Horeca en Terrassen

Print Friendly, PDF & Email

inspraakIn een brief aan de burgemeester uiten bewoners- en belangenorganisaties stevige kritiek op de wijze waarop het College plotseling het concept beleidskader Stedelijk beleidskader horeca en terrassen vrijgaf voor inspraak. De organisaties vragen een gesprek. 

De Burgemeester ontving een brief van bewoners- en belangenorganisaties (waaronder d’Oude Stadt). Volgens de organisaties creëert het uitgebrachte ‘concept Stedelijk Beleidskader Horeca en Terrassen’  ongegeneerd een vrijplaats voor horeca. Ten koste van andere belanghebbenden. Van voetgangers in het bijzonder. Bovendien heeft het college de afhandeling van de eerdere voetgangersnota doorgeschoven. Vanwege “de horeca”. Geen fraai voorbeeld van een open democratie. Daarom verzoeken de organisaties een gesprek.

Triest

De organisaties stellen terecht vragen bij de gang van zaken. Terrassen claimen een onwaarschijnlijk groot deel van de openbare ruimte; de voetgangersruimte. In het concept Beleidskader ontbreken zelfs de woorden stoep, trottoir, of voetganger. Terrassen staan echt niet in niemandsland.

Maar in de bijlage behorende bij het concept Beleidskader staan wél allerhande richtlijnen over trottoirs die juist nergens zijn vastgesteld. Daarover is dus ook geen politiek besluit genomen. Bovenal zijn de daarin vermelde normen in strijd met alles wat landelijk gebruikelijk is. Wil de gemeente met het concept impliciet en verstopt een voetgangersbeleid vaststellen, dat vooral de horeca niet te veel hindert? Te triest voor woorden. 

KONINKLIJKE Horeca Nederland (in de aankondiging van hun webinar om hoe in te spreken): “Dat er ruimte blijft voor ondernemerschap en de doorloopruimte voor voetgangers niet een grote belemmering zou worden voor bestaande terrassen.”

Geen rekening gehouden

Het concept Beleidskader gaat voorbij aan de Amsterdamse Inclusie Agenda. Mensen met een beperking benoemen als speerpunt: ‘looproutes en handhaving van toegankelijkheidsregels’. Ook vergeet het concept het inmiddels jaren oude streven naar een Age Friendly City. Het concept Beleidskader schenkt geen aandacht aan ander beleid dat zorgt voor een leefbare stad waar alle voetgangers met of zonder beperking zich goed en veilig kunnen voelen. De nota is daarmee een smet op de traditie die Amsterdam heeft in het luisteren naar inwoners met een beperking, ouderen, bewoners en bezoekers van onze stad. 

Heimelijk

Dit ‘Concept Stedelijk Beleidskader Horeca en Terrassen’ is heimelijk in de inspraak gebracht. Op 16 april was er nog steeds geen officiële bekendmaking van deze inspraakmogelijkheid gepubliceerd, terwijl op de site van Koninklijke Horeca de inspraak al begon op 6 maart.. Zo vermijdt het college een openbare politieke discussie en participatie van burgers en andere belangengroepen dan horecaondernemers. Een handelwijze die een Nederlandse gemeente en zeker Amsterdam, onwaardig is.

Inspreken en webinar

Wilt u inspreken op het nieuwe concept Beleidskader voor horeca en terrassen? Dat kan via de website van de gemeente tot en met 11 mei 2022, digitaal en schriftelijk. Er is ook een webinar van de gemeente voor toelichting en vragen op 19 april om 19:00 uur. Aanmelden verplicht. Lees hier meer: Inspraak nieuw Stedelijk beleidskader horeca en terrassen

Bijlagen

 

9 reacties

 1. de redactie schreef:

  Excuses voor de late plaatsing, we werden overspoeld met spam!

 2. Jeroen Robbertsen schreef:

  Welke terrassen bedoelen jullie precies. Dan ga ik even kijken.

  • de redactie schreef:

   Dit gaat niet over bepaalde terrassen maar over het concept horeca- en terrassenbeleid. Een reactie van belangenorganisaties op hoe het tot stand gekomen is (met alleen de horeca), de ogelooflijke gang van zaken rond de bekendmaking van de inspraak. Dat het voetgangersbeleid op de lange baan wordt geschoven vanwege de terrassen. Misschin gewoon lezen?

 3. Petra schreef:

  Goed dat dit aangepakt wordt. Ik erger me aan het gebrek aan ruimte door de oprukkende horeca en hun interpretatie van de weinige regels die er zijn.

  • de redactie schreef:

   Helaas lijkt de gemeente ook de horeca boven alles te stellen. Dus of er echt iets aangepakt wordt is maar de vraag. Stuur een stevige inspraakreactie!

 4. “In het concept Beleidskader ontbreken zelfs de woorden stoep, trottoir, of voetganger. Terrassen staan echt niet in niemandsland.”

  Met een eenvoudige zoekactie stuitte ik op drie maal voetganger(s) in de concept tekst en 22 x veiligheid. 10 x openbare ruimte. Waarom liegen om een punt te kunnen maken? Je kunt toch gewoon aandragen dat het vergroten van een terras niet ten kosten mag gaan van de stoep maar eerder van parkeerruimte, welke nog steeds in overvloed aanwezig is hier in onze stad.

  • de redactie schreef:

   Niemand liegt. Stoep, trottoir komen helemaal niet voor. Voetgangers slechts zijdelings, met de standaard loze kreten dat er meer ruimte moet komen voor groen, fietsers en voetgangers.
   Overigens, zolang er geen stevige boetes worden opgelegd bij uitwaaiering van terrassen stelt ook een voetgangersruimte van 2 meter niks voor. Parkeerplaatsen weghalen? Creëer daarmee voetgangersruimte, maar geen terrassen. Want als je dat doet is er sprake van 4-richtingsverkeer op de stoepen. Of bankjes waar wandelaars gewoon gratis kunnen uitrusten. Met een prullenbak erbij.