In memoriam Henny Brouwer

Print Friendly, PDF & Email

hennyOp 30 oktober jl. overleed Henny Brouwer. Henny was een zeer actief lid van de wijkraad d’Oude Stadt , was ook actief lid van buurt 7 en organiseerde ze eens in de maand een borrel voor de buurtgenoten.

Vertegenwoordigen
Het bleek een gouden greep om Henny Brouwer de bewoners van Buurt 7 te laten vertegenwoordigen in de wijkraad van het wijkcentrum d’Oude Stadt. Henny zette zich effectief in voor de bewonersbelangen. Ze lette op de horeca, hield tijdens de wandelingen met het hondje eventuele uitbreiding van de rode lichtjes in de gaten, had daarbij goed contact met zowel ondernemers en de wijkagent. Mede dankzij Henny’s aanpak kwamen er geen woonboten bij in het Singel. Ze bestreed allerlei vormen van overlast. En wanneer Henny insprak bij de deelraad, was ze helder en duidelijk, sprak geen woord teveel, het klonk als een klok; er werd naar Henny geluisterd.

Wijkraad
In de wijkraad nam Henny op strategische momenten het woord met een scherpe analyse en mogelijke oplossing. Het was fantastisch dat Henny in de zware tijden van het wijkcentrum, toen de emoties hoog opliepen, bereid was om als neutraal technisch voorzitter van de vergaderingen, de gemoederen bedaard te houden.

Stadsdorp 7
Vanuit de wijkraad was Henny bezig met de uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Dat vage gepraat van toen, met de ambtenaren, heeft Henny later omgezet in dat hele concrete levendige Stadsdorp 7. De buurtbewoners zijn haar zeer dankbaar dat ze dat is begonnen en heeft doorgezet. Er kwam een financiële en juridische basis, waarop met enthousiasme het draagvlak steeds groter werd. Uiterst nuttig voor de toekomst en nu vooral ook gezellig.

Buurtkrant
Vanuit de Wijkraad trad Henny ook toe tot de redactie van de Buurtkrant. Schrijven was niet haar grootste hobby, maar ze deed het uitgebreid over tal van onderwerpen en ook over het Stadsdorp, om dat te laten groeien. Henny was tevens penningmeester van de Buurtkrant.

Hoewel Henny verhuisde naar Volendam, bleef ze op de buurtborrel komen en bezorgde zelfs de buurtkrant nog enige keren.