Auteur: de redactie

Huurwoning wordt …..wat?

Ik, Riet Stuyfersant, ben geboren in 1942 in de Montelbaanstraat 13 .In de jaren 70 hebben we hard gevochten samen met buurtbewoners en krakers voor behoud van deze buurt, Waarom hebben we dat gedaan omdat we van deze buurt hielden. In onze naiviteit dachten we dat we deze buurt konden behouden voor de oorspronkelijke bewoners en cq voor...

Vaccinaties in het Wijkcentrum

Vandaag biedt de GGD Amsterdam in het wijkcentrum d’Oude Stadt voor mensen uit de buurt de gelegenheid om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. De GGD is aanwezig van 13:00 uur tot 17:30 uur.

Exposities wijkcentrum

Bijgewerkt 4 oktober. Al sinds 1 september bovenstaande klokken (in de vitrines, tot 27 okt) en labyrinthen. Van 17 tot 27 oktober a.s. exposeert Hideo Kuwahara een aantal van zijn portretten. Vanaf 29 oktober schilderijen van Elida Tuinstra. > 17-27 oktober: Door Japanse Ogen II, Portretten door Hideo Kuwahara Gefascineerd door de verscheidenheid van zijn modellen probeert Hideo...

Breiclub Amsterdam Van de Straat

Handwerken voor het goede doel: Wij zijn een kleine groep enthousiaste brei- en haaksters die warme dassen, mutsen, enz. maken voor dakloze mensen. We komen om de week bijeen in Wijkcentrum D’Oude Stadt op vrijdagmorgen vanaf 11 uur tot half 1. We breien en haken ook thuis. We bestaan sinds een jaar, en we hebben onze producten al...

Zomer vol dans voor 50+

Dance Connects Community begint haar zomerprogramma op maandag 30 mei met een week vol gratis kennismakingslessen. Moderne Dans en Dansmix voor iedereen vanaf 50 jaar, binnen en buiten, waarin beweging, dans en verbinding centraal staan. Het zijn lessen waarin diverse dansstijlen en muziekstijlen voorbij komen en worden uitgediept. In de moderne danslessen is er veel aandacht voor expressie...

In Memoriam Piet Seijsener

De Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo ontving van de familie bericht van het overlijden van Piet Seijsener. Piet is na een kort ziekbed op 29 april overleden. Buurtgenoten reageerden geschokt, maar wel heel blij dat ze heel kort daarvoor, op 23 april, nog een vrolijke Piet hadden gesproken tijdens de Groenmarkt op de Siebbeleshof.

Lezing volkshuisvesting

  Woensdagmiddag 11 mei hield Lous Vinken, oud ambtenaar van de gemeente Amsterdam een lezing over Volkshuisvesting in wijkcentrum d’Oude Stadt. Voor ieder die zich druk maakt over de exploderende huren en verkoop van sociale woningbouwwoningen was dit het neusje van de zalm. In een uiterst boeiende lezing legde oud ambtenaar Lous Vinken in heldere taal uit hoe...

4-5 mei 2022

Op de foto: het monument De Gevallen Hoornblazer in het Weteringplantsoen. Herdenking 4 mei vanaf 19:25 uur, zie het programma. Er zijn natuurlijk veel meer herdenkingen, en er is verder ook veel te doen. Ook op 5 mei. Zie de website van het 4 en 5 mei Comité.  

Inspraak april 2022

Weinig inspraakmogelijkheden op dit moment. Beide over horeca. Eén terrassenplan is netjes gepubliceerd. Maar een tweede voorstel, daar ziet de gemeente liever alleen reacties vanuit de horeca op. De inspraaktermijn is bijna halverwege, maar het voorstel is nog steeds niet fatsoenlijk bekendgemaakt.

Bezwaar verlenging terrasuitbreidingen

Wij schreven op 10 maart over hoe bezwaar aan te tekenen tegen de vergunningen voor de “tijdelijke” terrasuitbreidingen. Omwonenden van de Nieuwmarkt hebben dat ook echt gedaan, samen met Wijkcentrum d’Oude Stadt. Tegen 15 terrasuitbreidingen op en rondom het plein. Het bezwaar is niet gericht tegen afzonderlijke terrassen of ondernemingen, maar tegen het totaal.

Herdenking Blauwburgwal

Eindelijk, 2 jaar na de onthulling van de gedenkplaat, 82 jaar na het “tegenwoordig niet meer vergeten” bombardement vindt op 11 mei de lang uitgestelde herdenkingsbijeenkomst plaats in de Dominicuskerk.

Lezing over volkshuisvesting

‘De Lange Lijnen van de Volkshuisvesting’ Lezing op 11 mei door Lous Vinken, over de historie van volkshuisvesting, huisvesting van verschillende doelgroepen en een evenwichtig stedelijk woonbeleid.

Vrijwilligers gezocht!

De sociale-kloof in Amsterdam blijft groeien, met name op het gebied van voedsel. Steeds meer organisaties bieden hulp aan op verschillende manieren om voedsel bij de inwoners die het nodig hebben te krijgen. Er is echter een probleem… een tekort aan vrijwilligers binnen voedsel verzamel organisaties leidt ertoe dat het verzamelde voedsel ook in het afval beland. Wij...

