Evaluatie EuroPride 2016

Print Friendly, PDF & Email

Van 23 juli tot en met 7 augustus 2016 was Amsterdam organisator van de EuroPride. Bovenop de jaarlijkse Amsterdam Gay Pride vonden er extra activiteiten plaats in de stad. De evaluatie van de EuroPride is op 10 januari 2017 door het college vastgesteld. Uit de evaluatie blijkt dat de bewoners(organisaties) terecht klagen, ondanks afwijzen van alle bezwaren. Veel kan beter. De evaluatie staat als stuk ter kennisname op de agenda van de raadscommissie Algemene Zaken van 2 februari 2017.

Evaluatie
Bericht wordt dat het evenement goed is verlopen; ondanks de drukte in de stad en de verhoogde dreiging waren er geen incidenten. De belangrijkste aandachtspunten in de evaluatie zijn (geluids)overlast, handhaving en klachtenregistratie. Bewoners zijn actief betrokken bij de voorbereidingen en de evaluatie. Zo vond op dinsdagavond 20 september 2016 met bewoners(organisatie)s een gesprek plaats over het verloop van de Euro Pride 2016. Als onderdeel van het evaluatieproces werd besproken wat goed ging en wat de volgende keer beter moet.  Algehele constatering onder de aanwezige bewoners was dat de EuroPride te groot, te veel en te lang is (lees hier de eerder berichtgeving daarover).

In de evaluatie staan aanbevelingen zoals:

  • De botenparade een uur eerder laten starten. De vaarroute ligt er om 13.00 uur klaar voor en dit zou betekenen dat de botenparade al om 17.00 uur is afgelopen, waardoor de overlast voor de omgeving wordt beperkt.
  • Het voorkomen en tegengaan van excessieve overlast rondom de botenparade moet een hoge prioriteit blijven. Ondanks dat we reëel moeten blijven in de verwachtingen, moet dit beter kunnen. Aanknopingspunten zitten naar verwachting in verbetering van de samenwerking tussen partijen (organisator, gemeente H&T, waternet en politie) en een “slimmere” inzet. Het gaat dan om versterking op het vlak van complementariteit, zichtbaarheid en focus, het gebruik van instrumentarium en bevoegdheden en andere (innovatieve) middelen. Ook in de communicatie zouden “feestregels voor publiek” explicieter onder de aandacht kunnen worden gebracht.

De evaluatie staat als stuk ter kennisname op de agenda van de raadscommissie Algemene Zaken van 2 februari 2017.

Beroepszaak
Het Wijkcentrum en bewonersorganisaties hebben bezwaar gemaakt tegen de vergunningverlening, met name op het onderdeel geluidsoverlast, veiligheid en duur. Op 26 juli 2016 was de bezwaarzitting. Wijkcentrum d’Oude Stadt heeft na een teleurstellende bezwaarprocedure, waarbij de bezwaren ongegrond zijn verklaard en het besluit (de vergunning) in stand gelaten, mede namens bewoners(organisaties) op 27 oktober 2016 beroep aangetekend bij de rechtbank. Die beroepszaak gaat o.a. over de geluidsnormen (lees hier de berichtgeving over de procedure). Deze evaluatie geeft duidelijk weer, ondanks de eerdere mening van de gemeente, dat de bewoners terecht een punt hebben.

Nieuw Evenementenbeleid
Parallel is er door de gemeente op 7 december 2016 gestart met een traject met de bewoners(organisaties) samen met de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Doel is te komen tot een nieuw evenementenbeleid aan de hand van een onderzoek van de gemeente uitgevoerd door het GeluidBuro. Daarbij worden o.a. nieuwe geluidsnormen vastgesteld en mogelijk geen uitzonderingen meer toegestaan op die normen.

Stukken Evaluatie