Auto’s en luchtkwaliteit

Print Friendly, PDF & Email

In de nieuwe Commissiezaal in het stadhuis kwam donderdag 13 september 2018 voor het eerst na het reces de Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid bijeen. Aan de orde agendapunt 32 Kentekenonderzoek S100 en 35 Jaarrapportage Luchtkwaliteit Amsterdam 2017. Een combinatie, omdat het een tot het ander leidt. In aanwezigheid van de nieuwe Wethouder Sharon Dijksma. Tijd om in te spreken en te luisteren naar politici en wethouder. De wethouder komt met een agenda Autoluw en een Amsterdams luchtplan.

Insprekers
Drie insprekers over voorstellen over het weren van de overbodige auto in de stad om de luchtkwaliteit te verbeteren. Reinder Rustema bracht twee ideeën naar voren: een autoparkeerschip op de Coentunnel en een systeem met bestemmingsverkeer op kenteken , waarbij de automobilist eveneens een parkeerplek vooraf “bestelt”.

d’Oude Stadt vindt het onbegrijpelijk dat deze cijfers zo lang op de plank hebben gelegen. Uit het kentekenonderzoek uit 2016 blijkt dat 40% tot 60% van het verkeer op het hoofdwegennet doorgaand verkeer is. Verkeer dat anders kan rijden, maar niet doet. De lucht in Amsterdam blijkt slecht volgens cijfers in de Jaarrapportage Luchtkwaliteit en wordt al jaar op jaar niet beter. Bewoners vragen om maatregelen. Krijgen ze niet. Alleen niet werkende CityTrees. Of een botte afwijzing, omdat de gemeente daartoe niet gedwongen kan worden. Maar ook uit gezondheids-overwegingen voelt de gemeente geen urgentie om iets te doen. Door niks te doen, gebeurt er niks, ook niet met het verminderen van de luchtvervuiling.

d’Oude Stadt:  Op basis van de rechtszaak van Milieudefensie kwam het ministerie en Amsterdam tot nieuwe plannen. Minutieus hebben wij die voorgestelde maatregelen in onze zienswijze tot de grond toe afgebrand. Dergelijke maatregelen hebben, juist op die Hoofdroutes, feitelijk geen impact op de luchtkwaliteit. Het zijn plannen voor de schone schijn, maar niet voor gezonde lucht.

Maarten Naaijkens maakt zich zorgen om de luchtkwaliteit en is blij met de nieuwe Wethouder en doet een beroep op haar om het politieke verschil te maken. Maar door de knip is er nog meer verkeer op de S100 bijgekomen en dus een verdere verslechtering van de luchtkwaliteit. Hij roept de leden op het rapport van CE Delft te lezen en ook het kentekenonderzoek biedt aanknopingspunten, voor eenvoudig uit te voeren maatregelen om op korte termijn aan Europese norm voor gezonde lucht te voldoen. Hij pleit voor een geïntegreerde benadering; structureel beleid voor gezonde lucht en vraagt de commissie en wethouder om een Amsterdams luchtplan. Betrokken bewoners willen daarbij graag meedenken en helpen.

Maarten: “Op de huidige manier gaat het niet lukken. Er moet een tandje bij. De urgentie ontbreekt tot nu toe”.

Agenda Autoluw
De beraadslaging was pas ’s avonds in de Boekmanzaal. Eerst over het kentekenonderzoek. De politici willen weten wat er met de resultaten van het Kentekenonderzoek gaat gebeuren. Er wordt zelfs gepleit voor een ongelijkvloerse kruising onder de S100 voor het openbaar vervoer (Leidseplein). Zorgen geuit over de bevoorrading van de stad. Het interview van Arre Zuurmond in Binnenlandsbestuur kwam ter sprake, over de extra “taxi” drukte in de stad. Er is gewoon te veel verkeer. Het past niet meer. Gewacht wordt op de uitkomst van de moties over de Weesperstraat en Valkenburgerstraat.

De wethouder meldt begin van het nieuwe jaar te komen met de “Agenda Autoluw” met gebruikmaking van gegevens uit het kentekenonderzoek, ook over ongewenste taxi-rondjes. Het onderzoek naar een ondergrondse kruising komt er. Op 22 november komt de wethouder in deze commissie met het antwoord op de moties (Weesperstraat en Valkenburgerstraat).

Amsterdams Luchtplan
In de beraadslaging over het luchtkwaliteitsrapport werd gezegd dat er geen veilige norm is. Dit college hanteert de (strengere) WHO-norm. 4,5% van de ziekten komt door de slechte lucht. Gelet op de cijfers merk je weinig van de urgentie. Opgeroepen wordt te komen met plannen. Grootser, ambitieuzer en integraler om de normen ook daadwerkelijk te halen.

De wethouder zegde toe heel snel overal ten minste aan de Europese norm voldoen. Zij gaat haar best doen om een breder Luchtplan te maken, met meerdere aspecten, zoals modern transport.

Bekijk hier de compilatie van het videoverslag

1 reactie

  1. jolande coelho schreef:

    De taxies zorgen voor grote luchtvervuiling. Als ze stilstaan op de taxistandplaats laten ze de motor aan. In de zomer voor de airco en in de winter voor verwarming van de wagens. Ik heb me daar altijd over verbaasd als ik uit Albert Heijn Plaza kom. Dat dat mag!!! Er zijn bovendien veel te veel taxies.