Auteur: de redactie

0

Hoe is het nu met …

Aan sommige kwesties lijkt maar geen einde te komen. En dan hebben we het niet over langdurige politieke kwesties, maar over best wel eenvoudige meldingen van overtredingen van best wel eenvoudige regels. Eerder in onze nieuwsbrieven aan de orde geweest, maar nog niet helemaal opgelost. We praten u even bij.

1

Gelukkig Nieuwjaar

Het bestuur van Wijkcentrum d’Oude Stadt wenst u allen een gelukkig en gezond 2021. Dit jaar geen gezellige Nieuwjaarsreceptie vanwege – we zouden het er liever niet over hebben, maar er valt niet aan te ontkomen – het begint met een C. Voorlopig zijn we dicht t/m 19 januari, en misschien nog wel langer. En daarna zal iedereen...

0

Inspraak in januari

U kunt, officieel, uw mening geven aan de gemeente over de volgende zaken waar u in stadsdeel centrum mee te maken hebt. Uw argumenten kunnen reden zijn om het voorgestelde plan (deels) te veranderen. Niet geschoten is altijd mis. Let op de uiterlijke datum van inzenden. Feestverlichting, inspraak t/m 21 februari, zie inspraakprocedures-december Hondenlosloopgebieden, Inspraak t/m 19 februari,...

2

Pretpark in het Oosterdok?

Zien we 30 december opeens een officiële bekendmaking: Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een vergunning verleend op grond van de Waterwet. In de bekendmaking ziet u de links naar de vergunning en naar twee bijlagen. De vergunning heeft betrekking op het plaatsen van een reuzenrad, ter hoogte van Oosterdok 2. Wat krijgen we nou? Een eigen...

1

Geldautomaten

De bekendmakingen van de gemeente in de afgelopen 8 weken lieten in het Centrum maar liefst 27 vergunningsaanvragen zien voor het inpandig plaatsen van geldautomaten en 2 voor pinautomaten (!). In de meeste gevallen werd dat gecombineerd met een aanvraag voor het aanbrengen van gevelreclame of het wijzigen van bestaande gevelreclame.

5

Ondergrondse afvalcontainers

Beetje bij beetje komen er steeds meer ondergrondse afvalcontainers, ook voor restafval. Nu zijn Wetering- en Noorderbuurt aan de beurt. Het voorstel is aan de belanghebbende bewoners en ondernemers voorgelegd, per locatie kon via een interactieve kaart een reactie worden geschreven of een alternatieve plek worden aangegeven (t/m 4 januari 2021).

0

TONEEL De Tijger

UPDATE 14 december: Wegens verscherpte coronaregels kunnen voorstellingen tussen 15 december en 19 januari geen doorgang vinden. Uitstel, geen afstel.

0

Phishing

Phishing, pas er voor op, klik niet op links. Berichten van de overheid krijg je via ‘mijn overheid.nl’. en zonder links. Dit was zogenaamd een email van de belastingdienst met als onderwerpregel ‘Nieuwe bericht’. Als je de taalfout niet opmerkt en het gewoon opent zie je deze leuke mededeling. Net echt. Klik maar niet op die link want...

8

Vogelverschrikkers!

Verbazingwekkend gebeuren op de Nieuwe Uilenburgerstraat, op het Gassanterrein. Na zoveel jaren plotseling een kolonie schijtlijsters?  Of was er een bende eksters die de toeristen beroofde van hun pas gekochte glimmertjes?

0

Buurtkunstenaars

Van 5 december tot 17 januari is in de Sebastiaanskapel van de Oude Kerk werk te zien van 50 kunstenaars in de buurt. Het thema: Hoe ziet de wereld er uit na corona? Samen met de Open Ateliers Nieuwmarkt nodigde de Oude Kerk kunstenaars uit de nabije omgeving

0

Exposities in d’Oude Stadt

De expositie 5x7x2,5 cm heeft veel enthousiaste bezoekers getrokken, maar is helaas weer naar elders verhuisd. Maar gelukkig konden de vitrines direct weer gevuld worden met fraaie werkjes.

0

Inspraakprocedures december

Raadhuisstraat, feestverlichting en hondenlosloopgebieden. Het blijft toeval of u of wij te horen krijgen of er besluiten of concepten ter inspraak liggen. Daarom publiceren we wat we kunnen vinden. Inspraakprocedures die betrekking hebben op stadsdeel Centrum, dus ook die voor de hele stad gelden.

0

Nieuws van !WOON

Wij wilden graag iedere maand een bijdrage van !WOON in onze nieuwsbrief. Tot we de november nieuwsbrief van !WOON zelf toegestuurd kregen. Daar staat zoveel nuttigs en wetenswaardigs in, daar valt niet uit te kiezen. Ook het stuk over buurtplatformen en de Kracht van Amsterdam,  Dus geven wij u gewoon de LINK naar die nieuwsbrief.

