Luchtkwaliteit in Amsterdam is slecht

Print Friendly, PDF & Email

milieu2

De luchtkwaliteit in Amsterdam voldoet niet aan de Europese normen. Op de oproep van de werkgroep Schone Lucht Amsterdam kwamen woensdagochtend 11 mei vele bezorgde bewoners naar de Stopera. Daar werd het meetrapport “Wat ademen wij in?” aan Wethouder Choho (D66)  overhandigd. Dat deden twee Rechters met de oproep aan de wethouder  zijn verantwoordelijkheid te nemen en nu eens echt iets aan de luchtkwaliteit bij vier knelpuntlocaties in Amsterdam te gaan doen.

Milieudefensie
In 2015 is Milieudefensie samen met betrokken en verontruste bewoners 58 meetpunten in Nederland gaan beheren, waaronder 10 in Amsterdam (Samen voor gezonde lucht). Dat is bewust in 2015 gedaan, omdat in dat jaar Nederland moest voldoen aan de Europese norm.

Uit het vandaag overhandigde rapport “Wat ademen wij in?” blijkt dat op zeker elf plekken in het land, waarvan in vier straten in Amsterdam, het jaargemiddelde Stikstofdioxide (NO2) ver boven die Europese norm ligt. Luchtvervuiling zie je niet, maar is wel ziekmakend. In 2010 is nota bene bij Brussel 5 jaar uitstel gevraagd en gekregen om te voldoen aan de  overeengekomen Europese maximale norm van 40 μg/m³ Stikstofdioxide (NO2).

Anne Knol van Milieudefensie was blij met de aanwezigheid van de wethouder om het meetrapport in ontvangst te nemen en deed een oproep aan alle niveaus (gemeente, staat en Europa) niet meer elkaar de bal toe te spelen, maar aan de slag te gaan om de luchtkwaliteit tot ver onder de grenswaarden te krijgen. Nu ademen de bewoners dagelijks ongezonde lucht in zeker op de knelpunten Valkenburgerstraat, Stadhouderskade, Naussaukade en Wibautstraat.

Anne  Knol liet die dag bij Een Vandaag weten naar de rechter te stappen. En startte meteen een crowdfundingactie onder de titel: Doe met ons mee: Eis gezonde lucht van de Nederlandse Staat

Bewoners
Namens de bewoners van Amsterdam richtte Paul Busker het woord tot wethouder Choho. Hij gaf aan dat mede door de eerste meetresultaten de bewoners sinds vorig jaar actief zijn en bij allerlei gelegenheden de politiek hebben aangesproken op hun verantwoordelijkheid inzake de luchtkwaliteit in de stad. Waar de bewoners echter van schrokken is dat de politiek al jaren weet heeft van de problematiek en deze plekken slechts benoemt tot “knelpunt-locaties”, zonder dat er in de ogen van de bewoners echt iets wordt gedaan aan het feitelijke probleem. Dat is bewust spelen met de gezondheid van de bewoners. Onbegrijpelijk dat die 5 jaar uitstel van Brussel niet zijn benut. Gezondheid en welzijn is een grondrecht (artikel 22 lid 1). Iedere bestuurder zou daar prioriteit aan moeten geven.

Ontluisterend bleek  de houding van de gemeente Amsterdam in het afschuiven van de verantwoordelijkheid inzake luchtkwaliteit: ” Voor een handhavingsverzoek op luchtkwaliteit verwijst het Stadsdeel mij naar het Centrum, het Centrum acht zich echter ook niet verantwoordelijk en wijst naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, die weer verwijst naar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied…..”

Luchtkwaliteit is zaak van de stad
De site Amsterdam.nl getuigt immers: Daarom werkt de gemeente Amsterdam aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de hele stad. Voor de gezondheid van alle Amsterdammers. En natuurlijk zijn de bewoners bekend met de plannen en dus in de komende jaren nog te nemen maatregelen om de leefbaarheid in de stad te verbeteren. Maar de bewoners rond de knelpuntlocaties merken daar nu dus bitter weinig van in de verbetering van de luchtkwaliteit. Paul sprak dan ook de verwachting uit dat de heer Choho en de rest van het college daadwerkelijk een aanvang maken om juist de luchtkwaliteit te verbeteren op die knelpunten.

Vorig jaar waarschuwden de bewoners al dat er steeds meer verkeer door de Valkenburgerstraat, Wibaut-as, Stadhouders- en Nassaukade gaat. Mede door het beleid waarbij de haarvaten van de stad worden dicht geschroeid en het verkeer zich daardoor alleen maar meer concentreert op juist die straten waar de overschrijdingen van de norm aangetoond is.

Hoewel wethouder Choho in een herhaling op AT5 liet horen dat rijden achter een scooter 1000 keer kankerverwekkende is, dan rijden achter een bestelbus, blijkt dat ook rijden achter een bestelbusje ziekmakend is. En zeker voortdurend leven in een normoverschrijding op een “knelpunt”; een woonbuurt! Daarom de oproep: Doe daadwerkelijk iets aan de luchtkwaliteit. De aanwezigen vielen bij met de tekst: Wat willen we? Schone lucht! Hoe? Handhaven! Wanneer? Nu!

Wethouder
Hoewel in de ogen van de bewoners ze geen bijdragen gaan leveren aan verbetering van de luchtkwaliteit op de knelpuntstraten, bleef Wethouder Choho aandacht vragen voor zijn (in de toekomst!) te nemen maatregelen.   Hoewel hij tegenover EenVandaag aangaf dat er al veel is ingezet en dat er blijkbaar nog meer moet gebeuren en hij daarom nog meer gaat inzetten, zat in zijn bijdrage na de ontvangst van het meetrapport de wens om samen met de bewoners als partners  te werken aan een uitstootvrij Amsterdam.

Zie hieronder het videoverslag van Oliver Beens

Inspreken
De werkgroep SLA riep ook op om na het overhandigen van het meetrapport in te spreken bij de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid. Daar werd massaal gehoor aan gegeven.Klik op de foto hieronder en bekijk het videoverslag van de vergadering (vanaf minuut 29:50). Ook de wethouder komt daarna terug op het meetrapport. Met name omdat de heer van Raan (PvdD) aandringt op handhaving na gebleken overschrijding van de Europese norm.  De Wethouder laat daarop weten dat het pakket dat de Raad de week er voor heeft goedgekeurd de maatregelen zijn die het College voorstelt. I&D
Verder
De bewoners gaan zich zeker binnen de SLA beraden op de volgende stap. Daarnaast gaan bewoners komende maanden in o.a. de Valkenburgerstraat  real-time metingen van de luchtkwaliteit doen en leggen naast verkeersdata. Dat doen zij in samenwerking met de Waag Society. Wordt vervolgd dus.