Aha

Print Friendly, PDF & Email


Het lijkt wel of AH deze weken in alle filialen grote digitale schermen plaatst. Dachten we van die vervelende MUPI’s af te zijn, komt AH hiermee. Dat is reclame op of achter het raam en gericht op de straat. En dat mag niet volgens de regels van de welstandsnota De Schoonheid van Amsterdam (2016 herziening april 2018).

d’Oude Stadt heeft voor heel het Centrum van Amsterdam een handhavingsverzoek gedaan om digitale reclame-schermen aan/achter het raam te verbieden. Zo’n handhavingsverzoek moet schriftelijk ingediend worden bij het dagelijks bestuur van het stadsdeel waar de overtreding plaatsvindt. Wij roepen u op voor uw stadsdeel uw bestuurders te benaderen.

Welstand
De welstandsnota De Schoonheid van Amsterdam (2016 herziening april 2018) heeft een heel hoofdstuk 7
over gevelreclame. Op pagina 86 e.v. staan onder meer de criteria van toepassing op alle reclame-uitingen op of onmiddellijk achter het raam. Deze reclame-schermen voldoen niet aan de criteria in art. 3 en art. 10. Zij zijn verlicht, de reclames zijn veranderlijk en bewegelijk en veel hoger dan 0,60 meter (artikel 10a voor het Centrum). Voor buiten het centrum geldt 10b, dat onverlichte reclame op of onmiddellijk achter het raam is toegestaan, op de voorwaarde dat een aaneengesloten deel van 75% van het raam vrij is.

Het Albert Hein concern te Zaandam heeft al contact gezocht met de werkgroep Buitenreclame. De werkgroep heeft een keurige mail teruggestuurd dat ze moeten stoppen met de reclame-schermen.

De werkgroep Buitenreclame: “Met name omwonenden en burgers die de kwaliteit van de openbare ruimte van belang vinden, melden zich bij ons met gegronde klachten. Op de Nieuwmarkt bijvoorbeeld worden bewoners nu van de ene dag op de andere bij hun uitzicht geconfronteerd met een groot, lichtsterk, reclamescherm met wisselend beeld dat 14 uur per dag aan staat. Terechte klachten, want de reclameregels hierover in de welstandsnota zijn glashelder. Onnodig te zeggen dat de nieuwe op de straat gerichte AH LED reclameschermen hier geheel mee in strijd zijn”.

Bijlage