Nieuwjaarsreceptie 2017

Print Friendly, PDF & Email

Donderdag 19 januari van 17.00 uur tot 19.00 uur was de druk bezochte Nieuwjaarsreceptie van Wijkcentrum d’ Oude Stadt. Alle nieuwsbrieflezers waren door het bestuur uitgenodigd om het glas te heffen op het nieuwe jaar. In de gezamenlijke speech keken de voorzitter en secretaris terug op het afgelopen jaar en vooruit op het nieuwe jaar.

In de speech werd ingegaan op 2016 als het eigenlijke startjaar van de nieuwe wijkraad en het nieuwe bestuur.  Het aangenomen werkplan en de wapenfeiten, zoals het steeds meer verbinden van groepen met het wijkcentrum, de geslaagde buurtenoverleggen/thema-avonden, maar ook de tegenslagen bij het zoeken naar financiering voor het geluksonderzoek, en het project Open Data.

Stilgestaan werd ook bij de evenementen in de stad en o.a. de geluidsoverlast daarvan, waarbij groepen uit heel Amsterdam naar het Wijkcentrum kwamen om input te leveren voor nieuw beleid. En niet te vergeten de lopende beroepsprocedure tegen een vergunning van een evenement en de geslaagde actie voor medefinanciering van de rechtbankprocedure.

Uiteraard werden de vrijwilligers in het zonnetje gezet, zonder wie het wijkcentrum niet mogelijk is. Daarbij werd ook teruggekeken op hen die zijn overleden (Albert Jan TuijnVictor van Lamoen en Henny Brouwer) en aandacht gevraagd voor versterking van het vrijwilligersteam. Ook kwam de huisvestingsproblematiek ter sprake.

Het nieuwe jaar werd afgetrapt met het heffen van het glas op een minstens zo actief 2017. Het jaar waar in het Wijkcentrum d’Oude Stadt 60 jaar bestaat.