Auteur: De Redactie

0

Herinrichting Oostertoegang, PHkade Oost en Kattenburgerstraat

De concept Nota van Uitgangspunten over de herinrichting van de Oostertoegang, Prins Hendrikkade Oost en Kattenburgerstraat is beschikbaar. Het college van burgemeester en wethouder vraagt bewoners inspraak te leveren op het concept. De inspraakperiode is tot en met woensdag 24 februari 2021.

0

Wijkcentrum en Corona

UPDATE 10 januari 2021: Verlenging Lockdown t/m minstens dinsdag 9 februari. Het wijkcentrum is GESLOTEN. Geen inloop, geen bijeenkomsten. Contact via email of door inspreken voicemail. Ook als u belt voor juridisch advies.

1

In memoriam Hijn Bijnen

Uit Paramaribo kwam het bericht dat Hijn (Hein) Bijnen (1948-2021) is overleden aan de gevolgen van corona.

0

Versterken inclusieve burgermacht | Movisie

Movisie zette 5 januari een publicatie online met de titel: ‘Versterken van inclusieve burgermacht’. Het buurtplatform Hart voor de K-buurt werd nader onderzocht en als voorbeeld gesteld voor andere buurtplatforms. Over hoe inwoners invloed krijgen over en beslismacht in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Met lessen voor bestuurders, ambtenaren, sociaal professionals en actieve inwoners.

0

Evaluatie bestuurlijk stelsel

Wij ontvingen 22 december van het onderzoeksbureau Necker van Naem d’Oude Stadt het bericht dat de resultaten van de evaluatie van het Bestuurlijk stelsel gereed zijn. Afgelopen jaar hebben velen, waaronder d’Oude Stadt meegedacht over het bestuurlijk stelsel van gemeente Amsterdam. Via een digitale enquête, een fysieke of online gesprekstafel of wellicht zelfs op beide manieren. Inmiddels is...

5

Bedankt

d’Oude Stadt bedankt iedereen die het mogelijk maakte dat het Wijkcentrum toch in heel 2021 subsidie heeft. Dat zijn bewoners en organisaties die de afgelopen tijd ons bijstonden in het behoud van de subsidie. En speciale dank aan de politici die een amendement daartoe indienden en hen die daar voor stemden. Hierdoor kan het werk van d’Oude Stadt...

1

Punt!

De ver uitstekende punt van de Baxter-Buildinggeveltuin is ingekort. Dat duurde twee jaar, na klachten uit de buurt.

1

HERITAGE AT RISK | ICOMOS | UNESCO

Amsterdam staat op de Icomos “Heritage at Risk”-lijst vanwege megasteigerdoekreclame. Maandag 14 december ontving de werkgroep buitenreclame van d’Oude Stadt van Icomos een drukproef van het rapport over 2016-2019.

0

Bewoners weten het beter

Kennisnetwerk Amsterdam organiseerde 10 december via Zoom een stadsgesprek met de pakkende titel Bewoners weten het beter. Eigenlijk ging het gesprek over de manier waarop Amsterdammers zich inzetten voor hun buurt. Dat kan op allerlei manieren, maar dat borgen is beter. Een gesprek over buurtrechten. Denk aan right to challenge, buurtrechten, buurtbudgetten en fearless city.

0

Werk- en Ma.akbanken | Burgers écht mee laten beslissen

7 december organiseerde Ma.ak020 een Zoomavond met meer dan 70 Amsterdammers. Eigenlijk ging het over: “Aan de slag met Ma.ak020”. Interessanter bleek de geïntroduceerde methode om burgers écht mee laten beslissen bij ingewikkelde problemen, waar de politiek niet een twee drie uitkomt. De oorsprong van werkbanken in Antwerpen en de Ma.akbanken in Amsterdam.

0

Knip korter

Woensdag 25 november besprak de gemeenteraad de ‘knip’ in de Weesperstraat. Via moties werden enkele aanpassingen op het plan voorgesteld. Niet alle voorstellen haalden het, wel dat de de knip korter duurt.

1

Aanbieden petitie Motorlawaai

Vrijdag 20 november overhandigden een delegatie bewoners uit Amsterdam de Petitie ‘Stop Overbodig Motorlawaai’ aan Micha Mos, stadsdeelbestuurder Centrum. 2008 mensen tekenden die petitie tussen juli en oktober 2020. Zij roepen de gemeente Amsterdam en de politie op dagelijks en op grotere schaal te gaan handhaven. Door bijvoorbeeld de berijders van deze onnodig lawaaiige motoren aan te spreken...

