In Memoriam Albert Jan Tuijn

Print Friendly, PDF & Email

ABT

Door een tragisch ongeval in Peru is Albert Jan Tuijn op 19 juni 2016 overleden. Albert Jan was zeer actief in zijn eigen buurt, de Amstelveldbuurt en 40 jaar lang was hij actief betrokken bij het wijkcentrum d’Oude Stadt. Hij zat in de wijkraad namens de Amstelveldbuurt, was een tijd lang voorzitter en nam deel aan diverse werkgroepen.

Albert Jan vond het belangrijk dat burgers hun stem lieten horen en de politici erop te wijzen dat beslissingen over de inrichting van de binnenstad niet genomen konden worden zonder eerst de bewoners te raadplegen. Participatie stond bij hem hoog in het vaandel. Hij bezat de gave om tijdens inspraakavonden, of tijdens vergaderingen van raadscommissies, dit op een vriendelijke doch ook indringende wijze duidelijk te maken.

Openbare ruimte
Tijdens de periode dat Albert Jan in de wijkraad zat heeft hij zich vooral bezig gehouden met de inrichting van de openbare ruimte. Hij hield van een mooie, schone en groene stad; geen uitwassen van terrassen, geen zwerfvuil, niet onnodig groen verwijderen.

Albert Jan vond ook dat de binnenstad van Amsterdam pas de status van Unesco erfgoed kon krijgen als er niet ‘gesjoemeld’ werd door de gemeente met het uitgeven van vergunningen voor het plaatsen van reclame op steigerdoeken of banieren.

Wijkcentrum
Als voorzitter was Albert Jan de man die de buurten bij elkaar bracht. Een van de belangrijkste agendapunten van de maandelijkse wijkraad vond hij de uitwisseling tussen de zeven buurten van het wijkcentrum, want daar kon van geleerd worden.

Het wijkcentrum heeft veel aan Albert Jan te danken. Altijd had hij nog wel tijd over om lid te worden van een werkgroep, bijvoorbeeld van de werkgroep Horeca, Buitenreclame, Keurtuinen, of Overlast op het water. Zo zat hij ook jarenlang in de redactie van de Binnenkrant en schreef artikelen over zijn Amstelveldbuurt, over burgerparticipatie en over zijn bevindingen op het stadhuis.

Voor zijn jarenlange inzet voor het wijkcentrum d’Oude Stadt en de Amstelveldbuurt heeft Albert Jan een Koninklijke onderscheiding ontvangen. In 2013 is hij tot lid in de orde van Oranje – Nassau benoemd, een verdiend eerbetoon voor zijn betrokkenheid bij de Amsterdamse binnenstad.

Het dagelijks bestuur van het Wijkcentrum d’Oude Stadt, mede namens de andere wijkraadsleden, wenst zijn vrouw, zijn dochters en zijn familie veel kracht bij het verwerken van dit grote verlies.