Auteur: De Redactie

0

Samen zijn we de Kracht van Mokum

Kracht van Mokum is het Platform Amsterdamse bewonersorganisaties en burgerinitiatieven. d’Oude Stadt is een van de initiatiefnemers. Doel is organisaties en bewonersinitiatieven in de wijk meer ruimte te geven en een plek aan de bestuurlijke tafel. Daartoe staan de komende tijd een paar activiteiten op stapel. Sluit je bewonersorganisatie of burgerinitiatief aan en doe mee.

0

Geef uw mening in de slotpeiling

Inzake de vernieuwing van het Bestuurlijk Stelsel Amsterdam zijn er actuele aanvullingen op ons bericht van 12 april. U kunt nog deelnemen aan een slotpeiling. Geef uw mening over nieuwe ideeën.

0

Beleidskader Participatie

Het College stelt een nieuw participatiebeleid voor met het stuk (concept) Beleidskader Participatie. Daartoe zijn een aantal participatietrajecten geëvalueerd. U kunt tot en met 23 juli uw mening geven voordat het door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

0

Van Grijs Naar Groen

Donderdag 27 mei start op het Jonas Daniël Meijerplein de fysieke installatie ‘Van Grijs Naar Groen’. Over verleden, heden en de toekomst van de Wibaut-as. Deze installatie staat daar tot en met 10 juli en is gratis te bezoeken. Ook is een podcast te beluisteren met buurtbewoners, studenten, ondernemers en ambtenaren etc.

0

Niet knippen maar knijpen

Nu de Knip in de Weesperstraat niet doorgaat, zetten bewoners in op de Knijp. Daarmee komen bewoners terug op de belofte van de gemeenteraad om de Weesperstraat te versmallen.

0

Op weg naar een buurtplatformrecht

In samenwerking met Pakhuis de Zwijger zijn 3 sessies gepland over het Buurtplatformrecht. Donderdagavond 29 april was de eerste Livecast. De uitzending is hier terug te kijken. Een gesprek over hoe staat het ervoor met het buurtplatformrecht, wat houdt het precies in, en waar moeten we het nog over hebben?

0

Wijkcentrum en Corona

BIJGEWERKT 28 april 2021: Het wijkcentrum is weer beperkt geopend. Binnen geldt mondkapjesplicht*.  Een krantje halen kan, maximaal 1 persoon tegelijk. Bezoek en vrijwilligers: registratie en handdesinfectie bij aankomst en vertrek. Maximaal 2 bezoekers tegelijk, op 1,5 meter afstand van elkaar; inclusief vrijwilligers max. 4 personen aanwezig. Verder contact via email of door inspreken voicemail. Ook als u...

1

Smiley terug!

Bewoners in de Valkenburgerstraat willen de Smiley terug, die aangeeft hoe hard er gereden wordt. Het verkeer is weer ‘normaal’, inclusief te hardrijders. Dat moet stoppen.

0

Website Kracht van Mokum

Het platform voor bewonersorganisaties en burgerinitiatieven Kracht van Mokum heeft een website. Hij is nog in aanbouw, maar er staat al veel informatie op. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief. Bewonersorganisaties kunnen zich aanmelden.

Eindresultaat buurtinitiatief “Heel Rapenburg Draagt Een Steentje Bij”

Bewoners van Rapenburg lanceerden eind vorig jaar het initiatief om de namen van 378 gedeporteerde Joden uit hun straat een plek in Holocaust Namenmonument te geven. Dat gebeurde onder de naam Heel Rapenburg Draagt Een Steentje Bij. De initiatiefnemers laten weten dat ze trots zijn op het prachtige eindresultaat. Lees de nieuwsbrief. Bijlage Nieuwsbrief 4 maart 2021 Heel...

Proef Knip Weesperstraat pas 2023

De Pilot knip in de Weesperstraat wordt uitgesteld. Reden? Het verkeersaanbod, dat gedaald is met 30%. Een nieuwe realiteit. Maatregelen in de Agenda Autoluw lukte dat niet.

