Geef om leefbaarheid

Print Friendly, PDF & Email

Wij riepen eind mei bewoners op om mede-financier te worden van de hoger beroepszaak over geluidsoverlast bij evenementen in Amsterdam. Het streefbedrag is € 4.000,–. Bij de Raad van State rechtbank pleiten wij voor een aanvaardbaar geluidsniveau, zodat bewoners zich binnenshuis op z’n minst normaal verstaanbaar kunnen maken.

Hinder evenementen
We kunnen niet meer om de hinder heen die wordt ervaren door luidruchtige evenementen in de stad. Wijkcentrum d’Oude Stadt hoort van de bewoners dat zij niet eens meer klagen en het liefst vertrekken als er weer een luidruchtig feestje gebouwd wordt in de publieke ruimte. Als ze al kunnen vertrekken, want je zal maar ziek zijn, kind zijn, of moeten werken. Het bestuur van de gemeente Amsterdam heeft een nieuw evenementenbeleid vastgesteld. Naar onze mening staat het haaks op het eigen geluidsbeleid van de gemeente. Doel van de centrale wet- en regelgeving en van het Amsterdams geluidbeleid is een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dat wordt niet gegarandeerd door het “compromis” dat nieuw evenementenbeeld heet. Zonder ooit rekening te hebben gehouden met wensen van bewoners en deskundig advies van de Nederlandse Stichting Geluidshinder.

Wat is al gedaan?
Wij van d’Oude Stadt en veel andere bewonersorganisaties door de hele stad hebben op uitnodiging van de gemeente ideeën ingeleverd over het geluid in het nieuwe evenementenbeleid. Zonder daarmee rekening te houden is tot een nieuw evenementenbeleid besloten. Om gehoord te worden zijn wij sinds het voorjaar 2016 ook bezig om de gemeente te overtuigen door middel van bezwaarprocedures inzake een van die evenementen, de (Euro)Pride (jaren 2016 en 2017). De gemeente schuift steeds alle klachten en bezwaren over geluids- en andere overlast bij evenementen terzijde. Inmiddels hebben wij dus ook procedures bij de rechter gevoerd tegen de gemeente. Tegen de uitspraak van 2017 gaan wij in beroep. Dat is van belang, omdat er geluidsvolumes worden toegestaan die veel hoger zijn dan de norm in het nieuwe evenementenbeleid. Ook dit jaar weer, bij een evenement dat alweer groter is dan voorgaande jaren.

Bewoners op 1
Het gaat ons er echt niet om dit belangrijke feest af te schaffen, maar het hoeft niet zo langdurig zo hard. Het gaat niet alleen om een paar uurtjes overlast per jaar (de Canal Parade), maar om een paar dagen: dit jaar 24 plein- en straatfeesten in hetzelfde weekend, allemaal in het centrum. Luide muziek vanaf de middag of vroege avond tot 12 uur ’s nachts, met daarna nog de overlast van het vertrekkende publiek.
De gemeente stelt de beleving van de bezoekers voorop. Als zij schreeuwen om boven de muziek uit te komen mag de muziek harder. Wij stellen dat het recht op respect voor privé- en familieleven in de eigen woning niet onderhandelbaar is.
Daar komt de ondermaatse handhaving nog bovenop: nog steeds moeten bootbewoners op de dag van de parade verplicht thuisblijven of bewakers inhuren om hun eigendommen te beschermen.

Waarom uw hulp?
Verenigd met de bewonersorganisaties in het centrum gebruikt d’Oude Stadt de rechtszaak als breekijzer om de gemeente evenementen anders te doen gunnen. Het specialistische onderwerp noodzaakt d’Oude Stadt zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat en een geluidsdeskundige. Een rechtszaak laten voeren door een advocaat heeft voordelen, maar ook kosten. De begrootte kosten van het beroep bedragen maximaal € 4.000,-. Wij doen net als bij de rechtszaak in 2016 op u als bewoner, en direct betrokkene, een beroep in de vorm van een bijdrage in de juridische kosten voor het hoger beroep.

Voelt u zich niet meer gehoord? Bent u op het punt dat u niet meer bij de gemeente klaagt? Samen staan wij sterk en kunnen wij ons laten horen!

Hoe?
U kunt een bijdrage naar eigen keuze storten op:

NL03 INGB 0004 87 18 88 t.n.v. Wijkcentrum d’ Oude Stadt o.v.v. HOGER BEROEP GELUID.

Wij zijn een ANBI stichting en u kunt uw bijdrage in mindering brengen op uw belastingaangifte.

Mocht er meer dan de begrote kosten van (€ 4.000,-) zijn binnengekomen, dan is uw bijdrage zeker niet verloren. Wij gebruiken uw bijdrage voor een volgende procedure om bewoners bij te staan.

Namens Wijkcentrum d’Oude Stadt, Comité Westelijke Grachtengordel, Comité Walbewoners Prinsengracht, Comité Woonboten Prinsengracht, SamenZeedijk en verschillende individuele bewoners.

Stand1 reactie

  1. Arnold Paalvast schreef:

    Weg met de #geluidsoverlast! Ik heb wat bijgedragen. Doe ook mee, alsjeblieft, voor een leefbare stad. http://www.bewonersplatform-geuzenveldslotermeer.nl/downloads/20090520_Geluidshinder.html