Auteur: De Redactie

0

Eindresultaat buurtinitiatief “Heel Rapenburg Draagt Een Steentje Bij”

Bewoners van Rapenburg lanceerden eind vorig jaar het initiatief om de namen van 378 gedeporteerde Joden uit hun straat een plek in Holocaust Namenmonument te geven. Dat gebeurde onder de naam Heel Rapenburg Draagt Een Steentje Bij. De initiatiefnemers laten weten dat ze trots zijn op het prachtige eindresultaat. Lees de nieuwsbrief. Bijlage Nieuwsbrief 4 maart 2021 Heel...

0

Proef Knip Weesperstraat pas 2023

De Pilot knip in de Weesperstraat wordt uitgesteld. Reden? Het verkeersaanbod, dat gedaald is met 30%. Een nieuwe realiteit. Maatregelen in de Agenda Autoluw lukte dat niet.

0

Wijkcentrum en Corona

BIJGEWERKT 23 maart 2021: Het wijkcentrum is t/m minstens 20 april nog steeds gesloten voor bijeenkomsten. Een krantje halen kan, maximaal 1 persoon tegelijk, met mondkapje op, maximaal 10 minuten binnen. Een praatje maken kan buiten op anderhalve meter afstand. Als een bezoek noodzakelijk is, dan maximaal 1 tegelijk, op afspraak, maximaal 10 minuten binnen, met mondkapje en...

0

Centrum Begroot 2021

Stadsdeel Centrum organiseert ook dit jaar weer een editie van Centrum Begroot. Dit jaar stelt het stadsdeel maar € 300.000,- beschikbaar, om bewoners meer zeggenschap te geven. Tot en met 26 april voor 12:00 uur kunt u uw plannen indienen. Stemmen op een plan (> 50 likes) voor de volgende ronde kan tot de week erna.

0

Buurtgesprek Westelijke Grachtengordel

Dinsdag 30 maart organiseert de gemeente vanaf 19:00 uur online het buurtgesprek Westelijke Grachtengordel. Twee keer per jaar voert de gemeente gesprekken met bewoners, ondernemers en instellingen die mee willen denken over de toekomst van hun buurt. Samen praten over wat er in de buurt speelt, hoe de toekomst van de buurt uitziet en of er onderwerpen zijn...

1

Autoluw NU! over 30km is de norm

Amsterdammers voor Autoluw NU!  voerden 9 maart overleg met het projectteam Autoluw, groep 30 km is de norm.  Over de stand van zaken en hoe verder.

1

Klimaatprotest 14 maart

Bij de Klimaatmars in 2019 gingen ruim 40.000 mensen de straat op. In de stromende regen, om een duidelijk signaal af te geven aan de politiek. Vlak voor de verkiezingen zal op 14 maart opnieuw het Klimaatalarm klinken. Doe mee. Dat kan ook online.

0

Het nieuwe top-down | Kracht van Mokum

Geen burgerparticipatie meer georganiseerd door de gemeente, maar door burgers van onder op. Een bericht over de ontwikkelingen binnen en buiten het platform Kracht van Mokum. d’Oude Stadt is een van de initiatiefnemers. Waar staat Kracht van Mokum voor, in welke dynamiek zit het platform nu en hoe ziet de nabije toekomst eruit?

0

Heksenbezem

Een mega operatie donderdagochtend 25 februari op het Waterlooplein. De boom met de heksenbezem werd met groot materieel verplaatst. 20 meter.

0

Samen Meten

Het RIVM organiseerde 24 februari Samen Meten, een bijeenkomst voor burgerwetenschappers, die zelf meten in hun leefomgeving of hierin geïnteresseerd zijn. Dat meten betreft nog steeds vooral luchtkwaliteit. Deze keer was de bijeenkomst online met meer dan 100 belangstellenden. Eerst werd een gezamenlijke sessie gedaan over o.a. het nieuwe portaal. Aansluitend volgde deelsessies met voorbeelden uit de praktijk.

1

Petitie, burger- en volksinitiatief | Bescherm cultureel erfgoed op de Kadijken

Bewoners van Kattenburg en de Eilandenboulevard starten een petitie, een burger- en volksinitiatief ter bescherming van de plek van de voormalige scheepswerf Koning William op de Hoogte Kadijk. Volgens de plannen verrijst daar een twintig meter hoog appartementencomplex. Geen hoogbouw in de bufferzone rond de grachtengordel als UNESCO werelderfgoed!

0

Autoluw Nu! over Zone Beperkt verkeer

Amsterdammers voor Autoluw   NU!  voerden 18 februari overleg met het projectteam Autoluw, groep Intelligente Toegang (ZBV) van de gemeente. Over de stand van zaken en hoe verder.