Centrum Begroot 2021

Stadsdeel Centrum organiseert ook dit jaar weer een editie van Centrum Begroot. Dit jaar stelt het stadsdeel maar € 300.000,- beschikbaar, om bewoners meer zeggenschap te geven. Tot en met 26 april voor 12:00 uur kunt u uw plannen indienen. Stemmen op een plan (> 50 likes) voor de volgende ronde kan tot de week erna.

Buurtgesprek Westelijke Grachtengordel

Dinsdag 30 maart organiseert de gemeente vanaf 19:00 uur online het buurtgesprek Westelijke Grachtengordel. Twee keer per jaar voert de gemeente gesprekken met bewoners, ondernemers en instellingen die mee willen denken over de toekomst van hun buurt. Samen praten over wat er in de buurt speelt, hoe de toekomst van de buurt uitziet en of er onderwerpen zijn...

Autoluw NU! over 30km is de norm

Amsterdammers voor Autoluw NU!  voerden 9 maart overleg met het projectteam Autoluw, groep 30 km is de norm.  Over de stand van zaken en hoe verder.

Klimaatprotest 14 maart

Bij de Klimaatmars in 2019 gingen ruim 40.000 mensen de straat op. In de stromende regen, om een duidelijk signaal af te geven aan de politiek. Vlak voor de verkiezingen zal op 14 maart opnieuw het Klimaatalarm klinken. Doe mee. Dat kan ook online.

Het nieuwe top-down | Kracht van Mokum

Geen burgerparticipatie meer georganiseerd door de gemeente, maar door burgers van onder op. Een bericht over de ontwikkelingen binnen en buiten het platform Kracht van Mokum. d’Oude Stadt is een van de initiatiefnemers. Waar staat Kracht van Mokum voor, in welke dynamiek zit het platform nu en hoe ziet de nabije toekomst eruit?

Heksenbezem

Een mega operatie donderdagochtend 25 februari op het Waterlooplein. De boom met de heksenbezem werd met groot materieel verplaatst. 20 meter.

Samen Meten

Het RIVM organiseerde 24 februari Samen Meten, een bijeenkomst voor burgerwetenschappers, die zelf meten in hun leefomgeving of hierin geïnteresseerd zijn. Dat meten betreft nog steeds vooral luchtkwaliteit. Deze keer was de bijeenkomst online met meer dan 100 belangstellenden. Eerst werd een gezamenlijke sessie gedaan over o.a. het nieuwe portaal. Aansluitend volgde deelsessies met voorbeelden uit de praktijk.

Petitie, burger- en volksinitiatief | Bescherm cultureel erfgoed op de Kadijken

Bewoners van Kattenburg en de Eilandenboulevard starten een petitie, een burger- en volksinitiatief ter bescherming van de plek van de voormalige scheepswerf Koning William op de Hoogte Kadijk. Volgens de plannen verrijst daar een twintig meter hoog appartementencomplex. Geen hoogbouw in de bufferzone rond de grachtengordel als UNESCO werelderfgoed!

Autoluw Nu! over Zone Beperkt verkeer

Amsterdammers voor Autoluw   NU!  voerden 18 februari overleg met het projectteam Autoluw, groep Intelligente Toegang (ZBV) van de gemeente. Over de stand van zaken en hoe verder.

Bomen en kades

Wethouder de Vries onderzoekt het behoud van bomen bij kademuurvernieuwing. Dat staat in zijn brief van 18 februari.

Expertmeeting burgerparticipatie

Op verzoek van raadslid Vroege (D66) waren 16 februari 2021 een aantal experts inzake burgerparticipatie uitgenodigd voor een digitale bijeenkomst. Dat pakte zeer prikkelend uit; de politiek werd een spiegel voorgehouden. Burgerparticipatie; de belemmeringen en wat wel werkt.

Doorgaan Knip Weesperstraat vaag

4 februari meldde de nieuwe wethouder de Vries (MLW) dat de pilot Knip in de Weesperstraat in maart niet doorgaat. De corona situatie is de reden, waardoor een onderzoek niet representatief wordt. Gesproken is over een alternatief, maar niets is zeker.

Dag van de Buurt 2021

28 januari organiseerde LSA, het landelijk netwerk van actieve bewoners, de Dag van de Buurt. Over de niet duurzame plofkip aanpak van bovenaf, maar de gewenste van onderaf aanpak. Online en voor wie het gemist heeft terug te zien.