Hef tijdelijke coronaterrassen op | Petitie

Print Friendly, PDF & Email
Stoepbandlopen.

het Spui

Teken de petitie in de strijd tegen de tijdelijke coronaterrassen.

Het nieuwe bestuur van Amsterdam wil zich niet aan de belofte houden dat de uitgebreide terrassen tijdelijk waren. De coalitie wil ze voortzetten. De openbare ruimte is schaars, de pandemie is voorbij en Amsterdam verdient weer een eerlijke belangenafweging bij de terrasvergunningen. Die ontbrak.

 

Petitie

Wij

De inwoners van Amsterdam

 

constateren

  • Dat in de coalitie is afgesproken; “We zorgen voor levendige buurten en openbare ruimten door waar het zonder overlast kan de uitgebreide terrassen uit de coronatijd voort te zetten.”
  • 
Deze afspraak doorbreekt het proces van de verplichte belangenafweging. Dat kan zo niet!
  • Inpikken van openbare ruimte vormt een inbreuk van fundamentele (bewegings)vrijheden van de burgers van de stad; daar is een zware belangenafweging voor nodig.

 

en verzoeken

Het college zich te houden aan de gemaakte afspraak. De Amsterdammer weer het recht te verschaffen zich over dit gebruik van de openbare ruimte uit te spreken zoals dat hoort in een vergunningentraject. Zodat alle belangen de ruimte krijgen om gewogen te worden.

Teken de petitie: https://petities.nl/petitions/hef-de-tijdelijke-coronaterrassen-weer-op-zoals-beloofd