Bijeenkomst Nieuw Bestuurlijk Stelsel

Print Friendly, PDF & Email

V.l.n.r.: Mascha ten Bruggencate (fractielid D66 gemeenteraad), Monique Ruimschotel (fractielid PvdA bestuurscommissie Centrum), Wolfgang Hövelmann (projectgroep Bestuurlijk Stelsel), Claudia Kleisterlee (projectgroep Bestuurlijk Stelsel) en Rutger Groot Wassink (fractievoorzitter GroenLinks gemeenteraad)

Update 15 november: Op maandag 28 augustus was de goed bezochte thema-avond over het Nieuwe bestuurlijk stelsel in d’Oude Stadt. Op 27 november organiseert buurtorganisatie 2018 nog een avond over het onderwerp in De Witte Boei. Inmiddels is ook de nota van beantwoording inspraakreacties gepubliceerd.

UPDATE 15 november:

  1. Nota van beantwoording inspraakreacties
  2. Op 27 november 2017 20:15 uur nog een bewonersbijeenkomst over dit onderwerp, in De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201. Graag tevoren aanmelden via info@buurtorganisatie1018.nl.

Op maandag 28 augustus was de goed bezochte thema-avond over het Nieuwe bestuurlijk stelsel. Drie politici en twee ambtenaren legden uit hoe het zo gekomen is en wat er nu precies voor ligt. Doel was de beantwoording van vragen die leefden bij de meer dan 30 aanwezige bewoners uit diverse stadsdelen en hen van munitie te voorzien om hun inspraak vorm te kunnen geven.

Aanleiding voor de bijeenkomst is het inspraaktraject over de inrichting van het nieuw bestuurlijk stelsel, dat loopt tot 6 september. Toch was het even zoeken naar de insteek van de avond. Gaan we het hebben over de structuur van een benoemd dagelijks bestuur (DB), in relatie met de gekozen adviseurs van dat DB, de stadsdeelcommissie, de ideeën om echte bewonersdemocratie wel vorm te geven, of de voorzet van Bewonersorganisatie 1018 (en d’Oude Stadt)?

Wolfgang Hövelmann, ambtenaar van Stadsdeel Centrum en Claudia Kleisterlee, ambtenaar van de projectgroep Bestuurlijk Stelsel deden op verzoek de aftrap en probeerden de achtergronden van het nieuwe bestuurlijk stelsel te schetsen. Zij beperkten zich tot het technische deel, het politieke deel kon alleen door de raadsleden worden toegelicht. Mascha ten Bruggencate schetste de aanleiding van de wijzigingen, en wat er inmiddels was besloten, Rutger Groot Wassink vulde aan.

Compromis
Het nieuwe stelsel blijkt een compromis, waarmee niemand echt gelukkig is. Het voorstel is gebaseerd op de Hoofdlijnen bestuurlijk stelsel vanaf 2018. Die zijn vastgesteld door het College. Daar valt niet meer aan te tornen. Opgemerkt werd dat de huidige nadere uitwerking ook gedaan is door de politiek. De twee ambtenaren konden zich deze avond gelukkig beperkten tot technische toelichting op de vragen van bewoners.

Aanleiding voor de verandering moet volgens Brenninkmeijer via twee paden verlopen: cultuur en structuur. Nu ligt alleen een structuur voor inspraak.  En die is ook niet compleet. Er komt nog in oktober een plan van aanpak voor de burgerparticipatie in het nieuwe stelsel. Daar kan dan weer niet over ingesproken worden. Over het ontbreken van een aanpak om de cultuur te veranderen morde de zaal, gaf zelfs de kwaliteit van het ambtelijk korps de schuld.

De zaal betreurt het dat de discussie over het nieuwe bestuurlijk stelsel te veel “verpolitiekt” is, het is weer vooral een discours tussen politici en ambtenaren, er is te weinig oog voor wat de burgers echt nodig vinden, voor de “cultuur”.

De bewoners signaleren alleen maar onduidelijkheden en willen bijvoorbeeld weten hoe de benoeming van het Dagelijks Bestuur door B&W in de praktijk gaat uitpakken. Over de te kiezen “buurtgebonden bewoners” zag de zaal “Hadjememaar”-achtige toestanden.

Vragen over het bestuurlijk stelsel evenals uw inspraak kunt u sturen naar: bestuurlijkstelsel@amsterdam.nl

Voor meer informatie lees:

Vervolg
Op 14 september een commissievergadering Algemene Zaken.
De definitieve besluitvorming en bespreking daarvan in commissie AZ en raad staan nu gepland op 16 november in de raadscommissie AZ en 30 november in de gemeenteraad.

Kandidaten voor de stadsdeelcommissies kunnen zich vanaf oktober laten registreren. Wordt bekend gemaakt in Parool en gemeentekrant. Registratie dient voor 27 december plaats te vinden. De kandidaatstelling is vanaf februari 2018.