Zo niet!

Print Friendly, PDF & Email

FBDe burgemeester was in het gesprek met omwonenden van de aanstaande EuroPride oprecht geschokt door de verhalen over het geluidsgeweld dat zij tijdens evenementen binnenshuis te verduren krijgen. In het bijzonder omdat tijdens de jaarlijkse gay pride het geluidsgeweld urenlang en gedurende twee dagen of meer plaatsvindt (i.t.t. Koningsdag, of 5 mei, die maar een dag duren).

Het gaat de omwonenden dus om geluidsniveau’s binnenhuis, hoe vaak per jaar, het tijdstip en de duur van de bovenmatige hinder. Nu maakt de gemeente van een olifant een mug (zie foto boven) en blijkt het begrip voor de bewoners overduidelijk ver te zoeken. Tevens kondigde de burgemeester in zijn brief een heus geluidsonderzoek aan. Gewerkt gaat nu worden met een gevoels-app voor bezoekers en hinder binnenshuis wordt nergens meer genoemd.

In de brief van de burgemeester aan de bewoners staat:

“Omdat ook in relatie tot andere evenementen vaker klachten over geluid worden geregistreerd, wil ik aanvullend daarop deze zomer de problematiek rondom geluidsoverlast nader onderzoeken. Dat zal onder meer gebeuren tijdens de EuroPride, waar de gemeente samen met een team van de Rijksuniversiteit Groningen aan de hand van een smartphone-app onderzoek gaat doen naar de beleving van geluidsoverlast bij zowel omwonenden als bezoekers. De uitkomsten hiervan worden betrokken bij het bredere onderzoek naar acceptabele geluidsnormen dat onderdeel is van het nieuwe evenementenbeleid”.

Bewonersbrieven
Frappant is dat alleen de omwonenden van de Westermarkt een briefje ontvingen dat ze mee mogen doen met het onderzoek. Tijdens die botenparade krijgen woonbootbewoners decibellen te verwerken die 90 dB(A) zijn gemeten op 25 meter afstand, terwijl de tocht op nog geen 40cm aan hen voorbij schuift. 

Die woonbootbewoners zijn ook nog eens verplicht thuis te blijven, omdat het verleden leert dat het publiek echt alles sloopt (en de burgemeester geen hekken wil neerzetten ter bescherming van de woonboten). Niet echt een gezonde toestand. Waarbij in het Handboek Milieuzorg bij Evenementen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat dat: “bij een geluidsniveau van 90 dB(A) ontstaat al na drie kwartier kans op blijvende gehoorbeschadiging. U bent als organisator verplicht voor uw medewerkers gehoorbescherming beschikbaar te stellen bij geluidsniveaus vanaf 80 dB(A), toe te zien op het gebruik daarvan en voorlichting te geven over de risico’s”. Maar ja, dat is ook “maar” de arbowet……

En bij de botenparade zijn dat soort geluidswaarden dan nog van korte duur (“slechts” een paar uur…….), terwijl omwonenden van de +/- 15 andere locaties een feest van anderhalve dag voor hun kiezen krijgen en hun huis uitvluchten. Echter op hun bewonersbriefje staat niets over een onderzoek waaraan ze mee kunnen doen.

MoSART
Zonder verder nader overleg en uitleg gooit de gemeente dus een app in de strijd, onder de titel Festivalgeluiden. Wat vindt u ervan? Een app die alleen beschikbaar is voor Android toestellen en iPhones. De onderzoekers willen desnoods uw eigen verhaal van uw beleving schriftelijk ontvangen en meenemen in hun adviezen………

Kirsten van den Bosch, projectleider bij het bedrijf SoundAppraisal, vertelt: ”Mensen zijn zo veel meer dan decibel meters. Wij ervaren het geluid en geven er individueel betekenis aan. Daarom hebben wij een app gemaakt genaamd MoSART (Mobile Soundscape Appraisal and Recording Technology) waarmee bezoekers van een evenement en buurtbewoners rondom het evenemententerrein kunnen aangeven hoe zij het geluid ervaren. Dat doe je door vragen te beantwoorden als ‘Wat voor geluiden hoor je?’ en ‘Wat vind je daarvan?’. Tegelijkertijd maak je een opname van 30 seconden van dat geluid. Zo registreert de app het geluid én jouw persoonlijke beleving.”

