Groot Waterloo moet stiller

Print Friendly, PDF & Email

Ter inzage ligt tot 1 februari het: “Ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo” en ook het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder”. Het gaat vooral om het verhogen van geluidswaarden. d’Oude Stadt riep bewoners op om een zienswijze in te dienen (zie link onder). Zelf heeft het wijkcentrum ook een zienswijze ingediend. Ook als voorbeeld voor andere buurten.

Het gaat allemaal wel heel makkelijk bij de gemeente. De geluidsherrie in het gebied Groot Waterloo is zeer hoog en komt door het verkeer. Voor verkeersherrie zijn normen: maximale “voorkeurswaarde” is 48 dB, volgens de Wet Geluidshinder. Terwijl de gezondheidsnorm voor verkeer onder de 42 dB ligt. Er zijn uitzonderingen op die norm van 48 dB mogelijk tot maximaal 63 dB. Dat moet dan wel gemotiveerd worden. In dit bestemmingsplan is dat onvoldoende gebeurd. Zeker nu de gewenste norm daar nog bovenuit komt. Om nieuwbouw mogelijk te maken en als gemeente leges daarvoor te kunnen blijven vragen. Terwijl de oplossingen aangereikt worden (minder verkeer, 30 KM, fluisterasfalt), maar waarvoor niet gekozen wordt. En het geluidsbeleid van Amsterdam op papier zegt alles te doen aan de herrie.

Voorbeeld
Het wijkcentrum d’Oude Stadt heeft ook een zienswijze ingediend. In samenwerking met de Nederlandse stichting geluidshinder (NSG). Die zienswijze kan als voorbeeld dienen voor alle buurten waar nog bestemmingsplannen geactualiseerd moeten worden. Naast de beschrijving van de lokale problematiek en wensen die bewoners hebben, gaan de zienswijzen vooral over het onnodig verhogen van de geluidsnorm. De huidige verkeersherrie (24/7) is al ondragelijk en gezondheidsschadelijk.

Let daarbij op dat de gemeente alleen na onderzoek mag afwijken van 48 dB. Dat nader onderzoek  moet gebeuren bij de betroffen bewoners. En dat rapport ontbreekt hier (en wel vaker).  Daarnaast moeten er twee zienswijzen worden ingediend een bij de Gemeenteraad, die gaat over het bestemmingsplan en de andere zienswijze bij het college van Burgemeester en Wethouders, die gaan over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet Geluidhinder.

Bijlagen

Lees voor stukken: Bestemmingsplan en hogere geluidswaarden