Motorlawaai

Print Friendly, PDF & Email

motorgeluidTNO-onderzoek bevestigt klachten van omwonenden over geluidsoverlast door motorlawaai van auto’s en motoren. De gemeente liet door TNO motorlawaai onderzoeken. Het onderzoek vond plaats op drie plekken in de stad. Daar waar bewoners eerder aangaven last te hebben van motorlawaai.

Uit klachten en petities van bewoners was al eerder gebleken dat verkeer op o.a. de Valkenburgerstraat en Weesperstraat voor veel geluidsoverlast zorgt. Bij stoplichten rijden auto’s en motoren soms hard weg met hoge toerentallen. In het Actieplan Geluid staat dat de 4 grote steden gaan zoeken naar innovatieve oplossingen om excessief geluid van motoren (en auto’s) te beperken.
Maar eerst onderzoek. Dat deed TNO al eerder in Rotterdam. Afgelopen september en oktober in Amsterdam. Met kentekencamera’s en geluidsmeters op de Europaboulevard, Tussen Meer en Weesperstraat. Op iedere locatie 5 dagen lang.

Op basis van het kenteken kon het bouwjaar en typenummer worden achterhaald en welke voertuigen de meeste decibellen produceren en wat de snelheid was. Voor de metingen benaderde TNO bewoners in de omgeving.

TNO bevestigt klachten van omwonenden

TNO liet van alle metingen onzekere stukken metingen weg. Feitelijk kan het dus om meer luide periodes gaan. Toch registreerde TNO 4609 luide metingen boven de 80 dB(A)!

Het onderzoek merkt geluidsoverlast aan bij een geluidsniveau van 83 decibel of hoger. Dat niveau werd 408 keer overschreden. Oorzaken: knaluitlaten, snel optrekken en hoge toerentallen. Bij motorrijders het vaakst gemeten, gevolgd door automobilisten. In de middag en vroege avond was er meer overlast. Ook ’s nachts zijn te hoge geluidsniveaus gemeten.

Geluidsoverlast van bromfietsen en driewielers, vooral motorscooters kwam vreemd genoeg in Amsterdam weinig voor. Van alle brommers die voorbijkwamen (3424) produceerden 6% te veel geluid. Bij bromfietsen komt dit doordat zij vaak op het fietspad reden en buiten bereik van de kentekencamera’s van TNO. Vreemd dat de onderzoekers niet bedachten dat bijvoorbeeld op de Weesperstraat snorfietsers op het fietspad moeten rijden. Bij metingen in Rotterdam waren brommers/scooters goed voor 18% van de overschrijdingen.

Hoge geluidniveaus komen ook voor bij lage snelheden (50 km/u). Meestal ging het om jonge voertuigen (tussen 2015 en 2021). Niet slijtage dus, maar doelbewuste aanpassingen aan motorfietsen, of auto’s zorgen voor extra hoog geluidsniveaus. Door het verwijderen van geluidsbegrenzing, een niet gecertificeerde uitlaat of het zogenoemde ‘chiptuning’, een aanpassing om het motorvermogen van auto’s op te voeren. Ook te hard rijden is een belangrijke factor van lawaaioverlast.

Op grond van de meetresultaten concludeert TNO dat het rijgedrag een belangrijke factor is voor hoge geluidsniveaus. Aanpak vooral gericht op fout gedrag van de rijders /chauffeurs als het aanpakken van aanpassingen aan de voertuigen.

Oplossing

Handhaven, handhaven, handhaven, maar de verkeerspolitie heeft hiervoor blijkbaar erg weinig capaciteit. Sowieso kunnen hardrijders gepakt worden door een ouderwetse snelheidsflitspaal. Al is het dan niet voor geluidsoverlast. Maar die staan er ook niet.

TNO adviseert dat de gemeente duidelijk(er) aan weggebruikers moet melden dat bij onnodig geluid sancties kunnen worden opgelegd en dat er rustig moet worden gereden. Ook  snelheidsverlaging zou helpen. Binnen Amsterdam wordt in 2023 de snelheid maximaal 30 km/u.

Een ‘lawaaipaal’, een flitspaal die geluidsvolume meet en vanzelf een boete toestuurt, is nog een brug te ver. Deze methode vergt echter meer tijd en inzet, waarbij steun van het rijk ook nodig is, voor wijziging wetgeving, de certificering van dergelijke palen etc.

Maar de meetopstelling zoals TNO gebruikt, kan wel de bestaande handhaving versterken. De metingen geven namelijk inzicht wanneer men luid langsrijdt en op welke route. Dat is dus nu al toe te passen.

Daarnaast suggereert TNO dat er bij de APK meer aandacht moeten komen voor geluid dat auto’s maken. Ook zou Amsterdam ervoor kunnen kiezen om sommige typen motoren, of auto’s op bepaalde tijdstippen een gebiedsverbod te geven voor de stad of voor sommige stadsdelen.

Vervolg

TNO noemt het onderzoek een ‘eerste stap’. Toekomstige metingen op andere plekken kunnen volgens TNO duidelijk maken in hoeverre bijvoorbeeld de tijd van het jaar en het type weg van invloed zijn op het ontstaan van verkeerslawaai.

De aanbevelingen en suggesties van TNO worden nog door de gemeente getoetst op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Het Rapport en brief van wethouder de Vries worden TKN aan de Raad toegezonden. Volgens de Wethouder zal de beoordeling van de TNO-adviezen, gezien de brede betrokkenheid van partijen (Rijk, OM, politie, RDW en G4) de nodige tijd vergen. Hij verwacht dat de uitwerking na de zomer gereed zal zijn. Dan zal het college met een nadere reactie komen.

Bijlage

Motorlawaai

Meetopstelling TNO op de Weesperstraat.