Weg met CityTrees

Print Friendly, PDF & Email

Foto van de Valkenburgerstraat tijdens de actie van de Luchtwachters op zaterdag 13 oktober 2018

Donderdag 4 oktober 2018 sprak d’Oude Stadt weer in bij de Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid. Ditmaal vanwege het agendapunt 24 Bezwaarschrift verleende Watervergunning voor het realiseren van 8 CityTrees Nr. BD2018-011782.

De fractie van Partij voor de Dieren had dit punt geagendeerd, maar was afwezig. Daarom werd het agendapunt doorgeschoven naar de commissie van 1 november a.s. (agendapunt 16). d’Oude Stadt had ook een bezwaarschrift ingediend en sprak op 4 oktober toch in (bij agendapunt 8). Hieronder treft u de integrale tekst.

Geachte leden, wethouder,

Weg met CityTrees

Twee weken geleden sprak het wijkcentrum hier over het onnodig  verkeer op de hoofdroutes en de effecten daarvan op de slechte luchtkwaliteit[1].

Nu omdat ook d’Oude Stadt bezwaar maakt [2]. Alles draait daarbij om de Valkenburgerstraat. Een hoofdroute met slechte luchtkwaliteit. Stikstofdioxide (NO2) al jaren ver boven de Europese norm[3].

Bewoners hebben daar samen met Milieudefensie NO2 gemeten[4]. Dat leverde de titel: “de vieste straat van Amsterdam”[5].

40 bewoners en ondernemers leverden ideeën aan de gemeente voor gezonde lucht in de Valkenburgerstraat[6]. Niks mee gedaan. Ambtenaren brainstormden wel zelf[7]. Kwamen NIET met de door bewoners gevraagde bronaanpak: MINDER VERKEER!

Bewoners deden een beroep [8]op de wethouder, maar die deed ook niks aan ‘t onnodig verkeer, ondanks het kentekenonderzoek in de Valkenburgerstraat[9]. Gezondheid bewoners niet voorop, wel kosten automobilist om om te rijden[10].

De gemeenteplannen kwamen in een klankbord[11].  Alleen wat de gemeente vertelde, ving de gemeente op. Het klankbord was er voor consultatie, niks co-creatie. Kon ook zonder. Bewoners werkten daarom mee met SBS6 (programma van onze Centen)[12]. Wethouder Litjens gaf niet thuis.

Amsterdam Institute (for Advanced Metropolitan Solutions) raadde eerder verder onderzoek naar plantjes en fijnstof af[13]. Weg met CityTrees is niet alleen symboolpolitiek. Er kan niet bewezen worden dat het werkt, immers de wind waait alle kanten op. Daarom wordt het “onderzoek” dan maar “modelmatig” uitgevoerd; via de computer. Daarvoor hoeft Amsterdam geen Weg met CityTrees. Zoals begin april gezegd[14] werkt het alleen bij plaatsing dwars op de weg, zodat er geen verkeer door heen kan[15].

Dit college wil meer burgerparticipatie. De vorige wethouder duidelijk niet. Praat met de bewoners, was zijn opdracht aan de ambtenaren. De gemeente houdt bewoners al jaren aan de praat, experimenteert niet samen met bewoners, maar maakt bewoners onderdeel van een dodelijk experiment.

Afwachten en Niks doen is ook: Weg met CityTrees. Terwijl er uitspraken zijn:[16], om snel wel werkende maatregelen uit te voeren: minder verkeer, langzamer rijden, Dieselverbod (van 1 t/m 6), tunnel etc. Staat allemaal niet in het nieuwe NSL[17] (Aanpassing Nationaal Samenwerkings-programma Luchtkwaliteit 2018 [18]).

De noodzakelijke ingrijpende maatregelen op de hoofdroute moeten dan wel komen in het aangekondigde Luchtplan.

En over de werkzaamheden zelf. De stad denkt zeker dat er geen bewoners wonen. In de holst van de nacht graaf- en slijpwerk. Alsof de tram de andere dag er weer door heen moet.

Het werk is onnut, niet duurzaam (het mos is bij de oude al 2 keer vervangen) en is niet eens een eerste aanzet voor het beoogde Amstel-IJPark[19], of welke beloofde vergroening dan ook van de Valkenburgertraat[20].

De bezwaren van d’Oude Stadt zijn ook ingediend tegen het verlenen van de watervergunning, vanwege waterkeringen en zo. Voordat er zo’n vergunning om te graven afgegeven wordt, moet er een omgevingsvergunning zijn; om Weg met CityTrees te realiseren.

Vergelijk het met MUPI’s. De gemeente is hier aan het werk, belemmert burgers in hun rechten, ook het recht op gezonde lucht en hoort ook de eigen procedures te volgen. Een handhavingsactie is nodig. Wegens illegale ombouw tot Weg met CityTrees!

Dank u voor uw aandacht.

Update:

Voetnoten:

[1] https://www.oudestadt.nl/autos-en-luchtkwaliteit/

[2] https://www.oudestadt.nl/wp-content/uploads/2018/09/2018-09-26WOS-Bezwaar-CityTrees.pdf

[3] De GGD metingen: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1x7Sf_RNqj7ukxTrHl2HbD3cc_AI&ll=52.36877553452327%2C4.910385101318411&z=16

[4] https://www.oudestadt.nl/meetrapport/

[5]https://valkenburgerstraat.wordpress.com/

[6] https://www.oudestadt.nl/valkenburgerstraat-in-gesprek/

[7] https://www.oudestadt.nl/verrek/

[8] https://www.oudestadt.nl/wp-content/uploads/2015/06/Bijlage-3-10_puntenbewonersplan.pdf

[9] https://www.oudestadt.nl/partijpolitiek/

[10] https://www.oudestadt.nl/wp-content/uploads/2017/06/Bijlage-4-Valkenburgerstraat-Presentatie-Kentekenonderzoek.pdf

[11] https://www.oudestadt.nl/experimenteren-met-bewoners/

[12] https://www.oudestadt.nl/demontage/

[13] https://www.ams-institute.org/solution/green-junkie/

[14] https://downtoearthmagazine.nl/city-trees-blijken-toch-te-werken-tegen-luchtvervuiling/

[15] https://www.oudestadt.nl/wp-content/uploads/2015/06/Bijlage-4-luchtmeting.pdf

[16] https://www.oudestadt.nl/schone-lucht-nu/

[17] https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=52d72d37-a39d-421a-aa0c-a2c24a1abcce&title=Maatregelen%20steden%20en%20Rijk%20NO2%20%E2%80%93knelpunten.doc

[18] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z17192&did=2018D46645

[19] http://www.amstel-ijpark.amsterdam/

[20] https://www.bewonersraad1011.amsterdam/vergroening-valkenburgerstraat-begint-in-foeliestraat/