Happy Hour

Print Friendly, PDF & Email

Het woord reuring horen we niet zo veel meer. Nu heet overlast weer “levendigheid”. Wanneer gaan die koppen eens uit het zand? Het wijkcentrum krijgt de laatste tijd van alle kanten vragen over Happy Hours (bv. in korte tijd lekker veel zuipen voor de helft van de prijs). De een denkt dat alles mag, de ander denkt dat het in sommige buurten verboden is.

Wij wisten het ook niet en vroegen het aan de afdeling horecavergunningen. Daar kennen ze alle horeca-regels. Het antwoord kwam bijna onmiddellijk:

Geachte mevrouw ……,

In de bijlage vindt u het besluit verbod op prijsacties met alcohol in de horeca. Happy hours zijn verboden per 1 april 2022 voor de gehele gemeente Amsterdam.

Het verbod houdt in: bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse te verstrekken tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de betreffende horecalokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd.

Met vriendelijke groet,
Medewerker Vergunningen
Stadsdeel Centrum

Een ingewikkelde manier om te zeggen dat Twee voor de prijs van een” niet meer mag. Er mag hooguit 40% korting gegeven worden. Missschien extra grote glazen? Zo kun je ook in korte tijd alle remmen los krijgen.

De reden voor het verbod is duidelijk. Laten we hopen dat het helpt. Terwijl sommigen zich blind staren op verkoop van softdrugs aan toeristen in coffeeshops is alcoholgerelateerde overlast vele malen groter.

Fragmenten uit het besluit:

  • Uit verschillende onderzoeken blijkt dat (problematisch) alcoholgebruik samenhangt met agressie,
    vandalisme, overlast en (verkeers)ongevallen;
  • Uit onderzoek blijkt dat het beïnvloeden van de prijs van alcoholhoudende drank één van de meest
    effectieve manieren is om problematisch alcoholgebruik te verminderen;
  • De rijksoverheid per 1 juli 2021 prijsacties met alcoholhoudende drank in detailhandel heeft beperkt
    om problematisch alcoholgebruik te verminderen (artikel 2a Alcoholwet);