Analyse Evenementenbeleid

Print Friendly, PDF & Email

In een plezierige bijeenkomst zijn dinsdagmiddag 19 september raadsleden en belangstellenden in het Wijkcentrum d’Oude Stadt bijgepraat over de bevindingen van bewonersgroepen uit heel Amsterdam over het beleidsvoornemen van dit college inzake Evenementen. Bewonersorganisaties hebben het beleidsvoornemen voor het Evenementenbeleid geanalyseerd. Deze analyse werd die middag gepresenteerd door Els Iping en Peter Welp namens alle partijen die er aan hebben meegewerkt. Uit hun geuite bedenkingen blijkt dat bewoners geen onwetende “ouwe zeuren” zijn.

De termijn voor inspraak voor het nieuwe geluidbeleid voor Amsterdamse evenementen is iets gewijzigd, en loopt nu tot 24 september 2017 23.59 uur.
Dat betekent echter: per post geldt het datumstempel, en afgeven bij de portier van het stadhuis kan t/m vrijdag 22 september.
Bewoners kunnen op twee beleidsdocumenten een reactie geven: Beleidsregel geluidbeleid bij evenementen en de Locatieprofielen juli 2017 (wat er wel en niet kan op 76 locaties waar de meeste evenementen plaatsvinden). Een pak papier van meer dan 600 bladzijden. Die stukken zijn in samenwerking met verschillende (bewoners-)organisaties minutieus doorgenomen en geanalyseerd.

Bewonersorganisaties vragen: “Gemeente,

 1. Garandeer spraakverstaanbaarheid
 2. Gun bewoners nachtrust
 3. Voorkom gehoorschade
 4. Handhaaf dB(A)
 5. Onderdruk de bastonen
 6. Maak voldoende locatieprofielen
 7. Stel een maximum aantal evenementen vast
 8. Ontzie de parken en groene stadsranden, betrek de buurgemeenten
 9. Beperk de uitzonderingen voor de buitencategorie
 10. Hanteer geen “correcties”
 11. Hanteer bij geluidmetingen 1 minuut
 12. Zorg voor adequate handhaving
 13. Zorg voor adequate afhandeling van klachten
 14. Diversen”

Raadsleden
Voor de bijeenkomst waren raadsleden uitgenodigd. Bewonersorganisaties vinden het belangrijk dat ook de gekozen vertegenwoordigers van de Amsterdammers begrijpen wat de genoemde bedenkingen zijn tegen het voorgenomen geluidbeleid bij evenementen en de voorgestelde locatieprofielen. Met de analyse willen de bewonersorganisaties de politici besluiten kunnen laten nemen over iets dat vrijwel alle Amsterdammers raakt, van piepjong tot stokoud, van feestbeesten tot parkliefhebbers. En dat met zo veel mogelijk kennis van zaken. De Analyse is onderschreven door de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG)!

In de voorgestelde beleidsregels wordt herhaaldelijk verwezen naar het onderzoek door het geluidBuro, maar de onderbouwing is daar niet altijd in te vinden, vaak wel het tegendeel.

Presentaties
Els Iping vertelde over de totstandkoming van de “Analyse” en over een aantal van de bedenkingen die bewoners(-organisaties) hebben bij het geplande beleid.
Peter Welp presenteerde het ingewikkelde onderwerp op een manier die iedereen snapt.
Peter Welp: de gedachte achter het nieuwe beleid was/is goed, maar zoals de regels nu op papier staan pakt een en ander niet al te best uit. Als Amsterdam echt zou doorpakken, en het “harder harder harder” zou kunnen omzetten naar “mooier mooier mooier”, dan zou Amsterdam zich met recht evenementenstad van Nederland en daarbuiten kunnen noemen.
Als onderdeel van zijn presentatie liet Peter horen hoe de norm van 85 dB(C) op je gevel kan klinken in je woning. Niet verschrikkelijk luid, maar akelige bassen om hoofdpijn van te krijgen, misselijkheid en erger. Twee van de aanwezigen hebben dat stukje presentatie maar even van buiten door het raam gekeken.
Belangenverstrengeling! Waarom zitten in de Expertgroep voor de best beschikbare technieken nu juist vertegenwoordigers van ondernemingen die geld maken met die evenementen…… en geen enkele bewonersvertegenwoordiging?

De vele vragen van de aanwezigen zijn vooral door Peter Welp duidelijk beantwoord.

Voorzitter raadscommissie Algemene Zaken
De “Analyse” is aangeboden aan Remine Alberts, als voorzitter van de raadscommissie Algemene Zaken. Op 5 oktober (agendapunt 11) is het onderwerp daar aan de orde. Opgeroepen is dan ook om daar te gaan inspreken. Na afloop van zijn in kleinere kringen de gesprekken voortgezet.

Mocht u als bewoner of namens een bewonersgroep een (aanvullende) zienswijze willen indienen, dan kunt u onderstaande stukken gebruiken. In uw zienswijze kunt u ook volstaan met de verwijzing naar de analyse en deze onderschrijven. U bent vrij om de stukken ook op uw eigen website te zetten, hoewel een link beter is: dan bent u zeker van de laatste versie.  Een waarschuwing is op zijn plaats. Wanneer u een zienswijze wilt schrijven over een locatieprofiel, lees dan het profiel zelf zorgvuldig. In onze tabellen kunnen foutjes geglipt zijn.

Bijlagen

 • De “Analyse” van de gezamenlijke bewonersorganisaties. – PDF of Word
 • Een samenvatting van de “Analyse”. – PDF of Word. Als de samenvatting vragen oproept: er zit een link in naar de “Analyse” zelf.
 • Presentatie Peter Welp

Zienswijzen die in kopie naar ons zijn verstuurd (wijkcentrum@oudestadt.nl) voegen wij hieronder toe:

 

Lees ook: Inspraak evenementenbeleid (over geluid) en Inspraak evenementenbeleid 2 (over locatieprofielen)