Zienswijze aanpassing NSL

Print Friendly, PDF & Email

SchoneluchtAmsterdam1Maandag 7 mei 2018 heeft d’Oude Stadt zijn zienswijze inzake aanpassing NSL 2018 ingediend. De extra maatregelen die Amsterdam gaat nemen om aan de luchtkwaliteitsnormen te voldoen, blijken ondermaats.

Op 7 september 2017 won Milieudefensie een kort geding. De overheid werd o.a. veroordeel om nieuwe plannen te maken. De aanpassing van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 (NSL 2018) is daar een (concept) uitwerking van.  Burgers kunnen tot en met 7 mei hun zienswijze indienen.

NSL
Het NSL 2018 laat duidelijk zien hoe Amsterdam het andermaal laat afweten in de verplichtingen tot een betere luchtkwaliteit. In de eerste plaats is d’Oude Stadt van mening dat de in het NSL 2018 opgenomen maatregelen voor onze stad Amsterdam niet bedacht zijn met het oog op de knelpuntstraten. Laat staan met de uitspraak van 7 september 2017 op het netvlies. De rechter veroordeelde de overheid om een plan te maken met maatregelen, zodat alle overschrijdingen van de grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide (NO2) op de kortst mogelijke termijn zullen zijn verdwenen. De rechtbank gaat niet mee met de stelling van de overheid dat ze toch al voldoende inspanningen verricht om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De Europese grenswaarden zijn geen inspanningsverplichtingen, maar resultaatsverplichtingen!

Onbehoorlijk
De nu door Amsterdam voorgestelde maatregelen om de luchtkwaliteit in de knelpuntstraten op te lossen zijn ronduit stuitend, ademen het oude denken (we doen toch genoeg), kunnen wat ons betreft gekwalificeerd worden als onbehoorlijk bestuur en zijn beledigend voor de bewoners van Amsterdam, omdat de gemeente nog steeds de gezondheid van bewoners op het spel zet.

Bijlagen

1 reactie

  1. Lennard Roubos schreef:

    Prima dat het Wijkcentrum zich hier zo actief en kritisch voor inzet. Veel succes gewenst!