IDFA in d’Oude Stadt

Print Friendly, PDF & Email

De organisatie van het International Documentary Film Festival Amsterdam logeerde twee weken in d’Oude Stadt. Daar was de vrijwilligersbalie ingericht.

Van maandag 13 november t/m zondag 26 november maakte de IDFA-organisatie gebruik van een groot deel van onze voorzaal. Er was bij de ingang een balie ingericht waar vrijwilligers o.a. hun badge, kaarten en T-shirts ophalen. De vrijwilligers kwamen er ook pauzeren, lunchen, beetje bijpraten enz. De vrijwilligers van de IDFA kwam je tijdens het festival overal tegen: bij de zaaldeuren, achter de kassa, krantjes, lunches en posters rondbrengend en op nog veel meer plekken. Dat doen ze met veel enthousiasme, betrokkenheid en plezier voor film!

d’Oude Stadt
De werkzaamheden van d’Oude Stadt zijn tijdens de IDFA-weken gewoon doorgegaan. Ook al was het soms wat krap, het botste nooit. De vergaderingen die dagelijks in de achterzaal plaatsvonden werden niet gestoord. Zelfs als het heel druk was, zeker de eerste dagen toen de vrijwilligers T-shirts kwamen ophalen en zo. Woensdag 15 november was de eerste echte IDFA-dag; dat bracht nog meer drukte met zich mee, maar de grote groep mensen die in de achterzaal een lezing bijwoonden hebben er geen last van gehad.
Zowel de IDFA mensen als de vrijwilligers van d’Oude Stadt hebben deze twee weken als heel plezierig en gezellig ervaren.

IDFA
De kern van waar het International Documentary Film Festival Amsterdam voor staat, is de creatieve documentaire. Dit zijn documentaires die filmisch zijn vormgegeven en uiting geven aan de visie van de maker. IDFA biedt een alternatief voor massavermaak en eenvormigheid en laat zien dat een steeds groter publiek op zoek is naar een hoogwaardige vorm van verdieping en reflectie.