MoSARTGevoelens tegenover hinder
MoSART-app is een tool die “gevoelens” in beeld brengt, waaronder gevoelens over geluid in de omgeving. Onduidelijk is welke vragen hier gesteld worden, laat staan welke vraag aan het onderzoek ten grondslag ligt. Wat gaat men met de verkregen gegevens doen, kan men er er wel iets mee en zijn deze gegevens wel in beleid om te zetten? Dat bezoekers van een evenement het (muziek)geluid positief zullen beoordelen is uiteraard een ‘open deur’. Bij een botenparade leggen de ca. 3.000 bewoners van de Prinsengracht het op deze manier altijd af tegen de 600.000 bezoekers.

Nieuw evenementenbeleid
De gemeente heeft in zijn voorbereiding van het nieuwe evenementenbeleid diverse professionele partijen ingeschakeld voor de uitgangspunten van nieuw beleid (o.a. Nedelandse Stichting Geluidhinder en Geluidburo). En die zeggen: de gemeentelijke geluidgrenswaarden zijn ten dele bedoeld om hinder te voorkomen, maar eerder bedoeld om hinder te faciliteren. Amsterdam baseert haar beleid op de  Nota Evenementen met een luidruchtig karakter LIMBURG. Het wijkcentrum ziet die nota door de gemeente gebruikt als een stappenplan om gelegitimeerde hinder mogelijk te maken. Terwijl hetzelfde stuk al in 1996 zegt dat dat niet meer van deze tijd is. Het is 2016! Toch luidt de motivering in de vergunning: de omgevingsdienst hanteert een gevelbelasting van 70dB, waarbij daar weer naar boven van afgeweken wordt, omdat er anders er geen feestje IN DE OPEN LUCHT in het centrum kan plaatsvinden. En dat nu net bekend is geworden dat “Een derde jongeren verlaat festivals vanwege harde muziek”

Het moet en kan anders, nu nog de wil
Het wijkcentrum, laat staan de gebruikers van die MoSART-app, weten dus niet wat de onderzoekers met de gegevens doen en al helemaal niet met wat omwonenden bij een ingestuurd geluidssample noteren. De zekere grens, als het gaat om de (mate van) hinder, laat je bij aanvang hiermee ongewis. Terwijl er bij het uitladen van een bestelwagen maar maximaal 60dB(A)! geproduceerd wordt, mag tijdens een festiviteit versterkt geluid geproduceerd worden van meer dan 85, of zelfs 95 dB(A) op de gevel van een woning. En dat kan allemaal, omdat er geen wettelijke normen zijn voor evenementen, zoals die wel gelden voor bijvoorbeeld de bestelwagens. Laat de gemeente zich concentreren op de bron-aanpak en dus op nieuwe technieken bij de distributie van het geluidsgeweld voor de bezoekers, waarbij de bewoners ontzien worden, in plaats van techniekjes gebruiken die de hinder-grenzen alleen maar meer oprekken. Daarom pleit het wijkcentrum voor een grondige evaluatie achteraf. Het is een maat voor de ervaren overlast. Samen met meting van decibellen.

Zelf meten
De VVAB blaast de actie ‘zelf thuis geluid meten’ nieuw leven in door daar op de drukste dagen van de EuroPride op 5 en 6 augustus weer mee aan de slag te gaan. Het onderzoek is niet alleen bedoeld voor leden van de VVAB, maar voor iedereen die langs de route van de botenparade woont, en/of dichtbij een of meer andere EuroPride locaties. En zeker ook bewoners van woonboten. De VVAB en zijn deskundigen zullen de resultaten aan de gemeente aanbieden als inbreng in de discussies over het nieuwe evenementenbeleid. De in het najaar door de stadsdelen vast te stellen (geluids)locatieprofielen dienen rekening te houden met de geluidsoverlast die omwonenden in hun woning ondervinden. De matige geluidsisolatie van woningen kan niet genegeerd worden. Ernstige geluidsoverlast of onduldbare hinder mag niet worden afgedaan met “enige hinder”.