Amfibike no no no

Print Friendly, PDF & Email

17 oktober 2014 – De werkgroep Water heeft een brief gezonden aan de gemeenteraad om af te zien van de vergunning voor de amfibike. In de vergadering van de raadscommissie Financiën van 30 oktober as om 13.30 uur kunt u inspreken. Opgave 24 uur tevoren bij de commissiegriffier, e-mail: rwillems@raadsgriffie.amsterdam.nl  Komt allen! Lees hier het raadsadres.