Autoluw 3; minder auto

Print Friendly, PDF & Email

Maandagavond 19 mei de themabijeenkomst voor een integrale visie op het verkeersluw maken van de binnenstad. Naast bewoners waren er drie politici. Gestart werd met vier presentaties. Een bewoonster vroeg aandacht voor de bereikbaarheid per auto. De avond eindigde met een oproep aan medebewoners om een plan te maken zodat de nieuwe gemeenteraad en de nieuwe wethouder verkeer eindelijk met een totaalplan komen om de binnenstad autoluw te maken.

Luud Schimmelpenninck
De bedenker van de Witkar begin jaren ’70 van de eerste elektrische deelauto, toen ondergebracht in een gebruikerscoöperatie, pleitte voor een doorstart. Uiteraard met nieuwe technologie is het concept nog steeds bruikbaar. De witkar maakt gebruik van een aantal standplekken in tegenstelling tot Car2Go, dat een ‘freefloating’ systeem is: je kunt na gebruik de auto overal neerzetten.

Schimmelpenninck schetst het belang van goed verkeersbeleid. Stop uitstoot-verkeer. Deelauto’s en deelfietsen zijn een serieuze vervanger naast het openbaar vervoer. Doorgaand verkeer moet over de ring en bezoekers/toeristen kunnen aan de rand van de stad parkeren bij een transferium en verder met het openbaar vervoer de stad in. Voor woon/werk- of woon/schoolverkeer is de eigen fiets te gebruiken, maar voor winkelen, om de stap van dichtbij naar verder te overbruggen, zou een witte fiets of een soortgelijk deelfietsensysteem een uitkomst zijn. Veel grote steden hebben dat al.

Bekijk hier de presentatie.

Fietsersbond
Frans van der Woerd van de Fietsersbond Amsterdam presenteerde het plan om van Amsterdam weer fietsstad nummer 1 te maken. Benadrukt werd dat de auto momenteel de helft van de openbare ruimte inneemt, terwijl het aantal voetgangers en fietsers toeneemt. Alleen al geparkeerde auto’s nemen 40% van de ruimte in. Aangedrongen wordt om het hoofdnet fiets verder af te maken. De ontbrekende verbindingen tussen stadsdelen (zoals Leidsegracht-Helmersstraat, Dijksgracht – Oost-IJburg en Kostverlorenvaartroute) moeten er komen.

De fietspaden alleen voor de fiets, dus snorscooters moeten naar de rijbaan, net als e-biker, Canta’s en Biró’s. Overal in de bebouwde kom max. 30km per uur. Bij herinrichting van de straten ook die straten in de hoofdnetten betrekken bij het maken tot een stadsstraten met éénrichtingsverkeer (de stad in of de stad uit) met meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Er moet een gunstiger afstelling van de stoplichten komen (kortere wachttijd), naar het voorbeeld van Rotterdam voor fietsers en voetgangers. Minstens 10% van de autoparkeerplaatsen omzetten in fietsersplaatsen. En nog meer ‘Knippen’ om de stad in 4 delen te verdelen en verbindingen logischer te maken. De eerstvolgende knip zou moeten zijn: de Stadhouderskade-Museumbrug. Geen doorgaand autoverkeer meer in de stad.

Ook werd gezegd dat de investering voor 1 ondergrondse autoparkeerplaats even duur is als 5 jaar fietsmaatregelen per fiets, nl. 70.000 euro. In totaal is er 30 à 40 miljoen nodig voor bovenstaande fietsmaatregelen. Dus meer dan nu is begroot.

Meer informatie is hier te lezen en hier de presentatie.

Marijke Storm
De Valkenburgerstraat/Weesperstraat/Wibautstraat stond centraal in de derde presentatie. Twee recente moties over dit verkeersriool dat loopt van de PH-kade (IJ-tunnel) tot de Gooiseweg met de status “corridor plus”‘, dus een trapje hoger dan het hoofdnet auto d.w.z. auto heeft altijd voorrang; een echte snelweg maar dan in de stad.

