Mupi-advies

Print Friendly, PDF & Email

De werkgroep Buitenreclame van d’Oude Stadt heeft al eerder laten weten tegen de Mupi’s te zijn, zoals hierboven het reclamevideopaneel op de Antoniesluis in de Jodenbreestraat. Op de agenda van de Bestuurscommissie Centrum stond al tijden de evaluatie en het concept-advies aan college van B&W over digitale reclamepanelen. De besluitvorming vond op 18 april plaats.

De werkgroep Buitenreclame is al vele jaren een gewaardeerd stakeholder bij UNESCO. De werkgroep heeft in de Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid van maart ingesproken over de reclamevideopanelen. Daar werd melding gemaakt over het vergunningsvereiste en de beschikbaarheid van de evaluatie door de Bestuurscommissie Centrum. De Bestuurscommissie moest die evaluatie nog gaan bespreken.

Toen UNESCO kritiek had op de slechte buitenreclamesituatie in Amsterdam,  is in 2010 door de Stad beloofd, dat er geen nieuwe bewegende reclames zullen komen, aan de gevels en in de publieke ruimte, van de het beschermd stadsgezicht/Unesco-zone. Die belofte komt de stad nu niet na.

Bespreking
Eind maart sprak de werkgroep buitenreclame ook in bij de bestuurscommissie Centrum, omdat de evaluatie op de agenda staat. Toen werd er niet besloten. Hoewel de Mupi ’s in de weken daarop steeds op de agenda staan, kwam het pas 18 april daadwerkelijk tot besluitvorming. Voor de besluitvorming waren er inmiddels moties ingediend op voorspraak van Frans Icke van de SP en breed ondersteund.

Motie 1: Een meerderheid van het Algemeen Bestuur is van mening dat objecten die geen direct maatschappelijk nut hebben ongewenst zijn op locaties waar het beslag op de openbare ruimte erg hoog is. Het AB adviseert het College daarom de MUPI’s in het drukke stadscentrum op termijn te verwijderen, ongeacht of deze digitale of analoge reclamebeelden tonen.

Motie 2: er bij het College op aan te dringen om in het welstandsbeleid criteria op te nemen over digitale reclame in de openbare ruimte, met het oogmerk rechtte doen aan het beschermd stadsgezicht.

Beide moties zijn aangenomen, met die wijziging dat in de overweging komt te staan dat de welstandsregels bewegende beelden aan de gevels al verboden zijn en dat deze bewegende beelden ook in de openbare ruimte niet moeten kunnen.

Het (pre)advies van de bestuurscommissie, de overige stukken en terugkijken van de discussie kunt u hier (van af 3.00 uur, klikken op agendapunt 7).