Verlenging terrasuitbreidingen

Print Friendly, PDF & Email

Ja, alweer “tijdelijk”. En heel veel. En weer vragen mensen: hoe kan ik bezwaar maken?
De verlengingen worden automatisch verleend, tenzij … En daar zit hem de crux. Je kunt klagen wat je wilt, het werkt niet. De gemeente steekt de kop in het zand en zegt dat je bij de ondernemer moet wezen. Handhavers komen niet of op rare tijden, vroeg in de ochtend bijvoorbeeld.
Een bezwaarschrift is niet gericht tegen de ondernemer, maar tegen de gemeente. De burgemeester had het besluit over dit terras niet mogen nemen

Hoe dien ik bezwaar in?
Je vindt het besluit door het betreffende bedrijf op de tijdelijke-terrassen-kaart op te zoeken. Klik erop en je ziet de vergunning met de tekening, en het besluit tot verlenging. Onder dat besluit vindt u “Oneens met dit besluit? Hier ziet u hoe u bezwaar kunt maken.
Let op: u kunt binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden bezwaar maken”. Dat is de datum die bovenaan het verlengingsbesluit staat.

Uw bezwaren moeten specifiek betrekking hebben op de terrasuitbreiding, en niet op het reguliere terras van het betreffende bedrijf.

Het gemakkelijkste is via DigiD. Als u het op papier doet, volg dan nauwkeurig de instructies.
Bewaar kopieën van alles (ook alle correspondentie naderhand..

Direct naar de rechtbank voor een voorlopige voorziening kan, maar dat zult u het spoedeisende karakter wel waar moeten maken.

En dan?
Geduld. De bezwaartermijn loopt tot 6 weken na de datum van het besluit. Daarna kunt u een uitnodiging verwachten voor een hoorzitting om het bezwaar toe te lichten. Binnen 6 weken moet een beslissing op bezwaar volgen. Dat mag wettelijk met nog eens 6 weken worden verlengd. Goede kans dat het nog veel langer gaat duren. Stuur daarom na die extra termijn (geef een weekje extra) een ingebrekestelling. Hiermee dwingt u de gemeente om binnen 2 weken een besluit te nemen. Anders gaat de kassa lopen en hebt u na verloop van tijd recht op een dwangsom, of het uiteindelijke besluit nu positief of negatief voor u uitpakt. Dat is een landelijke regeling en de gemeente heeft zich daaraan te houden.
Ook hebt u dan het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank zonder de beslissing op bezwaar te hoeven afwachten.

Lees meer over ingebrekestelling gemeente en dwangsom …