Goed Nieuwjaar

Print Friendly, PDF & Email

Op woensdag 10 januari was de nieuwjaarsreceptie van d’Oude Stadt. Midden in de week, tussen alle andere recepties in de stad door. De opkomst was groot en de receptie was heel geslaagd.

Voordat het glas geheven werd blikte de voorzitter terug op het afgelopen jaar. Hij riep in herinnering de problemen met de huisvesting met zelfs een gang naar de rechter om te mogen blijven zitten. De vrijwilligers werden in het zonnetje gezet omdat zij de “winkel” openhouden. Ondanks de sluitingsdreiging hebben veel (ook nieuwe) groepen gebruik gemaakt van de vergaderfaciliteiten. Is er ook heel veel ingesproken bij de Bestuurscommissie Centrum en de gemeenteraad.

Belicht werd kort ook het moeizame proces rond het evenementenbeleid en de gemeente die alle participatie vanuit de bewonersgroepen in de stad vooral wenste te negeren. Dat bracht hem meteen naar het heden nu de dag erna 37 belanghebbenden zouden gaan inspreken op het evenementenbeleid in de raadscommissie AZ. En dat bracht hem naar de toekomst dat er nog steeds twee beroepszaken lopen over evenementen (o.a. de geluidsoverlast) . En terug naar het probleem van de huisvesting en de subsidieaanvraag bij het stadsdeel. Daar bestond een beeld van lage bezettingsgraad en het niet genereren van eigen inkomsten. Inmiddels hebben wij aangetoond dat het beeld niet klopt, dat de bezettingsgraad boven de 60% ligt en dat we ook eigen inkomsten genereren. De voorzitter kondigde aan dat in oktober er weer wijkraadsleden gekozen worden. Hij vroeg kandidaten zich alvast te melden.

Poortersboek
Voor een belangrijk onderdeel van die avond gaf de voorzitter het woord aan Albertien Pareau en Loes Buisman. Zij gaven te kennen dat het wijkcentrum Saar Boerlage heeft voorgedragen als Poorteres van Verdienste in het Poortersboek. In het Poortersboek staan Amsterdammers die verdienstelijk zijn (geweest) voor de stad. Saar verdient die eer ook. Daarna werd het glas geheven op een goed nieuwjaar.