Visueel geweld

Een rustiger straatbeeld werd beoogd door het nieuwe reclamebeleid in de openbare ruimte. Deze gezien in de van Baerlestraat. Denk er nog een paar van die etalagestukken bij. We kunnen het ons wel een beetje voorstellen als JCDecaux (van de mupi’s) vindt dat er met twee maten gemeten wordt.

Actieplan Geluid zonder ambitie

Met de nota van beantwoording werd onze zienswijze (en van bijna 70 andere) op het ontwerp Actieplan Geluid 2020-2023 afgedaan. Voor kennisgeving aangenomen is kort de samenvatting. De leden van de Raadscommissie Financiën en Economische Zaken bespraken eerder het stuk, dat wordt behandeld in de Raad van 4 november. 

NOODKREET | Buurtplatformrecht

Dinsdagavond 27 oktober verzond de ​coalitie van buurtorganisaties-van-onderop aan alle raadsleden een Noodkreet voor Buurtplatformrecht. Goede bewonersorganisaties op lokaal niveau is wat Amsterdam nodig heeft. Niet over 2 jaar, maar nu. Om dat te verankeren moet op korte termijn, nu, een nieuw buurtrecht geregeld worden, het ‘’buurtplatformrecht’’.​ d’Oude Stadt maakt deel uit van de coalitie.

WEL, WEL, WEL,

Welkom in de Valkenburgerstraat. Deze gigamupi kondigt een strengere milieuzone per 1 november aan, maar laat alle auto’s WEL toe. Zelfs voertuigen met buitenlandse kentekens. Bij file is voortdurend alleen maar het woord WEL te zien.

Raadsadres Kracht van Amsterdam

In de Raadscommissie Kunst Diversiteit en Democratisering van 21 oktober stond het raadsadres van Kracht van Amsterdam op de agenda. De aftrap werd gedaan door 3 insprekers, die het belang van buurtorganisaties vanuit verschillend perspectief benaderden. Het debat gaf aanleiding voor een reactie van d’Oude Stadt aan de Wethouder Rutger Groot Wassink en de commissieleden.

Reclames op steigerdoeken | Unesco

Met datum 14 oktober 2020 stuurde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een brief over steigerdoekreclame aan Unesco. d’Oude Stadt ontving daarvan een afschrift, omdat wij die zaak van megasteigerdoekreclame binnen de 17de-eeuwse grachtengordel bij Unesco aanhangig maakten.

Waterlooplein op de schop

De planning zegt dat op 1 oktober de verbouwing start van het Waterlooplein. Na jaren praten komt het er dan van, denk je. Echter deze donderdag laat nauwelijks enige voortvarendheid in de aanpak zien.

Behoud monumentale iepen

UPDATE: raadsadres 16 september, wordt in raadscie MLW behandeld, hopelijk 21 of 29 oktober. Bekijk de foto’s achterin dit raadsadres en zie de rare kerstbomen. Een jonge boom is één ding, maar dit … Comité Westelijke Grachtengordel e.o. roept bewoners op om zitting te nemen in de werkgroep “Behoud monumentale iepen”.

Aanpak hinder Metro Oost

Een tweet van Arre Zuurmond, de ombudsman Metropool Amsterdam maakte ons nieuwsgierig. Wij vroegen naar de vorderingen bij de aanpak van de hinder door de metro op de Oostlijn. Er is nieuws.

College: Negeer het luiden van de noodklok rond wijkcentra niet!

De coronacrisis wakkert tegenstellingen in het land en in de stad verder aan. Er bestaan steeds grotere verschillen bij het genieten van welvaart en welzijn. Meningsverschillen over de oplossingen zijn zeer divers. Tijdens de Troonrede, nog maar 2 weken geleden, hoorden we de koning zeggen: “De overheid moet naast de mensen staan, en niet tegenover hen”.

Amsterdam stop greenwashing!

Meer dan 400 activisten, jong en oud, protesteerden vrijdag 25 september tegen de greenwashing door dit college. Ondanks de regen, allemaal fietsend richting de Stopera en weer terug naar het Museumplein. Met speeches, die niets aan duidelijkheid te wensen overlieten.

Touringcarbeleid 2020 -2025

De gemeenteraad heeft de Agenda Touringcar 2020-2025 vastgesteld. Met een “nieuw” touringcarbeleid. De zienswijze van d’Oude Stadt is slechts op een punt gevolgd.