Breiclub Amsterdam Van de Straat

Print Friendly, PDF & Email

Handwerken voor het goede doel:

Wij zijn een kleine groep enthousiaste brei- en haaksters die warme dassen, mutsen, enz. maken voor dakloze mensen. We komen om de week bijeen in Wijkcentrum D’Oude Stadt op vrijdagmorgen vanaf 11 uur tot half 1. We breien en haken ook thuis.
We bestaan sinds een jaar, en we hebben onze producten al aan verschillende organisaties voor dak- en thuislozen gedoneerd.

Wil je ook meedoen voor een goed doel en voor de gezelligheid? Meld je dan vooraf aan bij Annabelle Parker, email: amsterdamvandestraat@protonmail.com