Actieve vrijwilligers gevraagd

Print Friendly, PDF & Email

Het Wijkcentrum d’Oude Stadt heeft als ondertitel “Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie”. En dat is heel in het kort wat het is.

Het wijkcentrum heeft geen betaald personeel, maar draait helemaal op vrijwilligers. Wij faciliteren bewoners en bewonersgroepen bij het verbeteren van de leefomgeving in hun buurten. Voor en door bewoners dus. Wij bieden vergaderruimte, kunt u gebruik maken pc’s en printers, organiseren thema-bijeenkomsten, hebben een website en maken een maandelijkse nieuwsbrief. Wij bieden hulp bij het schrijven van zienswijzen, bezwaarschriften, en andere brieven aan de gemeente, of andere instanties. Ook helpen wij mensen bij de zoektochten in het gemeentelijke doolhof.

Om dat goed te kunnen doen zijn voor die activiteiten veel meer mensen nodig.

Mensen die actief willen meehelpen met het bovenstaande, en daardoor ook deel uitmaken van het wijkcentrum. Mensen die goede ontwikkelingen in stad of buurt signaleren, maar ook knelpunten, en daarmee zelf aan de slag willen. Ook mensen die een beetje, of zeer deskundig zijn op een of meer van de aandachtsgebieden. En daarmee anderen kunnen helpen. Mensen die zelf bewonersbijeenkomsten willen organiseren of leiden. Notulisten voor vergaderingen. Niet iedereen hoeft natuurlijk alles te kunnen.

Een paar voorbeelden van verzoeken die bij ons binnenkomen, en waar we ook mankracht voor nodig hebben:

De toenemende stankoverlast van al die vreetwinkels waarvan er nog steeds meer bijkomen. Naast de opgewarmde Nutella, de pannenkoeken en de wafels, en soortgelijks, ook steeds meer restaurantjes voor de snelle hap. Het woud van schoorstenen dat verschijnt is niet voldoende om het probleem op te lossen. Als het zo doorgaat krijgt de bovenkant van de stad het uiterlijk van een stad tijdens de industriële revolutie. Nu en dan etensluchtjes van de buren in je huis kan gebeuren, maar iedere dag de hoeveelheden van commerciële bedrijven is andere pannenkoek. Wie stort zich met deze hulpzoekers op het inventariseren van het probleem, hoe het wettelijk allemaal zit, wie klopt aan bij de gemeente om gezamenlijk een oplossing te vinden?

Iedereen klaagt over de achteruitgang in het openbaar vervoer. In heel Amsterdam. Her en der in de stad zijn wat actiegroepen die strijden voor hun eigen tramlijn, niet slecht, maar het moet breder. We hebben een paar avonden aan het onderwerp gewijd, maar het krijgt maar geen vervolg. Er zijn actieve mensen nodig die samen wat ondernemen, contact zoeken met belangenorganisaties. De werkgroep voor fijnmazig openbaar vervoer moet handen en voeten krijgen.

De werkgroep schone lucht en ruimte kan hulp gebruiken, o.a. bij acties. Ook bij het organiseren van de fietsdemonstratie op 22 september.

En: wij vinden het belangrijk dat het wijkcentrum open blijft voor bezoekers die voor informatie  langs willen komen. Ook daarvoor zijn mensen nodig.  Kunt u een dagdeel (of meer) in de week het wijkcentrum bemannen? Meestal kunt zo’n ochtend of middag ook  werken aan taken voor het wijkcentrum zoals hierboven genoemd, of voor uzelf werken.

Als u belangstelling hebt voor een of meer van dit soort activiteiten, of wilt u zelf een buurtvergadering, of thema-avond organiseren, neem dan contact op via e-mail wijkcentrum@oudestadt.nl of loop binnen bij wijkcentrum d’Oude Stadt, Doelenstraat 55.

En: zegt het voort. In de buurt, vrienden en kennissen, familie.