In Memoriam Piet Seijsener

Print Friendly, PDF & Email

De Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo ontving van de familie bericht van het overlijden van Piet Seijsener. Piet is na een kort ziekbed op 29 april overleden. Buurtgenoten reageerden geschokt, maar wel heel blij dat ze heel kort daarvoor, op 23 april, nog een vrolijke Piet hadden gesproken tijdens de Groenmarkt op de Siebbeleshof.

PIET SEIJSENER
Zaandam, 26 december 1931 –  Amsterdam, 29 april 2022

Zaterdag 7 mei was de afscheidsviering in de Sint Pancratiuskerk te Sloten. Familie, collega’s en vrienden kwamen aan het woord en zetten Piet Seijsener in het licht. Allen waren het erover eens, Piet was een open, verbindend en sociaal mens. Piet hield van fietsen en lange wandelingen en maakt altijd een praatje onderweg. Zeilen werd later zijn passie.

Piet was zijn hele leven maatschappelijk betrokken. Ook in zijn geliefde Nieuwmarktbuurt. Hij woonde 26 jaar op de Kromboomssloot. Hield zich bezig met het Pintohuis, Stadsdorp Nieuwmarkt en de Bewonersraad en zat zijn hele leven al in vele actiegroepen. Dat de buurt “de baas is” van de speeltuin, is mede door Piets toedoen. Hij was frequent aanwezig in de Bewonersraad. Ondanks zijn hoge leeftijd zelfs bij de digitale versies.

Hij was lid van de werkgroep ouderen, die altijd in Wijkcentrum d’Oude Stadt vergaderde. Die werkgroep hield zich steeds meer bezig met wonen voor ouderen. Zo zette de werkgroep zich in voor de regelingen “van Hoog naar Laag” en “van Groot naar Beter”. Over levensbestendig wonen heeft Piet in het wijkcentrum indertijd een gloedvol betoog gehouden tijdens een thema-avond over wonen. Hij was een van de drijvende krachten achter de realisatie van de lift bij het Pentagoncomplex.
Toen de vereniging Wonen voor Ouderen Nieuwmarkt Groot Waterloo vanuit de werkgroep was opgericht, hoopte hij (vergeefs) dat de werkgroep zich zou gaan richten op andere ouderenzaken zoals de (on)begaanbaarheid van de openbare ruimte.

Piet Seijsener blijft eeuwig verbonden met zijn Nieuwmarktbuurt. Op zijn sterfbed zei hij zijn zoon:”Bedank iedereen en allemaal”.