Wijkcentrum d’Oude Stadt zoekt experts

Print Friendly, PDF & Email

experHet bestuur van de wijkraad zoekt experts die vanuit hun beroep of interesse inhoudelijke kennis kunnen aanbieden op vraagstukken van bewoners.

Wijkcentrum d’Oude Stadt faciliteert bewoners en bewonersinitiatieven in het centrum. In de maandelijkse buurtenoverleggen vertellen experts iets over hun vakgebied.

Het bestuur wil kennis en experts uit de stad koppelen met bewoners en bewonersinitiatieven die iets willen bereiken, of inhoudelijk advies nodig hebben. Doel is om via het wijkcentrum laagdrempelig die kennis ter beschikking stellen waar iedereen gebruik van kan maken.

Het dagelijks bestuur denkt daarbij aan experts die het leuk vinden om laagdrempelig hun kennis met bewoners te delen op het gebied van:

  • Open data
  • Burgerparticipatie
  • Gebiedsontwikkeling
  • Inspraak/ juridische procedures/bestuursrecht
  • Werking van gemeente/ beïnvloeden van beleidsvorming
  • Water
  • Afval & recycling, circulaire economie
  • Mobiliteit – OV
  • Veiligheid & handhaving
  • ….

Wijs anderen ook op onze oproep , of geef zelf aan van welk onderwerp jij meer af weet.

Bent u geïnteresseerd? Geef u op bij Reinier van der Vusse via een mail aan: reinierv@oudestadt.nl o.v.v. Expert, met uw naam en het onderwerp waarop u expertise heeft.