Inspraak februari 2022

Print Friendly, PDF & Email

U kunt uw mening geven over de notities Compensatie en Herplant van Bomen’,  ‘Richtlijnen beheerplan bij de jaarvergunning’, over de plannen rond de Hoofdstructuur Groen en inspraak op windmolens.

 

  • De gemeente wijzigt onderdelen van de notities Compensatie en Herplant van Bomen’ en ‘Richtlijnen beheerplan bij de jaarvergunning’.  U kunt tot en met 8 maart 2022 reageren op deze aanpassingen.

  • De gemeente zegt met de Hoofdgroenstructuur de belangrijke groengebieden in de stad te beschermen en te versterken. Uit bewonersgroepen komt niet anders dan kritiek op de plannen. Tot en met 13 februari 2022 kunt u uw mening geven over het aangepaste beleidskader Hoofdgroenstructuur.

  • Inspraak windmolens

Tot en met 10 februari kan iedereen een reactie geven op het concept NRD Windturbines Noorder IJ-plas en Cornelis Douwesterrein.