Inspraak evenementenbeleid 2

Print Friendly, PDF & Email

Locatieprofiel Oosterpark. Indicatie van een kwart van het publiek toegankelijke recreationele gedeelte van het Oosterpark

Wij willen nogmaals de aandacht vragen voor het nieuwe evenementenbeleid. Evenementen kunt u leuk vinden of ze kunnen u gestolen worden. Een kwestie van smaak, maar ook van overlast. In de vorige nieuwsbrief is vooral aandacht geschonken aan geluid. Heel belangrijk. Wat minstens zo belangrijk is zijn de locaties waar evenementen plaatsvinden. Waar geluid uiteraard een rol speelt, maar ook “hoeveel dagen per jaar mag een locatie per jaar voor evenementen worden gebruikt”. De inspraak loopt nog tot en met 22 september 2017.

N.B. Problemen met het inspraakformulier zijn waarschijnlijk verholpen. Als u na verzenden toch een foutmelding/error krijgt, gebruik dan het emaiadres. U kunt nu ook vanaf dezelfde computer een tweede inspraakreactie inzenden. Ook kunt u nu een bestand bijvoegen.

Locatieprofielen
Er zijn 76 locatieprofielen waarop u commentaar kunt leveren via de inspraakprocedure die tot 22 september loopt. In zo’n locatieprofiel hoort te staan hoeveel grote en kleinere evenementen op zo’n locatie maximaal per jaar toegestaan worden. Groot en klein slaan op het aantal bezoekers. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk of er bij grotere toeloop ingegrepen wordt. Ook hoort er per locatie duidelijk in te staan hoeveel dagen per jaar en hoeveel evenementen per jaar er mogen plaatsvinden. De eindtijden. De aspecten van omgeving, groen e.d. waarbij rekening gehouden moet worden tijdens het evenement, maar ook op- en afbouw, verkeersstromen vanwege aanvoer van spullen en bezoekers.

Per stadsdeel anders
De bedoeling was dat er uniformiteit zou komen in de beschrijving van de locatieprofielen. Dat is niet gelukt. Ieder stadsdeel heeft zijn eigen manier van beschrijven, het ene stadsdeel doet het zus, het andere doet het zo. In het centrum worden nu en dan Koningsdag, Koningsnacht en Pride genoemd, waarbij de geluidsvolumes vele malen hoger mogen dan bij andere grote evenementen. Als u zo’n locatieprofiel leest, begrijpt u dan of die dan bij het totale aantal evenementen of het aantal dagen inbegrepen zijn?
En waarom staan die dagen dan niet in de profielen buiten het centrum genoemd? Vieren ze daar geen koningsdag meer? Of worden daar de normale regels gehanteerd met redelijke geluidvolumes, en gaat alleen het centrum uit z’n dak?

In alle stadsdelen zijn locatieprofielen die uitgebreidere geluidsinformatie geven. Zijn die te begrijpen? Wat vind u er van?

Parken en natuur
Bij de bewonersoverleggen waren meerdere bewoners aanwezig namens organisaties die het belang van parken en natuur nastreven. In de Beleidsregel geluidbeleid die ook bij de inspraak hoort, en waarin de profielen een belangrijke plaats innemen, wordt echter met geen woord gesproken over de geluidsregels in parken. Ja, toch één keer, dat geluidsafschermende maatregelen er niet gebruikt kunnen worden, omdat ze misschien de grond in zakken.

Toen aangekondigd werd dat er een nieuw evenementenbeleid zou gaan komen, werd o.a. vastgesteld dat evenementen in parken niet meer dan 25% van een park in beslag zullen nemen. De rest van het park moet gebruikt kunnen worden voor de normale recreatie. Er staat in de Beleidsregel Geluid niet hoe de rust in de resterende 75% gewaarborgd wordt. Ook zijn de locatieprofielen van de parken niet uniform. Die 25% wordt wel eens genoemd, maar lang niet altijd.

De hutjes op de hei zijn allemaal al bezet, dus gaan wij naar het park. Met de grote aantallen evenementen in de parken, en ook die in de randgemeenten, is het maar de vraag of er in de weekeinden nog een plek overblijft om te genieten van rust en natuur. Als die ene plek er nog is, dan gaat heel Amsterdam en omstreken natuurlijk daarheen, en blijft er niets meer over.

En natuur? Met de ecologische hoofdstructuur wordt geen rekening gehouden. Feesten en concerten lijken belangrijker.

Buiten de locatieprofielen
Vergis u niet: evenementen kunnen in beginsel op alle plekken in de stad plaatsvinden, en daar worden ook vergunningen voor afgegeven. Veel plekken waar Koningsnacht, Koningsdag en/of de Pride worden gevierd, samen goed voor vier dagen. Op de plekken zonder profiel staat volgens de Beleidsregel 1 dag voor het centrum en drie dagen daarbuiten. Ja, dat leest u goed.

Onvolledig
Wat bij de stukken voor de inspraak ontbreekt is het totale aantal evenementen en evenementendagen per jaar. Niet de enorme groei in bv. de afgelopen 10 en 5 jaar. Wil de gemeente doorgaan met de groei, niet verder uitbreiden, of verminderen? Blijven we bij verdere groei nog steeds praten over “enige overlast” voor omwonenden? Het is aan de politiek om zich hier duidelijk over uit te spreken.

Inspraak
Het stuk met de locatieprofielen heeft een inhoudsopgave, gesorteerd naar stadsdeel. Kijkt u eens naar de locatieprofielen bij u in de buurt. Kijk eens naar die van uw favoriete parken. Vindt u ze niet duidelijk? Vindt u 2x per jaar 25000 bezoekers in uw parkje te veel van het goede? Stuur een inspraakreactie in. Dat kan tot en met 22 september 2017! Zet er even bij waarom u er belang bij hebt. Denk niet dat u uw mening niet mag geven als u er niet woont. U kunt er ook belang bij hebben omdat u er werkt, of om een andere reden vaak komt. Dat het een Amsterdams park is dus ook UW park. En vooral: Evenementen kunnen overal, dus ook bij u in de straat. Leuke feesten, maar ook feesten waar u alleen maar last van hebt.

Klik HIER en u ziet hoe u uw reactie kunt inzenden.
Rechtsboven ziet u de stukken waarop u kunt reageren in de inspraak: de Beleidsregel en de Locatieprofielen.

 

Amsterdam Open Air 2017 from Appeltje on Vimeo.