Auteur: De Redactie

1

NOODKREET | Buurtplatformrecht

Dinsdagavond 27 oktober verzond de ​coalitie van buurtorganisaties-van-onderop aan alle raadsleden een Noodkreet voor Buurtplatformrecht. Goede bewonersorganisaties op lokaal niveau is wat Amsterdam nodig heeft. Niet over 2 jaar, maar nu. Om dat te verankeren moet op korte termijn, nu, een nieuw buurtrecht geregeld worden, het ‘’buurtplatformrecht’’.​ d’Oude Stadt maakt deel uit van de coalitie.

0

Wijkcentrum en Corona

UPDATE 13 oktober: Uiteraard houden we anderhalve meter afstand aan. Mondkapjes worden dringend aanbevolen, vooral voor wie zich in de ruimte verplaatst. Handen wassen is heel belangrijk, maar dat betekent nogal wat geloop. Daarom staan bij de ingang en op verschillende andere plekken flesjes handgel. Let op: dat bestaat voor 70% uit alcohol, dat verdampt snel. Druk het...

2

Waterlooplein op de schop

De planning zegt dat op 1 oktober de verbouwing start van het Waterlooplein. Na jaren praten komt het er dan van, denk je. Echter deze donderdag laat nauwelijks enige voortvarendheid in de aanpak zien.

3

Behoud monumentale iepen

UPDATE: raadsadres 16 september, wordt in raadscie MLW behandeld, hopelijk 21 of 29 oktober. Bekijk de foto’s achterin dit raadsadres en zie de rare kerstbomen. Een jonge boom is één ding, maar dit … Comité Westelijke Grachtengordel e.o. roept bewoners op om zitting te nemen in de werkgroep “Behoud monumentale iepen”.

0

Aanpak hinder Metro Oost

Een tweet van Arre Zuurmond, de ombudsman Metropool Amsterdam maakte ons nieuwsgierig. Wij vroegen naar de vorderingen bij de aanpak van de hinder door de metro op de Oostlijn. Er is nieuws.

1

College: Negeer het luiden van de noodklok rond wijkcentra niet!

De coronacrisis wakkert tegenstellingen in het land en in de stad verder aan. Er bestaan steeds grotere verschillen bij het genieten van welvaart en welzijn. Meningsverschillen over de oplossingen zijn zeer divers. Tijdens de Troonrede, nog maar 2 weken geleden, hoorden we de koning zeggen: “De overheid moet naast de mensen staan, en niet tegenover hen”.

0

Amsterdam stop greenwashing!

Meer dan 400 activisten, jong en oud, protesteerden vrijdag 25 september tegen de greenwashing door dit college. Ondanks de regen, allemaal fietsend richting de Stopera en weer terug naar het Museumplein. Met speeches, die niets aan duidelijkheid te wensen overlieten.

0

Touringcarbeleid 2020 -2025

De gemeenteraad heeft de Agenda Touringcar 2020-2025 vastgesteld. Met een “nieuw” touringcarbeleid. De zienswijze van d’Oude Stadt is slechts op een punt gevolgd. 

0

Expositie 5 x 7 x 2,5

Expositie 5 x 7 x 2,5. Kunstenaarsboekenmakers Christel Harms en Roswitha Witten organiseren in wijkcentrum d’Oude Stadt een expositie van kunstwerkjes van 5 x 7 x 2,5 cm. Ongeveer 45 mensen met verschillende disciplines hebben enthousiast gereageerd op hun uitnodiging om werkjes in te sturen.

0

Fietsdemo | Fietsen For Future

UPDATE 24-09-2020: De bedoeling was om voor de deur bij Amstel 1 te gaan staan (op 1,5-meter) protesteren. Door verbouwingen bij de Stopera is er minder ruimte en wordt het daar met de 1,5 meter-maatregel en 300 mensen dus erg krap. De politie heeft een maximum van 50 mensen opgelegd voor de Stopera. Daarom is de eerdere opzet...

0

Groot Waterloo

Met datum 16 september 2020 oordeelde de Raad van State negatief in twee uitspraken over het beroep van d’Oude Stadt en de Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo inzake het bestemmingsplan Groot Waterloo en de vaststelling van hogere geluidswaarden in dat plangebied. En traject dat startte in 2017.

0

De Kracht van Amsterdam

In al hun diversiteit bundelen Amsterdamse bewonersorganisaties hun krachten en belangen. Zes initiatiefnemers, waaronder d’Oude Stadt, stuurden het college en gemeenteraad een brief dat bewonersorganisaties en -initiatieven niet aan de besluitvormingstafel mogen ontbreken. En zij roepen andere bewonersorganisaties op zich aan te sluiten bij het platform “De Kracht van Amsterdam”.

