Kentekenonderzoek Centrum Oost

Print Friendly, PDF & Email

Dinsdagavond 24 januari zijn in de Den Uylzaal de resultaten gepresenteerd van het deze zomer gehouden kentekenonderzoek Stadshart Oost. Gepresenteerd werden nu cijfers van de buurt Oudezijde. Cijfers van de straten rond de Valkenburgerstraat ontbraken in deze presentatie.  Aanwezig naast de onderzoekers, raadsleden en betrokken bewoners.

De camera registreert alle kentekens. Hier in de Valkenburgerstraat.

Onderzoek Stadshart Oost
Als onderdeel van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit is in de zomer 2016 het kentekenonderzoek gehouden. Doel van het kentekenonderzoek was het in kaart brengen van de verkeerspatronen per doelgroep. Zo kan eventuele overlast c.q. onwenselijk verkeer in kaart worden gebracht. De onderzoekers hebben in een technische sessie de raadscommissie ID mondeling geïnformeerd, in aanwezigheid van enkele bewoners. De uitkomsten (het beeld van de verschillende patronen, en de samenstelling van het verkeer overdag en nacht) en de eerste ideeën wat betreft mogelijke oplossingsrichtingen, zijn kort aan de orde geweest.

Gepresenteerd werden nu cijfers van de buurt Oudezijde. Cijfers van rond de Valkenburgerstraat ontbraken nu in deze presentatie. De onderzoekers komen daar later mee. Dit is de eerste prestatie van de uitkomsten in een reeks die komen gaat. De onderzoekers gaan na de roadshow verder met het uitwerken van concrete oplossingsmaatregelen.

Wat opvalt is dat er ’s nachts veel niet-bestemmingsverkeer is. Het verkeer betreft taxi’s en veel “zakelijk verkeer” met personenauto’s…..

Bekijk hieronder de PowerPointPresentatie

Belangrijkste bevindingen (met dank aan Bernadette de Wit):

  • In alle deelgebieden behalve Uilenburg is er ’s nachts evenveel verkeer als overdag
  • ‘S avonds/’s nachts vooral veel taxi’s en personenauto’s
  • Geldersekade-even zijde, Kloveniersburgwal en Lastage: veel verkeer langs de huizen
  • Vaak niet-bestemmingsverkeer! ’s Nachts vooral rondjes rijdende taxi’s
  • Dankzij knip Munt en Rode Loper zijn 2 ‘rondjes’ afgevallen, maar dat biedt voor de rest van de woonbuurten te weinig soelaas
  • Opmerkelijk: ook personenauto’s rijden veel rondjes ’s nachts
  • De onderzoekers vermoeden dat dit snorders zijn
  • Dia 13 geeft de probleemroutes weer
  • ‘S Nachts  zijn standplaatsen vaak vol en daarom rijden taxi’s eeuwig rondjes door onze woonbuurten

Achtergrond
De werkgroep verkeer van de bewonersraad Nieuwmarkt – Groot Waterloo heeft in september 2015 de notitie naar een betere verkeerscirculatie in de Nieuwmarktbuurt gepubliceerd en als raadsadres verzonden aan het College. Ook is er in maart 2016 het Symposium Verkeer gehouden over de verkeersoverlast in hun buurt.  Aanwezig waren bewoners, ondernemers en politici, waaronder wethouder Litjens (verkeer). Daar werd toen het voorgenomen kentekenonderzoek Stadshart Oost toegelicht. Eerder werd een kentekenonderzoek gehouden rond de Munt (Stadshart West), met verrassende maatregelen tot gevolg. Eind 2016 vond er ook een kentekenonderzoek plaats rond de S100. De resultaten daarvan komen later.