Huurverhoging 2020

Print Friendly, PDF & Email

De huur van uw huis mag vanaf 1 juli 2020 maximaal 5,1% tot 6,6% omhoog. De stijging hangt af van uw inkomen in 2018 en geldt alleen voor sociale-huurwoningen. Huurt u in de vrije sector? Dan geldt er géén maximum huurverhoging. De meeste verhuurders verhogen de huur per 1 juli.

Overgenomen uit de informatie van de rijksoverheid

De huurverhoging is maximaal 5,1% (2,6% inflatie 2019 + 2,5 procentpunt)

  • Als uw huishoudinkomen in 2018 € 43.574 of minder was.

Dat inkomen mag hoger zijn:

  • Als uw huishouden uit meer dan drie personen bestaat.
  • Als uw huishouden een of meer AOW-gerechtigden telt.

De huurverhoging is maximaal 6,6%  (2,6% inflatie 2019 + 4,0 procentpunt)

  • Als uw huishoudinkomen in 2018 boven € 43.574 was.

Maar als uw huishouden op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging uit meer dan 3 personen bestaat, of een of meer van de bewoners heeft dan de AOW leeftijd bereikt, dan is de huurverhoging maximaal 5.1%.
Gaat uw huur met meer dan 5,1% (maar maximaal 6,6%) omhoog? Dan moet uw verhuurder een huishoudverklaring van de Belastingdienst bij zijn huurverhogingsvoorstel voegen. Uit die verklaring moet blijken dat uw huishoudinkomen 2018 hoger was dan € 43.574.

Kamers, woonwagens, woonwagenstandplaats: vanaf 1 juli 2020 4,1%

Huurt u een kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats? Dan mag de huur vanaf 1 juli 2020 hooguit 4,1% (2,6% inflatie 2019 + 1,5 procentpunt) omhoog.
Hoeveel het inkomen van uw huishouden was, doet er dan niet toe. De verhuurder mag ook geen informatie over uw inkomen opvragen bij de Belastingdienst.

Huurverhoging vrije sector

Huurt u een vrije-sectorwoning? Dan mag de verhuurder zelf weten hoeveel hij de huur verhoogt. Behalve als in het huurcontract een indexeringsclausule staat. Dan staat de jaarlijkse huurverhoging vast.

Lees verder over de regels voor huurverhoging en de indexeringsclausule in de vrije sector.

Bezwaar maken huurverhoging

Heeft u een sociale-huurwoning en bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u bij de verhuurder bezwaar maken tegen huurverhoging.

Documenten