Geslaagd symposium

Print Friendly, PDF & Email


Donderdagavond 17 maart 2016 was in de Zuiderkerk het symposium over verkeer, parkeren en de luchtvervuiling in het stadscentrum. Bijna 200 mensen en organisaties hadden zich aangemeld voor de presentatie van de plannen van de werkgroep verkeer van de Bewonersraad Nieuwmarkt en Groot Waterloo.

Aanwezig waren politici uit de gemeenteraad en stadsdeel, betrokken ambtenaren, verkeersdeskundigen, belangenorganisaties, ondernemers en bewoners, ook uit andere buurten. Sandra Rottenberg was dagvoorzitter.

Inleiding
Met beelden zette de werkgroep uiteen dat de hele Amsterdamse binnenstad te maken heeft met steeds toenemende verkeer- en parkeerdruk. Dat gaat over de filevorming, onbereikbaarheid, vertragingen, onveiligheid en luchtvervuiling en het niet of nauwelijks kunnen vinden van een parkeerplaats. Zowel weggebruikers, bewoners, ondernemingen en instellingen hebben er voortdurend last van. Ook van de enorme taxi-overlast, die dag en nacht maar doorgaat.

De Werkgroep Verkeer van de Bewonersraad Nieuwmarktbuurt/Groot Waterloo wil meer dan symptoombestrijding en is op zoek naar fundamentele oplossingen. Het slaan van paaltjes in een straat, de toekomstige verkeersmaatregelen als de herinrichting van de Munt, of zoals een plan voor alleen de aanpak parkeeroverlast Groenburgwal. Door het waterbedeffect levert dat alleen maar extra problemen op in andere buurten. De werkgroep heeft daarom een analyse gemaakt van de problemen en is ook zo vrij geweest de gemeente mogelijke oplossingen aan te bieden, zoals buurtparkeren, een taxiplan en een verkeerscirculatieplan. Lees bijgaande bijlage: Naar een betere verkeerscirculatie in de Nieuwmarktbuurt .

Om deze plannen te toetsen maar ook om draagvlak te vinden voor een binnenstad omvattende oplossing  heeft de werkgroep dit symposium georganiseerd. Afzonderlijk besproken werden buurtparkeren, het taxi-plan en milieumaatregelen. Maar het doel van de werkgroep is om in de uitvoering die afzonderlijke plannen te combineren, zodat het wel helpt, voor de hele binnenstad.

De zaal had vragen, maar die werden allemaal beantwoord. Alle opmerkingen bleken al in de werkgroep besproken te zijn. Lof vanuit de zaal dat bewoners deze integrale en structurele oplossing zelf ontwikkeld hebben.

Kentekenonderzoek
Ruimte was er ook voor uitleg rond het kentekenonderzoek door de gemeente, zoals gebruikt bij de Munt. Dat geeft inzicht in de verschillende gebruikers van de straten. Aangekondigd werd dat het kentekenonderzoek start in juni rond de Nieuwmarktbuurt. In september wordt dan gestart met zo’n onderzoek in de Valkenburgerstraat in combinatie met de S100 (Nassaukade, Stadhouderskade, Mauritskade). Toegezegd werd dat de werkgroep betrokken wordt bij de uitvoering.

Wethouder Litjens
De verantwoordelijk wethouder Pieter Litjens benadrukte dat het beleid op basis van feiten geformuleerd moet worden en dat de cijfers daarom nodig zijn. Daarnaast zet de gemeente met de agenda duurzaamheid in op uitbreiding van de milieuzone. Ook wees hij de uitzonderlijke positie van Amsterdam, waarbij Den Haag niet ingrijpt op de huidige wetgeving, die Amsterdam belemmert in het zoeken naar oplossingen.

Milieudefensie
Anne Knol van Milieudefensie besprak kort plannen van de gemeente om de luchtvervuiling aan te pakken. Maar zij kwam snel tot de conclusie dat die aanpak niet genoeg is. De aanwezigen vonden dat zij geconfronteerd worden met de vele touringcars en gaven meteen allerlei mogelijke alternatieven. De branche zelf is daar overigens zelf ook aan bezig en gaat samenwerken met de werkgroep.

Buurtparkeren
Door wethouder Pieter Litjens werd ook ingegaan op hoe het gisteren zo mis kon gaan tijdens de Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid (agendapunt 18 vanaf 2:57:07 uur). Het plan Buurtparkeren wordt door de politiek gezien als “publieke ruimte privaat maken”. De actiegroep Buurtparkeren.nu stoorde zich aan die onjuiste weergave van hun plan, maar bovenal stoorde het hen dat zij niet betrokken werden bij de in de commissie besproken plannen over de Groenburgwal. Daarvoor nam wethouder Pieter Litjens nogmaals de schuld op zich. En herhaalde de toezegging dat als de plannen niet werken, er wederom gekeken wordt naar Buurtparkeren en de in de coalitie afgesproken pilot.

Buurtparkeren zette uiteen dat hun plan juist niet behelst dat publieke ruimte privé wordt en veel subtieler is. Als voorbeeld gaven zij aan dat in een buurt als de Groenburgwal, waar 100 parkeerplaatsen zijn, door de gemeente 140 vergunning zijn afgegeven. Daarom wil de actiegroep niet een klein pilot gebied (zoals rond de Groenburgwal), maar Buurtparken uitproberen in een ruimer gebied binnen de ring Rokin, Prins Hendrikade Valkenburgestraat en Amstel.

Tot slot
De avond werd besloten met de toezegging van de wethouder dat het overleg met de werkgroep over de gemaakte integrale plannen met Buurtparkeren, het taxi-plan en milieumaatregelen, op regelmatige basis wordt voortgezet.

Hieronder is het fotoverslag van het symposium. Klik op de foto’s voor een groter formaat.