Categorie: Nieuws

Nieuws

0

Exposities wijkcentrum

Al sinds 1 september bovenstaande klokken en labyrinthen. Daarna, vanaf 29 oktober: ‘Dierbare objecten’ Schilderijen van mw E.K. Tuinstra Zij schilderde voor haar plezier, voor binding met de natuur, en contact hierover met anderen. Ze leerde een manier van kijken, vooral naar het licht. Voor informatie over exposities in het wijkcentrum, ook alsje  zelf leuke dingen hebt voor...

0

Nieuw Dagelijks Bestuur van het Wijkcentrum

19 september 2022 koos de Wijkraad van Wijkcentrum d’Oude Stadt een nieuw Dagelijks Bestuur (DB). Het DB draagt o.a. de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het wijkcentrum. De leden van het dagelijks bestuur: Dingeman Coumou, voorzitter Gonny van Oudenallen, secretaris Paul Spoek, penningmeester en Anita Mizrahi, bestuurslid

0

Vaccinaties in het Wijkcentrum voorlopig afgezegd

Attentie: Alle buurtgerichte locaties zijn tijdelijk afgezegd voor vaccinaties! Dit terwijl buurtbewoners het heel fijn vinden! Dus ook bij o.a. de Wijkcentrum Oude Stadt wordt er tot nader order niet gevaccineerd. Zodra de GGD/RIVM het meldt dat het wel weer mag, berichten wij u weer! Bron: GGD/RIVM

0

Filmworkshop in d’Oude Stadt

Net als vorig jaar organiseert ABFF in samenwerking met Wijkcentrum d’Oude Stadt een leuke, leerzame en creatieve tweedaagse filmworkshop zowel voor jongeren als voor ouderen. Op donderdagavond 29 september en zaterdag 1 oktober. In d’Oude Stadt.

U kunt weer stemmen | Centrum Begroot

Oorspronkelijk bericht 19 juni. Bijgewerkt 4 augustus. De uitslag van Centrum Begroot is bekend. D’Oude Stadt is deze keer niet in de prijzen gevallen. Zie de uitslagbrief; Laten we hopen dat de datum bovenaan paigina 2-4, inclusief de uitslag, 9 september 2020, een slordigheid is en niet klopt. Laten we hopen dat er niet zulke slordigheden bij de...

Nachtrust

Bewoners Amsterdam vragen zich af, of zij geen recht hebben op nachtrust. Een initiatief met een duidelijk doel: Nachtrust. Doe mee.

Nieuwsberichten Autoluw NU!

Amsterdammers voor Autoluw NU! publiceert regelmatig nieuwsberichten. Bijvoorbeeld het verslag over de bijeenkomst in de Amstelkerk en commentaar op het coalitieakkoord 2022- 2026. Veel leesplezier. d’Oude Stadt is een van de meer dan 40 aangesloten bewonersorganisaties.

Brief over subsidieregeling sociale basis

De coalitie Kracht van Mokum vraagt bij het nieuwe College en Gemeenteraad aandacht voor de subsidieregeling Sociale Basis. d’Oude Stadt is een van de initiatiefnemers van de coalitie en onderschrijft de oproep van harte.

ABFF-OnTour in Amsterdam-Centrum

Zaterdag 11 juni organiseert Het Amsterdams BuurtFilmFestival (ABFF) samen met filmmakers “ABFF-OnTour Centrum” in de grote theaterzaal van de OBA-Oosterdok. De films hebben het thema: “De Binnenstad een Openluchtmuseum?”. De films zijn gemaakt door zowel liefhebbende als professionele filmmakers in en over Amsterdam-Centrum. Meld u aan. Toegang is gratis. 

Site 14020.nl live

17 mei ging 14020.nl live. Dé website van, voor en door bewoners met Eerlijk Amsterdams Nieuws. Bewoners kunnen bijdragen met actuele en/of nieuwswaardige artikelen over Amsterdam.

Breiclub Amsterdam Van de Straat

Handwerken voor het goede doel: Wij zijn een kleine groep enthousiaste brei- en haaksters die warme dassen, mutsen, enz. maken voor dakloze mensen. We komen om de week bijeen in Wijkcentrum D’Oude Stadt op vrijdagmorgen vanaf 11 uur tot half 1. We breien en haken ook thuis. We bestaan sinds een jaar, en we hebben onze producten al...