1

Geef om bomen

Op verzoek van het buurtinitiatief Gemeente Amsterdam, effe kappen nou nogmaals aandacht voor de grootschalige bomenkap bij de kadewandvernieuwingen. De werkgroep neemt juridische stappen wanneer naar haar mening – en die van deskundigen, kap vermeden kan worden.

0

Spraakbeperking

Inspraak is geen gunst maar een recht. Dachten wij. Bij het inspreken bij raadscommissies is het recht flink ingeperkt. Het zou kunnen dat het vanwege corona is en het inspreken nog niet terug naar normaal kan.

HNA: ‘Leefbaarheid onder druk’

Persbericht 11 november: het Huurders Netwerk Amsterdam heeft in een brief aan het college van B&W opgeroepen om nu toch echt iets te doen aan het terugdringen van de enorme aantallen bezoekers die de leefbaarheid in woonbuurten alweer jaren onder druk zetten. De Wallen als voorbeeld, maar zeker niet alleen daar. De 8 maatregelen die het HNA voorstelt...

ANBI, echt wel!

Jazeker hebben wij de ANBI status, het is alleen niet te vinden in het zoekprogrammaatje op de site van de belastingdienst. Toen wij dat meldden werd dit probleem niet begrepen. Na de nodige kastjes en muren stuurde het ANBI team ons een nieuwe Verklaring van hoedanigheid. Om aan iedereen te laten zien die het niet gelooft.

Wijzigingen Huisvestingsverordening

Op 9 december wordt de gewijzigde Huisvestingsverordening in de raadscommissie Wonen en Bouwen behandeld. De wijzigingen betreffen onder andere toewijzingsregels voor woningen in wooncoöperaties, een registratieplicht voor toeristische verhuur van woningen, continuering van de vakantieverhuurvergunning en nieuwe regels voor woningvorming.

Geen inspraak, wel gebiedsplannen

Ook deze maand zijn er weer geen inspraaktrajecten te melden voor bewoners van het Centrum. In plaats daarvan aandacht voor de gebiedsplannen 2021 waar de stadsdeelcommissie iets over heeft mogen zeggen. Er is op het eerste gezicht een verbetering ingevoerd: eindelijk erkenning dat er niet zoveel verschil is tussen centrum-oost en centrum-west.

Namenmonument

Terwijl het Holocaust monument aan de Weesperstraat al in aanbouw is, is er nu eindelijk de uitspraak van de Raad van State. De Stichting Groene Plantage had namens buurtbewoners, nabestaanden en vele medestanders bezwaar ingediend, niet omdat ze tegen de kap van een paar bomen waren, zoals boze tongen beweerden, en zeker niet omdat zij tegen een belangrijk...

Gemeente: Effe kappe nou!

Bewonersinitiatief ‘Gemeente Amsterdam, effe kappe nou!’ vraagt uw steun bij hun acties tegen de grootschalige bomenkap aan de Amsterdamse grachten en kades. Ondertekent u ook de petitie? Kunt u financiële steun bieden?

Wonen in een hotelkamer

De omgekeerde wereld, lijkt het wel. Nu eens niet over toeristen die in woningen bivakkeren, maar mensen die wonen in het domein van de toerist? Een verbazingwekkend artikel op de website van !WOON. https://www.wooninfo.nl/nieuws/2020/10/wonen-in-een-hotelkamer-wat-zijn-dan-je-rechten/

50 jaar Dolle Mina

  WOUW-Amsterdam (Wijze Ouwe Wijven), waarmee d’Oude Stadt al jaren een warme band heeft, wees ons op het feit dat 50 jaar geleden Dolle Mina werd opgericht. Een online tour door Dolle Mina wordt aangekondigd op de website van Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis.

Waar woon ik?

Woont u aan de Achtergracht, of in de Utrechtsedwarsstraat, dacht u dat u in de zuidelijke grachtengordel woonde en dat vakantieverhuur van hele woningen in uw straat niet meer mocht? Dan hebt u het mis! De zuidelijke grachtengordel is niet de Grachtengordel Zuid. Weet u hoe de grenzen liggen van de wijk Nieuwmarkt-Lastage?

Geen prioriteit

Op 1 juli schreef het stadsdeel ons een brief dat het onze subsidie wil afbouwen, zie ons bericht daarover. We zouden (opeens) niet meer onder de regeling “sociale basis” vallen. Een langdurige subsidierelatie kan (wettelijk) niet zomaar eventjes gestopt worden. 7 oktober ontvingen we een besluit, conform het eerdere voornemen van het Stadsdeelbestuur.

Fietsverhuur op de stoep-2

Een handhavingsverzoek begin februari, 1 juli het besluit om te handhaven. We hadden gelijk, die fietsen mogen daar niet op de stoep. Het mocht in 2017 al niet, en toen zou er al een dwangsom worden opgelegd na overtreding. Nu zou er dan echt wat gebeuren. Maar niet heus: het lijkt een eindeloos vervolgverhaal te worden. Sinds het...