Valkenburgerstraat in gesprek

Print Friendly, PDF & Email

Woensdagmiddag 14 december om 15.00 uur zijn meer dan 40 bewoners en ondernemers aanwezig in het Hotel IBIS aan de Valkenburgerstraat. Doel: meepraten en -denken met de gemeente over de Valkenburgerstraat. Begonnen werd met de aanleiding en wat er tot nu toe gedaan is. Daarna werden er nieuwe ideeën geïnventariseerd.

Sinds oktober van dit jaar hebben bewoners in de Valkenburgerstraat de ondernemers benaderd om gezamenlijk zich sterk te maken voor een beter leefklimaat. Beide groepen vinden zich op de onderwerpen luchtkwaliteit, geluidsoverlast, verkeerssituatie in de omgeving, groenaanleg in de buurt,  de demografie van de straat en de gevolgen voor de buurt cohesie. Samen hebben ze zienswijzen ingediend over de impact van het Beleidskader Verkeersnetten op de Valkenburgerstraat. Een mooie opsteker bleek het advies van de Bestuurscommissie Centrum aan de Gemeenteraad: 30 KM in de hele binnenstad.

Uitvoeringsagenda Mobiliteit
Begin oktober ontvingen betrokken bewoners Alex van Woerd, projectleider “Korte Termijn maatregelen Uitvoeringsagenda Mobiliteit (UAM)”. Ter plekke werk gekeken en besproken wat er met de Valkenburgerstraat gedaan kan worden. Niet voor niet is de Valkenburgerstraat door (vooral) reacties uit de buurt in de Uitvoeringsagenda (UAM) gekomen. Hoewel bewoners tijdens de zienswijze periode met veel meer ideeën kwamen, werden slechts de volgende korte termijnmaatregelen als kansrijk benoemd:

  • Minder verkeer door herroutering Artisverkeer in Anne Frankstraat en bufferen van verkeer noordzijde IJ-tunnel;
  • Minder hinder vanwege stilstaande voertuigen door het tegengaan van parkeren door touringcars en optimaliseren gebruik van laad- en losplekken;
  • Meer groen voor verkeer Valkenburgerstraat door knip Muntplein (nov. 2016), omleiding tram 9 (2018) en door minder bussen in IJ-tunnel (2018).

Tijdens het gesprek in oktober was al aangegeven, dat de in de UAM opgenomen korte termijnmaatregelen slecht uitvoerbaar, niet effectief, of niet de oplossing voor het probleem zijn. Na terugkoppeling heeft Wethouder Litjens aan Alex van Woerd en Annemiek Vos verzocht met bewoners en ondernemers in de Valkenburgerstraat in gesprek te gaan om gezamenlijk na te gaan, of er geen kansrijke korte termijnmaatregelen zijn blijven liggen.

Aanvullende oplossingen nodig
Samen met bewoners is de gemeente deze woensdagmiddag op zoek naar aanvullende oplossingsrichtingen voor de korte termijn, om toch het leefklimaat te verbeteren. Op basis van de bijeenkomst willen de projectleiders de wethouder aanvullende korte termijnmaatregelen voorstellen voor de periode 2017-2018. In een tijdsbestek van 2 uur werkten de bewoners en ondernemers samen met elkaar aan nieuwe oplossingen.

Verslag
Bijgaand het verslag van de gemeente waarin alle genoemde ideeën en opmerkingen staan. Daaraan is namens de gemeente een aantal zaken aan toegevoegd:

  1. Een belangrijk, zo niet het belangrijkste punt is de functie die de Valkenburgerstraat heeft en krijgt in het Beleidskader Verkeersnetten. Daar hebben bewoners ook op ingesproken. Dit verslag is naar de gemeentecollega’s gestuurd die daarmee bezig zijn.
  2. Een eerste schatting is gemaakt van de meest kansrijke projecten voor de korte termijn. Het is de interpretatie van de gemeente wat de bewoners hebben gezegd.

Achtergrond
In 2015 heeft de gemeenteraad van Amsterdam de Uitvoeringsagenda Mobiliteit (UAM), vastgesteld. De afgelopen jaren zijn er stappen gezet om de bereikbaarheid in Amsterdam te verbeteren. Maar veel maatregelen zijn nog niet uitgevoerd, gaan niet ver genoeg of zijn nog te algemeen. De Uitvoeringsagenda Mobiliteit bevat concrete keuzes en maatregelen die ruimte creëren daar waar het knelt, die de doorstroming en de veiligheid verbeteren en die de stad verbinden. Voor een deel zijn het nieuwe maatregelen, voor een deel een concrete uitwerking van bestaande plannen. In de UAM zijn ook maatregelen voor de Valkenburgerstraat vermeld. Bewoners hebben hun zienswijze geleverd en ingesproken op de Uitvoeringsagenda Mobiliteit.

Bewoners hebben bijgedragen aan verbetering van de Valkenburgerstraat door metingen van de luchtkwaliteit met Milieudefensie, het plan van de studenten van de Academie van Bouwkunst, meegedaan met het realtime meten via Urban AirQ, hebben bewoners/werkenden in de Valkenburgerstraat bij o.a. de gemeente verzoeken ingediend om de luchtkwaliteitsnormen te handhaven en/of hebben zelf bijdragen geleverd aan de inspraak gebiedsplannen 1011 voor het jaar 2017: Gezonde lucht op 1.