Inspraak april 2022

Print Friendly, PDF & Email

inspraak

Weinig inspraakmogelijkheden op dit moment. Beide over horeca. Eén terrassenplan is netjes gepubliceerd. Maar een tweede voorstel, daar ziet de gemeente liever alleen reacties vanuit de horeca op. De inspraaktermijn is bijna halverwege, maar het voorstel is nog steeds niet fatsoenlijk bekendgemaakt.

Terrassenplan De Entree

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum heeft dit terrassenplan vrijgegeven voor inspraak., Het plan betreft grofweg de Prins Hendrikkade tussen Singel en Geldersekade.
Bewoners en ondernemers kunnen hun mening geven door een schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Dat kan via email naar g.stark@amsterdam.nl, of per post naar gemeente Amsterdam, mevrouw C. Azarhoosh, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. U kunt uw brief aan mw Azarhoosh ook afgeven bij de receptie van de stopera. Vraag om een bewijs van afgifte.

Uw inspraakreactie moet uiterlijk 20 mei binnen zijn.

Na de inspraakperiode worden de reacties beantwoord in een Nota van Beantwoording en worden eventuele wijzigingen in het terrassenplan doorgevoerd.

Bekijk hier het terrassenplan de Entree (vreemd, dat het niet concept-terrassenplan heet, en versie voor inspraak). Bekijk het kritisch, is er echt voldoende vrije loopruimte voor twee drukke voetgangersstromen? Slenteraars, mensen die haast hebben, mensen met wieltjes, inclusief rolkoffers?

Concept Stedelijk beleidskader horeca en terrassen

Zie ook het artikel hierover in de nieuwsbrief

Dit beleidskader is tot stand gekomen door gemeente en de horecasector samen. Er is geen inbreng geweest van bewoners of belangenorganisaties zoals de Cliëntenbond. De inspraak is alleen gepubliceerd door de gemeente op de pagina’s voor ondernemers in de horeca. Volgens Koninklijke Horeca Nederland was de inspraak al op 6 maart begonnen!
Ook niet-horecamensen kunnen hun mening geven. U kunt uw inspraakreactie inzenden tot uiterlijk 11 mei.

Neem ruim de tijd om dit beleidskader te bestuderen, en ook de bijlagen (de uitvoering, dus ook heel belangrijk) Wees heel kritisch, het staat vol onduidelijkheden zo staat er in het terrassenbeleid iets over elektrische terrasschotten!

Op die gemeentelijke informatiepagina vindt u een aanmeldknop voor een webinar op 19 april.

Voor uw inspraakreactie kunt u gebruik maken van de knop “Geef uw reactie”

U kunt uw reactie ook mailen naar: horecabeleid@amsterdam.nl

Of stuur een brief naar:

Gemeente Amsterdam
Directie Openbare Orde en Veiligheid
t.a.v. Elsbeth Boer
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Zet in uw brief altijd uw naam, adres en woonplaats en uw handtekening.

Het college van B&W bekijkt alle reacties en maakt een Nota van Beantwoording. Daarna stellen B&W het nieuwe beleidskader vast.