0

Septemberrebellie

Van 18 t/m 21 september gaat in Amsterdam Extinction Rebellion massaal, vreedzaam en coronaproof de straat op. Want de politiek laat het afweten bij de klimaatcrisis en ecologische ramp en eist een burgerberaad. Kom ook in opstand voor het leven. 

0

Fietsdemo | Klimaatactiedag 25 september

Dit najaar roept de stakingsbeweging Fridays For Future op tot een wereldwijde klimaatactiedag. De Amsterdamse Klimaatcoalitie organiseert daarom op 25 september een fietsdemonstratie. Zet de datum in uw agenda en doe ook mee.

Geluidsoverlast motoren

Steeds meer mensen hebben last van motorlawaai. Een pleit voor daden: geluidsoverlast motoren moet politiek op de kaart. Jan Bert Vroege (D66) stelde al schriftelijke vragen inzake lawaaiflitser tegen geluidsoverlast motoren. Ook loopt een petitie tegen motorlawaai.

30 hard zat

Zaterdagmiddag 15 augustus demonstreerden Amsterdamse Automobilisten voor Autoluw NU! voor het eerst in de hoofdstad. Ook in de Weesperstraat en Valkenburgerstraat. Het motto: 30km in de stad is hard zat. Dit is als voorkeur opgenomen in het coalitie-akkoord, maar wordt helaas nog steeds niet ingevoerd. Net als talloze andere autoluw maatregelen.

In memoriam Jan Monasso

Op woensdag 5 augustus jl. is Jan Monasso overleden. Jan Monasso was o.a. voorzitter van stichting de Gijzelgracht/Vijzelgracht en deed nog veel meer voor de Amstelveld- en Noorderbuurt. Hieronder een in memoriam van Bert van Houten van de Tweede uitleg.

Petitie: Houd de Heer op Solder

Sluiting dreigt van het museum en monument Ons’ Lieve Heer op Solder omdat het Amsterdamse Fonds voor de Kunst geen subsidie wil en kan toekennen. Buurtbewoners, ondernemers, cultuurliefhebbers, Amsterdammers, bezoekers en alle anderen met een hart voor het museum en monument hebben een petitie online gezet. Teken ook.

Foeistickers

De Foeistickers zijn terug. Maar nu in een groter formaat (9,5 cm). Steeds vaker blijkt dat de stoep geblokkeerd is, sinds kort ook door terrasjes. Voetgangers maken deze levensgevaarlijke situatie regelmatig mee. Zij moeten plots uitwijken naar de straat of het fietspad, of kunnen geen anderhalve meter afstand bewaren. De Foeistickers XL kun je bestellen via www.coronaatjes.nl/bestel

Voortgang Amsterdammers voor Autoluw NU!

Onlangs verscheen een voortgangsbericht van het bewonerscollectief Amsterdammers voor Autoluw NU!. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met belanghebbenden over hoe de agenda autoluw sneller uitgevoerd kan worden. Een kort verslag.

Subsidie

Op 3 juli ontving d’Oude Stadt een brief van het subsidiebureau dat de gemeente voornemens is onze subsidie te beëindigen. Op dit voornemen kon binnen 2 weken na dagtekening (1 juli) een zienswijze ingediend worden. Dat heeft het dagelijks bestuur van d’Oude Stadt op 14 juli gedaan.

Petitie: Motorlawaai

WeesperWijs en NEFOM (Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen) starten de online petitie tegen motorlawaai in Amsterdam. Teken ook!

Big Boa is Watching You

Bewoners van de binnenstad ergeren zich groen en geel aan de Napolitaanse afvalbergen rondom de containers voor glas, papier en plastic. Op sociale media lees je dagelijks meldingen met foto van omwonenden van de Kerkstraat/hoek Vijzelstraat, Spuistraat, Nes/hoek Pieter Jacobszstraat, Haarlemmer Houtttuinen, Eenhoornsluis, Nieuwmarkt ter hoogte van de Kloveniersburgwal 1 en de Nieuwe Zijds Kolk. Al jaren. De...

Critical Mass fietsactie!

Vanuit Extinction Rebellion (XR) Amsterdam worden er vanwege Europa-wijde acties op aanstaande vrijdag 3 juli om 7:30 uur een fietsactie georganiseerd in Amsterdam. Het thema hierbij is om nationale steun aan de luchtvaart aan de kaak te stellen, en er wordt naar Schiphol gefietst, liefst over een autoweg.

Knip Weesperstraat

De uitvoeringsperiode van de pilot knip Weesperstraat is in de maanden februari – maart 2021. Dat staat in een brief van 22 juni van wethouder Dijksma aan de raadsleden. Bewoners in de Weesperstraat en Valkenburgerstraat kijken er al jaren naar uit.