Auteur: De Redactie

Studiemiddag SLOOP!

Op vrijdagmiddag 22 april 2022 organiseert het Amsterdam Erfgoed Overleg met de KNOB een studiemiddag met als thema Sloop. Ondanks dat de grote kaalslag voorbij lijkt, wordt er in Nederlandse steden nog veel gesloopt. Vooral de naoorlogse wijken moeten het ontgelden.

Horeca en Terrassen

In een brief aan de burgemeester uiten bewoners- en belangenorganisaties stevige kritiek op de wijze waarop het College plotseling het concept beleidskader Stedelijk beleidskader horeca en terrassen vrijgaf voor inspraak. De organisaties vragen een gesprek. 

Bijeenkomst Amsterdammers voor Autoluw NU!

Woensdag april om 20:00 uur bijeenkomst Amsterdammers voor Autoluw NU! In de Amstelkerk. Voor bewoners. Meld u aan. d’Oude Stadt is initiatiefnemer van het collectief van meer dan 40 (bewoners-)organisaties uit de hele stad.

Nieuwe stadsdeelcommissie

Op 16 maart zijn de verkiezingen geweest voor gemeenteraad en stadsdeelcommissies. De stadsdeelcommissies zijn vervangen, in Centrum nu 11 leden (voorheen 8). Het dagelijks bestuur wordt aangesteld door een nieuw College, en blijft voorlopig demissionair aan.

Zwerflawaai en ander (on)gewenst geluid | Boek

Joost Smiers schreef zijn nieuwe boek met als titel: Zwerflawaai en ander (on)gewenst geluid. Rust, reuring, overlast. Wat vinden we aan geluid in de publieke ruimte prettig, of op zʼn minst aanvaardbaar.

Stop illegale vuilnisdump

Zondag 6 maart was de Partij van de Dieren op de Oudezijds Voorburgwal. Onderdeel van hun maandelijkse schoonmaak. En ruimde nu in het centrum illegaal gedumpt vuilnis op. De Partij kwam als enige af op de jarenlange meldingen van @MarcelDellebeke. De gemeente komt niet echt in actie op meldingen. De ombudsman is inmiddels ingeschakeld. d’Oude Stadt eist namens...

Derde editie Het Perspectief

Inmiddels is de derde editie uitgebracht van Het Perspectief. Een krant voor en door bewoners rondom de Weesperstraat en Valkenburgerstraat. Dit keer is het thema vermindering van het doorgaande verkeer en een beter woon- en leefklimaat. Lees de krant hier digitaal.

Autoluw NU!

Amsterdammers voor Autoluw NU! evalueert de vooruitgang onder het zittende college. De ‘groene coalitie’ GroenLinks, D66, PvdA en SP bracht niet de gewenste verkeersomslag naar een autoluwe stad. 16 maart zijn gemeenteraadsverkiezingen. Dus de blik vooruit met een verrassende Kieswijzer Autoluw! En tips voor de herinrichting van je straat bij de 30 km/u is de norm. d’Oude Stadt...

Verkiezing Stadsdeelcommissie

Verkiezing Stadsdeelcommissie (en gemeenteraad) op 16 maart. In het stadsdeel centrum staat maar één onafhankelijke (niet politieke) partij op de kieslijst: Bewoners Amsterdam, lijst 27. Bewust onafhankelijk van politieke programma’s.

CityTrees in podcast

BNNVARA nam 11 november 2021 een podcast op voor het nieuwe programma ‘Weggegooid Geld’. Bewoners zijn geïnterviewd over de mislukte CityTrees, die in hun straat stonden. Nodeloos, want TNO keurde de moswandjes af, vanachter de computer. Deze podcast is vanaf zaterdag 19 februari te beluisteren.

Groene Revolutie

Zaterdag 12 februari werd de Groene Revolutie Amsterdam uitgeroepen. Bezorgde bewoners liepen van de Dam naar het stadhuis. Om het toekomstige college een dringend signaal te geven, een noodkreet voor behoud, versterking en bescherming van onze stadsnatuur en natuurlandschap.

Kappen

52 bomen van de NZ Voorburgwal Noord worden met kap bedreigd. De leden werkgroep Behoud Bomen van het Comite Westelijke Grachtengordel e.o. willen dit voorkomen.  63 Kleine bomen doorsnee 10 cm langs de trambaan zijn onvoldoende compensatie voor dit aangezicht en het milieu. Steun met een donatie voor juridische ondersteuning. Doneren U kunt op twee manieren doneren: Door...

