Verkeersbesluit Oudezijde

Print Friendly, PDF & EmailTelkabels in de Nieuwe Doelenstraat om het verkeer voor en tijdens de pilot te monitoren.Met een verkeersbesluit wil de gemeente de verkeersoverlast (lees taxi) in het gebied Oudezijde aanpakken. Het is een pilot die duurt van 31 mei 2018 tot eind oktober 2018 (eerder werd bericht dat gestart werd op 3 mei). d’ Oude Stadt heeft bezwaar gemaakt.

Pilot
In de oude binnenstad is veel verkeersoverlast in de buurten Lastage, Nieuwmarkt en zuidelijke Burgwallen. De overlast wordt veroorzaakt door rondjes rijdend verkeer, vooral tijdens de weekendnachten. Dat kwam uit een onderzoek door bewoners, dat herhaald werd met een kentekenonderzoek. Doel is het voorkomen van rondjes rijdend verkeer tijdens de weekendnachten (donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht tussen 22.00 en 06.00 uur). De maatregelen behelzen het afsluiten van een aantal straten in dat gebied tijdens de nachtelijke uren en betreffen de volgende drie routes in het Wallengebied:

  • Sint Antoniebreestraat – Geldersekade: alleen toegankelijk voor ontheffingshouders en taxi’s met een taxivergunning (TTO-taxi’s);
  • Rokin – Damrak: toegankelijk voor alle verkeer
  • Rusland- Damstraat: alleen toegankelijk voor ontheffingshouders en bestemmingsverkeer voor hotel The Grand

Op de Nieuwmarkt en Damrak komen dynamische taxistandplaatsen.

Participatie
Samen met bewoners, ondernemers en de taxibranche zijn de maatregelen bedacht. Dat gaat via de door de gemeente beheerde werkgroep Oudezijde. Echter bewoners op de Prins Hendrikkade waren alleen maar verrast, dat naast de bushaltes nu ook al dynamische taxistandplaatsen voor hun deur kwamen. Hun klacht bij AT5: wij zijn niet gehoord, te laat geïnformeerd. Om over de effecten maar te zwijgen. Tegenover Barbizon hangt een GGD-meetbuisje. De concentratie stikstofdioxide die de GGD meet is al jaren ver boven de Europese norm.

In de Valkenburgerstraat was ook een kentekenonderzoek, zonder dat iets aan de verkeersoverlast daar gedaan wordt. Waar de GGD ook al jaren stikstofdioxide meet op drie plekken in die straat; ver boven de Europese norm. Daar is zelfs een klankbordgroep. Maar de wensen van bewoners voor hun buurt om minder verkeer worden daar niet gerealiseerd.  Door de maatregelen in de Oudezijde krijgen de bewoners in de Valkenburgerstraat de elders geweerde taxioverlast er bij. En die effecten worden alleen gemonitord.

De gemeente calculeert dus bewust met meer verkeer in andere buurten. Het waterbedeffect is voor een ander, niet het pakkie-an van de gemeente. De gemeente handelt hier onzorgvuldig, ongelijk en moet juist maatregelen treffen, ook binnen de pilot. Daarnaast heeft de buurt een aantal jaren geleden al een plan bedacht, dat rekening houdt met alle buurten. Dat plan is 17 maart 2016 gepresenteerd op het verkeerssymposium. De gemeente trekt echter haar eigen plan.

Op Amsterdam.nl: “De pilot is succesvol als de rondjes in de woonbuurten grotendeels zijn opgelost tijdens de venstertijden en de intensiteit op de route rondom de oude binnenstad tijdens de weekendnachten met maximaal met 90 voertuigen per uur toeneemt. Tijdens de pilot wordt ook expliciet gekeken naar de gevolgen van de pilot voor de Valkenburgerstraat. Weliswaar is de Valkenburgerstraat een belangrijke weg van en naar de binnenstad maar de bewoners ervaren al jaren veel overlast van de grote hoeveelheid verkeer in de straat. Het is onwenselijk als de verkeersoverlast als gevolg van de pilotmaatregelen zich merkbaar verplaatst naar de Valkenburgerstraat. Daarom wordt de Valkenburgerstraat ook meegenomen in de monitoring van de maatregelen”.

Verkeersbesluit
Inmiddels lopen er allerlei rechtszaken, via Milieudefensie en d’Oude Stadt, om de Europese luchtkwaliteitsnormen in acht te laten nemen door de (lokale) overheid. In al die zaken verweert de overheid zich steeds door te melden dat de aangespannen procedure niet de juiste weg is. De overheid, ook de gemeente, stelt dat burgers de luchtkwaliteitsnormen alleen via een ruimtelijk besluit kunnen bevechten. Een verkeersbesluit is zo’n ruimtelijk besluit. d’Oude Stadt grijpt dat moment dus met beide handen aan. Zeker nu er al op minstens twee plekken (Prins Hendrikkade en Valkenburgerstraat) de overheid niet voldoet aan de uitspraak van 7 september 2017. De overheid moet dan in straten waar de Europese norm wordt overschreden:

  1. zo snel mogelijk voldoen aan de Europese wet voor luchtkwaliteit
  2. de overheid mag geen nieuwe maatregelen nemen die de kans op overschrijdingen van de Europese wet voor luchtkwaliteit vergroten.

En op dat laatste punt gaat de gemeente met dit besluit de fout in. Ook daarom heeft d’Oude Stadt bezwaar aangetekend.

Bijlagen

1 reactie

  1. anita mizrahi schreef:

    Ondertussen heeft de Gemeente zijn toekomstplannen gepresenteerd en zijn we op de hoogte van hun visieloze aanpak van de stad i.v.m de mobiliteit.Aan de ene kant moeten er duizenden parkeerplekken weg , maar de rondjes rijdende overlast bezorgende vooral lege taxi’s (en taxi busjes tegenwoordig)kunnen rustig rond blijven rijden!iedereen moet lopen of op de fiets in de binnenstad maar de toerist kan met de taxi! Waarom deze overlast voor de binnenstad bewoner?