Onbevoegd

Print Friendly, PDF & Email

De GGD-metingen over heel 2018!

Met datum 27 maart 2019 ontving d’Oude Stadt de uitspraak van de rechtbank Amsterdam of Amsterdammers aan de gemeente en het ministerie verkeersmaatregelen mogen vragen, juist in die straten waar de Europese norm overschreden wordt. De rechter acht zich niet bevoegd en stuurt het verzoek door naar de Raad van State. De zoveelste keer in deze kwestie weer van het kastje naar de muur gestuurd….

Deze kwestie is in 2016 begonnen om aan te tonen dat de overheid de mond vol heeft over goede luchtkwaliteit, maar als je om gezonde lucht vraagt dan geeft niemand thuis en wijzen instanties naar elkaar wie het probleem moet oplossen. Daartoe schreven 36 bewoners / werkenden tegenover een meetpunt van de GGD de overheid aan om de Europese norm van 40 μg/m³ stikstofdioxide (NO2) niet meer te overschrijden in hun straat. Slechts twee van de 5 aangeschreven instanties reageerden en wel negatief. Daarop hebben 10 bewoners de bezwaarprocedure gevolgd. Zowel het Ministerie als de gemeente wezen de bezwaren af. Voor een deel van de beslissing op bezwaar van het Ministerie heeft de Raad van State het beroep afgewezen; omdat de wet niet in handhaving, lees beboeten, voorziet.

De gemeente gaat in hun beslissing op bezwaar (2017) uit van een inspanningsverplichting, terwijl de rechtbank op 7 september 2017 in ECLI:NL:RBDHA:2017:10171 verklaart dat het een resultaatsverplichting is. Nu de gemeente, jaar in jaar uit, deze resultaatsverplichting schendt, handelt zij daarmee onrechtmatig. Dat verplicht de gemeente er alles zelf aan te moeten doen en wel op de kortst mogelijke termijn. De gemeente moet dus niet afwachten, of eerst op aangeven van burgers pas een door hen aangedragen actie nemen. De gemeente moet uit zichzelf op basis van de GGDmetingen daadwerkelijk concrete actie ondernemen, conform de eerdere toezegging van de gemeente! (Monitoringsrapportage NSL 2015, pagina 49 en 50). Het is stuitend dat de overheid niet eens het fatsoen bezit, moreel verplicht voelt, om uit eigen beweging zich aan zelf opgelegde normen te houden, of eerder genomen maatregelen cyclisch bij te sturen en zo nodig andere te nemen. De urgentie op gezondheid ontbreekt. Terwijl de cijfers jaar in jaar uit voor zich spreken.

Niet splitsbaar
‘d Oude Stadt zag de verzoeken namelijk breder dan alleen maar “om een boete vragen”. De overheid is immers ook om maatregelen verzocht om in de straten van verzoekers te zorgen voor een goede luchtkwaliteit. De rechter wenst echter niet de verzoeken van de 10 Amsterdammers los te knippen en sluit de zaak kort door te verwijzen naar de eerdere uitspraak van de Raad van State van 17 oktober 2018 en verklaart zich zelf onbevoegd en stuurt het verzoek door naar de Raad van State voor verdere behandeling, omdat de Raad van State als enige daarover mag oordelen. Wederom van het kastje naar een ander muur….

Het vervolg

  1. Wij denken na over een vervolg bij de Raad van State.
  2. Ook in de zitting van het hoger beroep van Milieudefensie bij het Hof Den Haag ging het over de niet ontvankelijkheid van burgers (als mede-eisers), zie ook de pleitnota. Die uitspraak volgt 7 mei a.s. Het is nu gissen wat het Hof doet met het #rechtopgezondelucht
  3. Daarnaast loopt in Amsterdams het langdurige traject Agenda Autoluw, welke agenda niet eerder gereed is dan 2020, laat staan wanneer de uitwerking concreet gaat plaatsvinden.
  4. Ook schijnt er een Amsterdams Luchtplan te komen. De wethouder zegde al in september 2018 toe heel snel overal ten minste aan de Europese norm voldoen. De berichten zijn nu dat het  Luchtplan niet eerder het licht ziet dan het 3e kwartaal 2019.
  5. Ondertussen zijn er actieplannen in de maak om de politiek te doordringen van de urgentie om in te grijpen bij straten waar de luchtkwaliteit  ondermaats is. Een van die plannen is een Kort Geding, zoals Milieudefensie dat 7 september 2017 gewonnen heeft, of procedure via het bestemmingplan, etc. Voor procederen is geld nodig. Het eerste geld is al onderweg (het geretourneerde griffiegeld door de rechtbank, zie de uitspraak). Een bijdrage naar eigen keuze kunt u storten op: NL03 INGB 0004 87 18 88 t.n.v. Wijkcentrum d’ Oude Stadt o.v.v. Procedure Luchtkwaliteit. Wij zijn een ANBI stichting en u kunt uw bijdrage in mindering brengen op uw belastingaangifte.

Bijlagen

#rechtopgezondelucht