Geef om leefbaarheid

Print Friendly, PDF & Email

Wij riepen 7 weken geleden bewoners op om mede-financier te worden van een rechtszaak over geluidsoverlast bij evenementen in Amsterdam. Het streefbedrag van € 4.000,– is gehaald. Wij  hopen nog enige reserve te kunnen opbouwen voor onvoorziene kosten. Bij de rechtbank pleiten wij voor een aanvaardbaar geluidsniveau, zodat bewoners zich binnenshuis normaal verstaanbaar kunnen maken. Tevens moet de gemeente van de evenementorganisatoren eisen de best beschikbare technieken te gebruiken.

Hinder evenementen
We kunnen niet meer om de hinder heen die wordt ervaren door luidruchtige evenementen in de stad. Wijkcentrum d’ Oude Stadt hoort van de bewoners dat zij niet eens meer klagen en het liefst vertrekken als er weer een commercieel feestje gebouwd wordt in de publieke ruimte. Als ze al kunnen vertrekken, want je zal maar ziek zijn, kind zijn, of moeten werken. Inmiddels is het bij het bestuur van de gemeente Amsterdam ook doorgedrongen dat de overlast toeneemt en is een nieuw evenementenbeleid aangekondigd.

Wat is al gedaan?
Wij van d’Oude Stadt en andere bewonersorganisaties hebben bij de gemeente ideeën ingeleverd over het geluid in het nieuwe evenementenbeleid. Het inspraaktraject daarover is echter vertraagd. Partijen liggen te ver uit elkaar.Daarom start de gemeente op 7 december een traject met de bewoners(organisaties). Doel is een ambtswoninggesprek met de burgemeester. Echter de gemeente doet nog steeds te laconiek (onder ondernemers nieuws…….). Feitelijk zal een nieuw evenementenbeleid pas per 2018 gelden. Het jaar 2017 lijkt een overgangsjaar te worden, zonder een met meer waarborgen omklede procedure.

Bewoners op 1
Wij stellen dat het recht op respect voor privé- en familieleven in het eigen huis niet onderhandelbaar is, vooral als bij evenementen feitelijk alleen maar commerciële belangen gediend zijn. Om gehoord te worden zijn wij sinds het voorjaar 2016 bezig om de gemeente te overtuigen door middel van een bezwaarprocedure tegen een van die evenementen, de EuroPride. De gemeente schuift steeds alle klachten en bezwaren over geluid terzijde. Ook in de concepten voor het nieuwe beleid is er niets over te vinden.

Waarom uw hulp?
Verenigd met bewonersorganisaties gebruikt d’Oude Stadt de rechtszaak als breekijzer om de gemeente evenementen anders te doen gunnen. Het specialistische onderwerp noodzaakt d’Oude Stadt zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat en een geluidsdeskundige. Een rechtszaak laten voeren door een advocaat heeft voordelen, maar ook kosten. De begrote kosten van het beroep bedragen maximaal € 4.000,-. Wij doen op u als bewoner, en direct betrokkene, een beroep in de vorm van een bijdrage in de juridische kosten.

Voelt u zich niet meer gehoord? Bent u op het punt dat u niet meer bij de gemeente klaagt? Samen staan wij sterk en kunnen wij ons laten horen!

Hoe?
U kunt een bijdrage naar eigen keuze storten op:

NL03 INGB 0004 87 18 88 t.n.v. Wijkcentrum d’ Oude Stadt o.v.v. GELUID.

Wij zijn een ANBI stichting en u kunt uw bijdrage in mindering brengen op uw belastingaangifte.

Mocht er meer dan de begrote kosten van (€ 4.000,-) zijn binnengekomen, dan is uw bijdrage zeker niet verloren. Wij gebruiken uw bijdrage voor een volgende procedure om bewoners bij te staan.

Vul ook onderstaand formulier in. Wij zullen allen die hun naam achterlaten en onze actie steunen dan op de hoogte houden.

Namens Wijkcentrum d’Oude Stadt, Comité Walbewoners Prinsengracht, Comité Woonboten Prinsengracht, SamenZeedijk en verschillende individuele bewoners.

Uw gegevens:

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet gepubliceerd.

[caldera_form id=”CF5823070838795″]

Vragen?
Heeft u vragen, opmerkingen of benieuwd hoe u het Wijkcentrum d’Oude Stadt op andere manieren kan helpen? Of hoe het Wijkcentrum u met uw probleem kan helpen? Neemt u dan contact op met: wijkcentrum@oudestadt.nl

29-9-2016-10-08-27