Corona adviezen

Eind maart 2022 Alle coronamaatregelen opgeheven. In het wijkcentrum voorlopig tot ca. 25 personen, Wanneer meer dan 15 mensen willen komen waarschuwen wij dat er geen mogelijkheid is om afstand te houden, mochten mensen dat willen. Handhygiëne en ventilatie blijven belangrijk, ook ter bescherming van allerlei “gewone” virussen.   28 februari 2022 Coronaregels voor vrijwilligersorganisaties Nederland is weer...

Nieuwsbrief !Woon, lente ’22

!Woon bestaat 5 jaar. Op 31 maart was een debat in pakhuis De Zwijger, ook online te volgen. Maar ook voor daarna is er veel nieuws te lezen. Dit jaar weer een huurverhoging, nog steeds heel veel weglekken van energie door enkelglas of verouderd dubbelglas. Over bewonersplatforms en veel meer in hun nieuwsbrief.  

Gruwelreclame is weg!

Het handhavingsverzoek heeft gewerkt, hoewel het veel te lang heeft geduurd. Men heeft het tot de uiterste datum gerekt, reclame is tenslotte een goudmijntje. De illegale BlowUp-reclameschermen hoek Munt en Kalverstraat zijn eindelijk weg. Nu de rest nog. Zie de voorgeschiedenis in ons laatste bericht over digitale buitenreclame.  

Petitie terrasverwarming

Stadsverwarming, straatverwarming, buitenluchtverwarming bestrijden, moet je dat niet in de winter doen? Nou nee, daar moet je nu al mee beginnen. Terug naar de warme kroeg, en als je naar buiten gaat doe je een warme jas aan, een warme das om en een muts op. Anders wordt het nooit meer winter!

Het oude abnormaal

Evenementen kunnen weer. Na een pauze van 2 jaar zou je denken dat de gemeente tijd genoeg heeft gehad om eens na te denken over een NIEUW NORMAAL. Helaas, terwijl de buurt blij is dat het bovenstaande droevige beeld niet weer herhaald hoeft te worden, presteert het evenementenbureau het toch weer om een tweede evenement, gelijktijdig en pal...

Happy Hour

Het woord reuring horen we niet zo veel meer. Nu heet overlast weer “levendigheid”. Wanneer gaan die koppen eens uit het zand? Het wijkcentrum krijgt de laatste tijd van alle kanten vragen over Happy Hours (bv. in korte tijd lekker veel zuipen voor de helft van de prijs). De een denkt dat alles mag, de ander denkt dat...

Verlenging terrasuitbreidingen

Ja, alweer “tijdelijk”. En heel veel. En weer vragen mensen: hoe kan ik bezwaar maken? De verlengingen worden automatisch verleend, tenzij … En daar zit hem de crux. Je kunt klagen wat je wilt, het werkt niet. De gemeente steekt de kop in het zand en zegt dat je bij de ondernemer moet wezen. Handhavers komen niet of...

Centrum Begroot 2022

De stadsdeel-loterij van stadsdeel Centrum is weer begonnen. Dien uiterlijk 28 maart je plan(nen) in; t/m 3 april heb je de tijd om 50 “likes” te verzamelen. Dat is gemakkelijker dan je misschien denkt, ook als je niet op sociale media zit.

Terug naar af: 1,5 meter

Een ander soort anderhalve meter is terug: de zogenaamde minimale maar in de praktijk standaard loopruimte langs terrassen. Drie jaar lang zijn we lekker gemaakt met 2, en minimaal 1,8 m loopruimte. Erger, het verbod per 1 april 2019 op terrasuitbreidingen wordt weer opgeheven. Het kleine beetje dat voetgangers gewonnen hadden zijn ze alweer kwijt.

Inspraak woningleegstand

Bericht van de gemeente: Amsterdam heeft te maken met een enorme schaarste aan woningen. Het is daarom onwenselijk dat er woningen leeg blijven staan. Dit is de reden dat Amsterdam een  Leegstandverordening heeft tegen woningleegstand. Tot nu toe was het in deze  verordening niet mogelijk om op een effectieve manier eigenaren te bewegen de leegstaande woningen weer te...

Bomenkap Nieuwezijds Voorburgwal

De werkgroep Beeld Bepalende Bomen van Comité Westelijke Grachtengordel e.o. heeft bezwaar aangetekend tegen de herinrichting Nieuwezijds Voorburgwal Noord, inclusief de kapvergunning van 38 bomen.

Schaakbord moet blijven

Schakers aan zet: behoud schaakbord Max Euweplein! In 1996 werd het schaakbord na inlevering en winnen met een idee van een 9-jarig jongetje (David van Zeggeren) in het echt neergezet; ‘een buitenschaakbord in het groot’ op het Max Euweplein in Amsterdam. Met stukken erbij. Anno 2022 wordt het schaakspel bedreigd door de herinrichting van het plein.

Digitale buitenreclame

Werkgroep Buitenreclame is actief geweest. Wethouder en raadsleden zijn gewezen op de schrikbarende ontwikkelingen in de reclame op straat.  Steeds meer led-schermen met bewegende of wisselende beelden. Niet alleen op straat, maar ook achter winkelramen en dergelijke duiken ze steeds meer op.