Zomer vol dans voor 50+

Dance Connects Community begint haar zomerprogramma op maandag 30 mei met een week vol gratis kennismakingslessen. Moderne Dans en Dansmix voor iedereen vanaf 50 jaar, binnen en buiten, waarin beweging, dans en verbinding centraal staan. Het zijn lessen waarin diverse dansstijlen en muziekstijlen voorbij komen en worden uitgediept. In de moderne danslessen is er veel aandacht voor expressie...

In Memoriam Piet Seijsener

De Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo ontving van de familie bericht van het overlijden van Piet Seijsener. Piet is na een kort ziekbed op 29 april overleden. Buurtgenoten reageerden geschokt, maar wel heel blij dat ze heel kort daarvoor, op 23 april, nog een vrolijke Piet hadden gesproken tijdens de Groenmarkt op de Siebbeleshof.

Lezing volkshuisvesting

  Woensdagmiddag 11 mei hield Lous Vinken, oud ambtenaar van de gemeente Amsterdam een lezing over Volkshuisvesting in wijkcentrum d’Oude Stadt. Voor ieder die zich druk maakt over de exploderende huren en verkoop van sociale woningbouwwoningen was dit het neusje van de zalm. In een uiterst boeiende lezing legde oud ambtenaar Lous Vinken in heldere taal uit hoe...

4-5 mei 2022

Op de foto: het monument De Gevallen Hoornblazer in het Weteringplantsoen. Herdenking 4 mei vanaf 19:25 uur, zie het programma. Er zijn natuurlijk veel meer herdenkingen, en er is verder ook veel te doen. Ook op 5 mei. Zie de website van het 4 en 5 mei Comité.  

Inspraak april 2022

Weinig inspraakmogelijkheden op dit moment. Beide over horeca. Eén terrassenplan is netjes gepubliceerd. Maar een tweede voorstel, daar ziet de gemeente liever alleen reacties vanuit de horeca op. De inspraaktermijn is bijna halverwege, maar het voorstel is nog steeds niet fatsoenlijk bekendgemaakt.

Bezwaar verlenging terrasuitbreidingen

Wij schreven op 10 maart over hoe bezwaar aan te tekenen tegen de vergunningen voor de “tijdelijke” terrasuitbreidingen. Omwonenden van de Nieuwmarkt hebben dat ook echt gedaan, samen met Wijkcentrum d’Oude Stadt. Tegen 15 terrasuitbreidingen op en rondom het plein. Het bezwaar is niet gericht tegen afzonderlijke terrassen of ondernemingen, maar tegen het totaal.

Herdenking Blauwburgwal

Eindelijk, 2 jaar na de onthulling van de gedenkplaat, 82 jaar na het “tegenwoordig niet meer vergeten” bombardement vindt op 11 mei de lang uitgestelde herdenkingsbijeenkomst plaats in de Dominicuskerk.

Motorlawaai

TNO-onderzoek bevestigt klachten van omwonenden over geluidsoverlast door motorlawaai van auto’s en motoren. De gemeente liet door TNO motorlawaai onderzoeken. Het onderzoek vond plaats op drie plekken in de stad. Daar waar bewoners eerder aangaven last te hebben van motorlawaai.

Grooote Stadshart Top

Op 21, 22 en 23 april vindt de Grooote Stadshart Top plaats. Deze dagen draaien om ontmoeting, creativiteit en daadkracht voor de Wallen en Nieuwmarktbuurt. Kom eten, plannen maken en film kijken. Maak kennis met elkaar en elkaars dromen. Samen gaan we denken én doen – je bent van harte welkom!

Studiemiddag SLOOP!

Op vrijdagmiddag 22 april 2022 organiseert het Amsterdam Erfgoed Overleg met de KNOB een studiemiddag met als thema Sloop. Ondanks dat de grote kaalslag voorbij lijkt, wordt er in Nederlandse steden nog veel gesloopt. Vooral de naoorlogse wijken moeten het ontgelden.

Horeca en Terrassen

In een brief aan de burgemeester uiten bewoners- en belangenorganisaties stevige kritiek op de wijze waarop het College plotseling het concept beleidskader Stedelijk beleidskader horeca en terrassen vrijgaf voor inspraak. De organisaties vragen een gesprek.