Bezwaar verlenging terrasuitbreidingen

Print Friendly, PDF & Email

Wij schreven op 10 maart over hoe bezwaar aan te tekenen tegen de vergunningen voor de “tijdelijke” terrasuitbreidingen. Omwonenden van de Nieuwmarkt hebben dat ook echt gedaan, samen met Wijkcentrum d’Oude Stadt. Tegen 15 terrasuitbreidingen op en rondom het plein. Het bezwaar is niet gericht tegen afzonderlijke terrassen of ondernemingen, maar tegen het totaal.

De terrasuitbreidingen vanwege Corona zijn door de omwonenden in eerste instantie zeker geaccepteerd, maar de herhaalde verlengingen en verdere uitbreidingen hebben dat inmiddels tenietgedaan. Het totale aantal zitplaatsen op de terrassen is hier nu naar schatting meer dan 50% hoger, en dat is veel.. De laatste verlenging was voor hen de spreekwoordelijke druppel.

Voor het uitbreken van de Coronapandemie had de horeca-drukte en de daarmee gepaarde overlast op en rond de Nieuwmarkt al een grens bereikt. Die grens wordt nu flink overschreden sinds de coronamaatregelen zijn opgeheven en er geen enkele rem meer is op het aantal toeristen en andere bezoekers.

De belangrijkste punten in het bezwaar:

  1. Nu er geen enkele beperkingsmaatregel meer geldt voor andere sectoren dan de luchtvaart als gevolg van de Coronapandemie, is er ook geen compensatie meer nodig om de economische gevolgen daarvan op te vangen.
  2. Het is dan ook strijdig met het beleid van de centrale overheid om één enkele compensatie-maatregel te handhaven, nu de overheid de keus heeft gemaakt alle steunregelingen te beëindigen.
  3. Het is bovendien discriminerend om één sector te ondersteunen en andere niet, of zelfs rechten te ontnemen (zoals de dagmarkt op de Nieuwmarkt) ten gunste van één sector.
  4. Het is onrechtvaardig om het besluit tot verlengen te verdedigen met het argument dat de horeca het zo zwaar te verduren heeft gehad; u ondersteunt namelijk slechts een deel van de horecaondernemingen: de ondernemers die niet het geluk hadden om in aanmerking te komen voor terrasuitbreidingen, en daardoor veel meer schade hebben geleden, worden ook nu weer benadeeld ten faveure van een aantal ondernemingen met toch al ruime terrassen.
  5. Door dit besluit wordt in 2022 de overlast van het massatoerisme versterkt, en dat wilde de stad nu juist afremmen.
  6. De uitgedijde terrassen, aan de westzijde zelfs in drie lagen (gevelzijde, straatkant, overzijde), laten te weinig doorloopruimte voor voetgangers. De rijbaan is vaak nodig om ergens te komen.
  7. De Nieuwmarkt is een woon-werkgebied, geen uitgaansplein; de functies van de openbare ruimte moeten beter in evenwicht zijn. Het is uitermate hinderlijk voor de omwonenden om continu tot in de kleine uurtjes dik gevulde terrassen te moeten verdragen.
  8. Met de omwonenden is voor deze verlenging geen overleg geweest (voorwaarde beleidsregel), de afzonderlijke besluiten zijn daarom niet rechtsgeldig..

Zoals we op 10 maart schreven: en nu is het een kwestie van geduld … de gemeente zal geen haast maken met de behandeling van het bezwaar. Daar is de heilige koe te heilig voor. Behalve dan de ondernemers onder punt 4.

De markt

De kooplieden van de dagmarkt zijn letterlijk door de terrasuitbreidingen achtergesteld. Zij hebben eerder dit jaar protest aangetekend tegen een deel van de terrassen op het plein. Door die terrassen worden zij nog eens 10 maanden van hun staanplaatsen verdreven. Zo wordt het nooit meer iets met die markt. Er is zelfs een voorstel gedaan om een paar marktplaatsen voorlopig maar niet in te vullen!

In deze kwestie beslist het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Hoe lang dat de tijd gaan nemen?