Bruggen met naam

Print Friendly, PDF & Email

Vele buurtbewoners waren donderdag 31 mei aanwezig bij de feestelijke bijeenkomst waar twee bruggen in de Nieuwmarktbuurt een naam kregen. De feestelijke onthulling van de naamplaatjes van beide bruggen werd verricht door familieleden van Auke Bijlsma en Theo Bosch en Micha Mos, dagelijks bestuurder stadsdeel Centrum. 

Amsterdam telt in totaal 1680 bruggen. Daarvan hebben 81 bruggen in Centrum nog geen officiële naam. Amsterdam riep op om deze nameloze bruggen te vernoemen naar Amsterdammers die veel hebben betekend voor de stad, of naar andere bijzondere mensen. Anina Kist greep die oproep aan en kwam met het idee naar de Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo. Die diende  meteen een aanvraag in voor de benoeming.

Die aanvraag werd eerst afgewezen, waartegen prompt met luid protest bezwaar werd gemaakt. Op voorstel van stadsdeel Centrum heeft het college van B&W vorig jaar toch met het initiatief van de bewonersraad ingestemd. De loopbrug over de Rechtboomssloot tussen de Brandewijnsteeg en de Lastage, brug 249, is vernoemd naar Auke Bijlsma. De andere brug (230) over de Raamgracht vanaf het Pentagon naar de Zwanenburgwal is vernoemd naar Theo Bosch.

Auke Bijlsma
Micha Mos gaf in zijn toespraak aan dat hij het wel tekenend vond voor deze buurt, dat er eerst nee gezegd werd door de stad op het verzoek van de buurt, waarop de buurt in protest kwam en de stad uiteindelijk de bewoners toch hun zin gaf. Auke Bijlsma was een belangrijke man in de Aktiegroep Nieuwmarkt die zich verzette toen het stadsbestuur in het begin van de jaren ’70 vergaande verkeersplannen had voor de Nieuwmarktbuurt. Als raadslid was hij intens betrokken bij de besluitvorming rond de Noord/Zuidlijn. Ook stond hij aan de basis van de Opstapper, het busje dat in de binnenstad zorgde voor vervoer voor voornamelijk ouderen en Amsterdammers die slecht ter been zijn.

Theo Bosch
Bij het Pentagon haalde Maarten Ploos in zijn rede herinneringen op aan de architect Theo Bosch. Theo Bosch geldt als een belangrijke vernieuwer van de naoorlogse Nederlandse volkshuisvesting. Als coördinerend architect bij de nieuwbouw na de sloop voor de metrobouw in de Nieuwmarkt heeft hij ervoor gezorgd dat het historisch stratenpatroon van deze stadswijk behouden bleef. Zelf was hij ook de architect van het Pentagon waar hij zijn ideeën tot uiting bracht over ‘compacte functiemenging’ van wonen en werken.

Borrel na
In het Huis De Pinto was een afsluitende borrel. Hans van Os liet daar geluidsfragmenten horen van o.a. het slaan van de eerste paal voor de vernieuwing van de buurt. Ook te beluisteren waren interviews met Theo Bosch en Auke Bijlsma. Gevolgd door een verzameling beelden van Tjebbe van Tijen. Een geslaagde zonnige middag.