Woonagenda 2025

Print Friendly, PDF & Email

Het College van B en W heeft de concept Woonagenda 2025 vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode loopt tot 18 mei 2017. Hulp hierbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum.

Volgens het college is de Woonagenda 2025 een richtinggevend, kaderstellend en praktisch document voor het Amsterdamse woonbeleid met het jaar 2025 als horizon. En heeft de Woonagenda 2025 als uitgangspunten voldoende, betaalbare en goede woningen in 2025 en bevat twintig acties om dat te behalen.

Gesprekken met bewoners
In het najaar van 2016 is wethouder Ivens in gesprek gegaan met Amsterdammers en professionals. De input van deze gesprekken zijn richtinggevend geweest voor de concept Woonagenda. Bekijk de resultaten van de stadsgesprekken.

Daarnaast is er een prognose gemaakt van zowel de woningvoorraad als de woningbehoefte in het jaar 2025. Dat laat zien waar de grootste tekorten zitten tot 2025: in de gereguleerde huur en in de middeldure huur.

Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten met acties vindt u terug in het plan:

  1. Voldoende woningen, met de ambitie om de woningvoorraad en woningbehoefte in 2025 beter op elkaar te laten aansluiten.
  2. Betaalbare woningen, gericht op de herziening van de woonruimteverdeling, het gerichter verhuren van middeldure huurwoningen aan
    middeninkomens en passend wonen in de huursector
  3. Goede woningen,  met de woningkwaliteit, duurzaamheid en bewonersondersteuning centraal. 

Inspreken kan:

  • per e-mail via woonagenda@amsterdam.nl onder vermelding van “inspraakreactie Woonagenda” of;
  • per post naar: Gemeente Amsterdam, afdeling Wonen o.v.v. “inspraakreactie Woonagenda”, Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam. Vermeld bij uw reactie uw naam, e-mailadres en adresgegevens.

Bijlage