  1. GroenLinks: beëindiging corridor-plus-status Weesperstraat en afwaardering van deze verbinding tot stadsstraat
  2. D66-motie: Valkenburgerstraat en Kattenburgerstraat afwaarderen en herinrichten als stadsstraat.

Marijke merkt op dat beide moties tot doel hebben het stedelijk leven van de mensen weer centraal te stellen en het verkeer niet langer de hoofdrol te geven. Hoe kan dit bereikt worden? Samenwerken, samenwerken en nog eens samenwerken: van bewoners(groepen) per straat (ook studenten én natuurlijke De Groene Boulevard), bedrijven en instellingen. Denk aan de hotels in de Valkenburgerstraat, de studenten, de Hermitage, het Joods Historisch Museum, alle onderwijsinstellingen, het Financiële Dagblad enz. enz. Deze lange verbinding knoopt buurten en voorzieningen aan elkaar, waaronder veel publiekstrekkers (Musea en scholen).

Onder de Weesperstraat/Wibautstraat ligt een metroverbinding, dus auto’s zijn hier niet nodig.

Volgens Marijke was er tot 2011 een regiegroep en een masterplangroep en er werd samengewerkt aan een verkeersluwe stadsstraat met een hoge verblijfskwaliteit, maar sindsdien is dat elan ingezakt. Inmiddels zijn er weer allerlei initiatieven, zoals de Groene Boulevard, het Amstel-IJpark en het ‘Knowledge Mile Park’.

Marijke: “Op daken gebeurt er van alles op de Wibaut-as, veel duurzaamheids- en ontmoetingsinitiatieven, maar je ziet het nog niet op straat”.

Sander Onland
Sander, Rozengrachtbewoner, heeft een bewonersinitiatief ingediend bij wethouder Litjens voor een autoluwe Rozengracht/Raadhuisstraat. Een fietsstraat met de auto te gast. Het verlengde van de De Clerqstraat, die als stadsstraat wordt heringericht. Hij kreeg het deksel op de neus. Wethouder Litjens wil snel scoren, maar geen grote visie. Litjens zegt dat dit niet kan in de beperkte tijd die hij heeft, vier jaar. Sanders plan om een knip te maken vlak voor het Paleis, de Atlasknip, stuitte dus op een nee. Wat heeft Sander hiervan geleerd? Je hebt een groep buurtbewoners nodig en steun van bedrijven om serieus genomen te worden door de gemeente. En je moet snel handelen, anders loopt de politiek er mee weg en krijg je een afsluitingtinkje van de Paleisstraat zoals nu…..

Jolande Coelho
Aandacht werd gevraagd voor de bereikbaarheid van de woningen van de bewoners met de auto.

Politici
Joyce van Heijningen (Partij vd Dieren) en Zeeger Ernsting (GroenLinks) gingen in op stellingen die de vier presentatoren hen hadden gesteld. Zij gaven hun plannen weer hoe een autoluwe stad er uitziet. Zeeger wenste minder parkeerplaatsen, dus minder auto. Joyce citeerde de Burgemeester van Bogota: niet zorgen dat armen een auto bezitten, maar rijken gebruik laten maken van het Openbaar Vervoer. Michel van Wijk kandidaat Stadsdeelcommissie reageerde ook.

Discussie
In de discussie bleek een definitie nodig van wat is Autoluw; geen doorgaand verkeer, minder parkeerplaatsen, verboden voor auto’s, tenzij.. Het gaat vooral om het ruimtebeslag van de auto in de binnenstad. Amsterdam is niet gebouwd op auto’s. De uitlaatgassen bedreigen de gezondheid , dan is het niet zo moeilijk om je voor te stellen welke maatregelen nodig zijn om tot een autoluwe binnenstad te komen.

Oproep
De avond eindigde met een oproep aan medebewoners om een plan te maken zodat de nieuwe gemeenteraad en de nieuwe wethouder verkeer eindelijk met een totaalplan komen om de binnenstad autoluw te maken. Meld u aan bij Cliff via: cliffvdijk@gmail.com

Met dank aan Bernadette de Wit.

Verslag

  • Het verslag volgt hier binnenkort.