Informatiebijeenkomst

Dinsdagavond 25 januari organiseerde de gemeente een online informatiebijeenkomst. Bewoners werden geïnformeerd over projecten inzake de nieuwe fietsroute van het mr Visserplein naar de onderdoorgang Oosterpoort en de veranderingen op de Prins Hendrikkade oost.

Vulles in Amsterdam | 14020TV

De nieuwe bewonersgroep 14020TV, ondergebracht bij d’Oude Stadt, opent haar videokanaal met:  Vulles in Amsterdam. Een ode aan het vuilnis en de Amsterdammers.

Groene Revolutie Amsterdam

Bewoners van Amsterdam maken zich zorgen om het snelle verdwijnen van het groen. Daarom roepen ze de Groene Revolutie Amsterdam uit op 12 februari 2022. Doe ook mee.

Inspraak februari 2022

U kunt uw mening geven over de notities Compensatie en Herplant van Bomen’,  ‘Richtlijnen beheerplan bij de jaarvergunning’, over de plannen rond de Hoofdstructuur Groen en inspraak op windmolens.   Inspraak op 2 gewijzigde beleidsnotities bij de bomenverordening De gemeente wijzigt onderdelen van de notities Compensatie en Herplant van Bomen’ en ‘Richtlijnen beheerplan bij de jaarvergunning’.  U kunt...

Digitale tentoonstelling Eva Besnyö

Het Kassák Museum in Budapest heeft een uitgebreide digitale expositie met en over de foto’s van de Nederlands/Hongaarse fotografe Eva Besnyö (1910 -2003). Wij willen u dit niet onthouden.

Amsterdams BuurtFilmFestival 2021

In d’ oude Stadt werden 1 december de flyers van het Amsterdams Buurtfilmfestival 2021 bestikkerd met nieuwe openingstijden. Het filmfestival vindt zaterdag 11 december plaats in de OBA, maar vanwege de coronamaatregelen is de aanvang vervroegd naar 12:00 uur. De sluiting is om 16:30 uur.

Zienswijzen 30 km/u in de stad

Amsterdammers voor Autoluw Nu! ontving van bewoners(organisaties) 31 ingediende zienswijzen op het voornemen van 30 km/u in de hele stad. Inmiddels is de nota van beantwoording beschikbaar en besproken met Wethouder de Vries en de stakeholders, waaronder Autoluw NU!

Voorlichting over diabetes

Vrijwilligers van SIZIN organiseren in het wijkcentrum dinsdag 14 december van 10:00 tot 12:00 uur een voorlichtingsbijeenkomst over diabetes (suikerziekte). Maximaal 10 deelnemers zijn welkom, maar u moet zich wel vooraf aanmelden.

Cheque Centrum Begroot

Het plan “Red ‘t Wijkcentrum” won bij Centrum Begroot 2021. Woensdag 23 november kreeg Gonny van Oudenallen (een van de initiatiefnemers), de cheque overhandigd van Centrum Begroot. Dat gebeurde op haar verzoek in het Wijkcentrum.

Verkenning Oostelijke Binnenstad

Het college presenteerde de Verkenning Oostelijke binnenstad. Het boekje schetst aan de hand van impressies en kaartbeelden hoe een autoluwere inrichting van de Weesperstraat en Valkenburgerstraat eruit kan zien. Door minder auto’s komt ruimte vrij voor voetgangers, fietsers, groen én woningen. Het is een discussiestuk. Bewoners zien al langer kansen als die autodominantie in hun woonbuurt maar verdwijnt.

Praat mee over de verkeersveiligheid in uw buurt

De gemeente doet al veel om de stad verkeersveiliger te maken. Maar het moet beter. U kunt de gemeente daar als ervaringsdeskundige bij helpen door hun enquête over verkeersveiligheid in te vullen. Meedenken over de toekomst van verkeersveiligheid in de stad kan ook door aan te sluiten bij één van de stadsgesprekken die binnenkort plaatsvinden.

Toekomstlessen burgermeetnetwerk geluid

Waag nodigde bewoners, ondernemers, bestuurders en experts uit voor een gesprek over het meten van geluid én de resultaten door een burgermeetnetwerk. Over wat  we kunnen leren van dit geluidsexperiment voor de toekomst.

Doe mee met de filmworkshop

Gezocht bewoners die hun activiteiten voor buurtorganisaties willen ondersteunen met film. ABFF in samenwerking met Wijkcentrum d’Oude Stadt organiseren een leuke, leerzame en creatieve tweedaagse filmworkshop zowel voor jongeren als voor ouderen. Op zaterdag 30 en zondag 31 oktober. In d’Oude Stadt en Gratis. Het maximum aantal aanmeldingen is bereikt. U kunt zich alleen plaatsen op de reservelijst.