Evenementen in Cie AZ

Print Friendly, PDF & Email

klik op afbeelding om te vergroten

Het Parool van 12 januari gaf een goed verslag van deze bijzondere sessie van de commissie Algemene Zaken op 11 januari. Helaas een kleine maar belangrijke misser: er staat dat het collegevoorstel een maximumintensiteit heeft vastgesteld van 85 dB(C), maar dat is slechts een basisnorm. Het maximum is 95 dB(C) op de gevel (van woningen enz.). Of dit “festival” geslaagd is moeten we nog afwachten. Het is uiteindelijk niet de gemeenteraad die over het beleid beslist.

Basisnorm
Tijdens gesprekken tussen gemeente en bewoners is vorig jaar meegedeeld dat 2017 een experimenteel jaar zou zijn. Een van de experimenten: 80 dB(C) op de gevels in plaats van een norm van 85 dB(C)*. De bewoners hadden het graag andersom gezien. Gezien de meetwaarden tijdens de meeste evenementen in het meetrapport lijkt dat experiment uitgevoerd te zijn, en blijkt meer dan 80 dB(C) niet nodig. Zie de uitspraken van Peter Welp over het meetrapport.

Ver boven de norm
Terecht werd daarom door met name de oppositiepartijen gesproken over een basisnorm van 80 dB(C) in plaats van 85 dB(C). Het maximum echter, de oorverdovende 95 dB(C), dat leek wat ondergeschoffeld te worden. Er waren zeker drie insprekers die deze rare uitzondering voor meerdere dagen per jaar aan de orde hadden gesteld en niemand die er blij mee was. Enkele partijen van het college vonden de overlast voor omwonenden blijkbaar ondergeschikt aan de evenementen en leken zich minder in de materie verdiept te hebben. Omdat alles een jaar geleden toch al voorgekookt was? Of komt er in februari nog een flinke klapper in de raadszaal?

Ongeschikte lokaties
In smalle straten staan de versterkers, soms op meerdere plekken in de straat, op geringe afstand van de ramen van de woningen, dus zeer veel overlast (straat wordt klankkast):  In de genoemde gesprekken verzekerde de gemeente de bewoners voortaan veel kritischer te zullen zijn op de geschiktheid van locaties*.
Toch wordt geringe straatbreedte juist als argument gebruikt om meerdere dagen per jaar nog luidere muziek dan de norm toe te staan. En meerdere dagen wordt dan gewoon maar 1 dag genoemd. Want dat is beter voor de beleving van de bezoekers.
Het gaat dan vaak over locaties zonder locatieprofiel, maar hetzelfde argument wordt ook gebruikt bij pleinen en zelfs het Vondelpark !

Het is geen wonder dat er ieder jaar weer heel veel mensen hun woning ontvluchten vanwege de bijzonder luidruchtige evenementen. En de zieken kunnen geen kant op.

Verdere behandeling 6 februari in vervolgbijeenkomst commissie AZ, aanvang 18:30 uur, in de raadszaal. Dan zullen de mondelinge en schriftelijke vragen van de raadsleden beantwoord worden.

*Uit de FAQ van de gemeente, 1 mei 2017:

  • Door de onderzoeken en experimenten zal worden vastgesteld of het beleid daadwerkelijk zijn doel bereikt. De metingen tijdens de muziekevenementen zijn inmiddels begonnen. Om erachter te komen dat sprake is van ‘spraakverstaanbaarheid en geen slaapverstoring ’s nachts in huis’ zal in een van de experimenten onderzocht worden of de gevelwaarde van maximaal 85 dBC inderdaad leidt tot binnenwaarden van maximaal 50 dBA; er wordt in de onderzoeken dus ook gemeten in dBA.
  • Waar een muziekevenement op een locatie niet past, verandert het evenement en niet de stad