0

Bomen en kades

Wethouder de Vries onderzoekt het behoud van bomen bij kademuurvernieuwing. Dat staat in zijn brief van 18 februari.

0

Expertmeeting burgerparticipatie

Op verzoek van raadslid Vroege (D66) waren 16 februari 2021 een aantal experts inzake burgerparticipatie uitgenodigd voor een digitale bijeenkomst. Dat pakte zeer prikkelend uit; de politiek werd een spiegel voorgehouden. Burgerparticipatie; de belemmeringen en wat wel werkt.

2

Doorgaan Knip Weesperstraat vaag

4 februari meldde de nieuwe wethouder de Vries (MLW) dat de pilot Knip in de Weesperstraat in maart niet doorgaat. De corona situatie is de reden, waardoor een onderzoek niet representatief wordt. Gesproken is over een alternatief, maar niets is zeker.

Dag van de Buurt 2021

28 januari organiseerde LSA, het landelijk netwerk van actieve bewoners, de Dag van de Buurt. Over de niet duurzame plofkip aanpak van bovenaf, maar de gewenste van onderaf aanpak. Online en voor wie het gemist heeft terug te zien.

Gaat u HeenenWeer opzetten in Amsterdam-Centrum?

Stichting HeenenWeer is een paar jaar geleden in de Pijp/Rivierenbuurt opgericht om met behulp van vrijwilligers oudere bewoners binnen hun eigen buurt in elektrische autootjes te vervoeren. Dat initiatief kan ook in het centrum. Daarom worden bestuursleden gezocht voor een nieuwe stichting HeenenWeer Centrum.

Voortijdige sterfte door NO2 | Amsterdam 22e in Europa

Amsterdam is volgens cijfers van voortijdige sterfte door stikstofdioxidevervuiling (NO2) de 22e ergste stad van Europa. Nog voor ernstig vervuilde steden als Warschau, Frankfurt en Luik. Dat zegt het onderzoek van het Barcelona Institute For Global Health en het tijdschrift The Lancet.

Omgevingsvisie 2050

Tot en met woensdag 3 maart kunt u de ontwerp-omgevingsvisie Amsterdam 2050 becommentariëren. De Omgevingsvisie Amsterdam 2050 geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.

Ophalen

In de stadsdeelcommissie van 19 januari stond een sessie democratisering op het programma. Doel van “democratisering” is het verbeteren van de verbinding met de bewoners en de gemeente en het vergroten van de zeggenschap en eigenaarschap van bewoners. Enkele bewoners waren ook uitgenodigd. Een kort verslag over ophalen van informatie en hoe participatie niet moet.

Hoorzitting bezwaar subsidiestop

14 januari vond de hoorzitting plaats inzake het bezwaarschrift van d’Oude Stadt tegen het besluit van het Stadsdeel Centrum om de subsidie voor de huisvesting te stoppen. Uiteraard online, via MS Teams. Alvast een verslag, want het officiële verslag gaat nog wel even duren.

Herinrichting Oostertoegang, PHkade Oost en Kattenburgerstraat

De concept Nota van Uitgangspunten over de herinrichting van de Oostertoegang, Prins Hendrikkade Oost en Kattenburgerstraat is beschikbaar. Het college van burgemeester en wethouder vraagt bewoners inspraak te leveren op het concept. De inspraakperiode is tot en met woensdag 24 februari 2021.

In memoriam Hijn Bijnen

Uit Paramaribo kwam het bericht dat Hijn (Hein) Bijnen (1948-2021) is overleden aan de gevolgen van corona.

Versterken inclusieve burgermacht | Movisie

Movisie zette 5 januari een publicatie online met de titel: ‘Versterken van inclusieve burgermacht’. Het buurtplatform Hart voor de K-buurt werd nader onderzocht en als voorbeeld gesteld voor andere buurtplatforms. Over hoe inwoners invloed krijgen over en beslismacht in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Met lessen voor bestuurders, ambtenaren, sociaal professionals en actieve inwoners.

Evaluatie bestuurlijk stelsel

Wij ontvingen 22 december van het onderzoeksbureau Necker van Naem d’Oude Stadt het bericht dat de resultaten van de evaluatie van het Bestuurlijk stelsel gereed zijn. Afgelopen jaar hebben velen, waaronder d’Oude Stadt meegedacht over het bestuurlijk stelsel van gemeente Amsterdam. Via een digitale enquête, een fysieke of online gesprekstafel of wellicht zelfs op beide manieren. Inmiddels is...