Zienswijzen 30 km/u in de stad

Print Friendly, PDF & Email

Amsterdammers voor Autoluw Nu! ontving van bewoners(organisaties) 31 ingediende zienswijzen op het voornemen van 30 km/u in de hele stad. Inmiddels is de nota van beantwoording beschikbaar en besproken met Wethouder de Vries en de stakeholders, waaronder Autoluw NU!

De zienswijzen die Amsterdammers voor Autolw Nu! ontving staan op een kaart. Op 29 november was een stakeholderbijeenkomst met wethouder Egbert de Vries (bekijk de presentatie en lees de notulen). Besproken werd met de nota van beantwoording. Toen bleek dat de wethouder 951 reacties ontving op zijn voornemen om in (bijna) de hele  stad 30 km /u te gaan rijden (in 2023). Daarvan was 70% positief en maar 20% negatief.

De meeste zienswijzen gingen over de Van Diemenstraat en Westerdoksdijk (191 afzonderlijke schriftelijke reacties ondertekend door 1 of meerdere personen). Daarna volgde de Weesperstraat en Wibautstraat (met 96) en de Prins Hendrikkade (31). Alle straten waar de snelheid 50 blijft. Pas wanneer er (ooit) een herinrichting plaatsvindt van de straten wordt 30 km/u meegenomen in de herinrichtingswensen……..

Groot Waterloo
Bewoners in de Valkenburgerstraat zijn blij met de 30 km/u. Zeker nu ook het mr Visserplein 30 km/u wordt. Dat past beter in de lijn met de Weesperstraat waar nu voor het Namenmonument al permanent 30 km/u gereden wordt en de weg is versmald. Trouwens de Weesperstraat is verderop ook versmald en rijden de auto’s 30 km/u. Dat heeft te maken met het vergroenen van het Metropoolgebied. En het verkeer ondervindt er geen hinder van!

Planning
De raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water (MLW) bespreekt op 16 december het college voorstel. Daarna behandelt de gemeenteraad het voornemen eind december. Na vaststelling starten de voorbereidingen. Dat duurt een jaar. Dat is lang. Op straat moeten de nodige aanpassingen worden gedaan en de communicatie opgestart om iedereen te informeren ook de bezoekers aan Amsterdam. De bedoeling is dat 30 km/u op hetzelfde moment in de hele stad wordt ingevoerd.

Bijlagen