Handhavingsverzoek Luchtkwaliteit

Print Friendly, PDF & Email

handhav 36 bewoners en of werkenden tegenover een van de NO2-meetpunten van de GGD op een van de 23 knelpuntstraten, die de GGD signaleert in Amsterdam, hebben handhavingsverzoeken verzonden aan:

  • Europa
  • Ministerie
  • Provincie
  • Omgevingsdienst
  • Centrale Stad
  • Stadsdeel Centrum

De bewoners en/of werkenden vragen met hulp van de Partij voor de Dieren aan bovenstaande partijen om locatiespecifieke maatregelen om luchtkwaliteit in hun straat te verbeteren. Concrete maatregelen voor hun straat. Zij nemen geen genoegen meer met de door de politici gepropageerde generieke maatregelen, die lokaal nu echt geen effect (gaan) opleveren, zoals ooit elektrische bussen aanschaffen, die niet eens nu door hun straat gaan, of een Noord-Zuidlijn die ooit gebruikt gaat worden, of als iedereen elektrisch gaat rijden…

Op woensdagochtend 11 mei 2016 kwamen vele bezorgde bewoners naar de Stopera. Daar werd het meetrapport “Wat ademen wij in?” aan Wethouder Choho (D66)  overhandigd. Dat deden twee Rechters met de oproep aan de wethouder  zijn verantwoordelijkheid te nemen en nu eens echt iets aan de luchtkwaliteit bij knelpuntlocaties in Amsterdam te gaan doen……

Metingen GGD
Sinds 2015 moet Amsterdam aan de Europese norm van gemiddeld 40 μg/m³ Stikstofdioxide (NO2) voldoen. 23 knelpuntstraten in Amsterdam voldoen daar niet aan volgens de metingen van de eigen GGD. Volgens de GGD komt luchtverontreiniging op de eerste plaats als milieufactor die de gezondheid schaadt (op de tweede plaats staat: geluidoverlast). De bewoners en werkende op de knelpuntlocaties wijzen op de belofte van de stad in de NSL-monitoringsrapportage 2015 en vragen nu om actie!

Verder hecht de gemeente (Amsterdam) er aan te benadrukken dat zij bij het bepalen van haar locatiespecifiek beleid om versneld aan de wettelijke norm te voldoen niet alleen uitgaat van de knelpunten berekend met de monitoringstool, maar ook met mogelijke knelpunten gebaseerd op het meetnet van de gemeente Amsterdam in beheer bij de GGD.

Zeggen en dus ook doen!
Dat de bewoners en werkenden verschillende organisaties aangeschreven hebben heeft te maken met het volgende. Elk van de aangeschreven overheidsinstellingen zegt  voorstander te zijn van schone en gezonde lucht en maken zelfs plannen. Maar, wanneer je vraagt of ze er echt iets aan willen doen, dan geven ze niet thuis. Het stadsdeel verwijst dan naar de centrale stad, de centrale stad verwijst naar het ministerie. In de rechtszaak die milieudefensie tegen de staat heeft aangespannen zegt  het ministerie in haar verweerschrift ontvangen op 9 november jl.: “Niet de rijksoverheid, maar de gemeenten en provincies zouden iets moeten doen aan de verbetering van de luchtkwaliteit”. Lees hier het antwoord van het Ministerie van IenM in de rechtszaak die Milieudefensie heeft aangekaart tegen de staat.

De eerste reactie op de actie van de bewoners en werkende op de knelpuntlocaties is binnen:  De Provincie meldt dat zij niks kan doen en stuurt de stukken door naar de Omgevingsdienst…….

Het van het kastje naar de muur sturen is onbehoorlijk. De overheid moet zich aan de wet en verdragen houden. Amsterdam handhaaf dus de Europese normen voor de luchtkwaliteit door locatiespecifieke maatregelen! Juist op de knelpuntstraten. Daar is het handhavingsverzoek voor.

Reactie op het handhavingsverzoek van:

Stadsdeel Centrum Geen reactie
Centrale Stad Uitstel op beslissing tot half maart
Omgevingsdienst Geen reactie
Provincie Doorgestuurd naar Omgevingsdienst
Ministerie Uitstel op beslissing tot half maart

Europa
De bewoners en of werkenden hebben met hulp van de Partij voor de Dieren bij de EP-Commissie Verzoekschriften (PETI) in Brussel een petitie ingediend. Op Europees niveau hebben burgers namelijk het recht zich met verzoeken of klachten schriftelijk tot het Europees Parlement te richten. De klacht, het verzoek of verzoekschrift heet een petitie. Zulke verzoekschriften stellen het Parlement, via zijn Commissie verzoekschriften, in de gelegenheid de aandacht te vestigen op inbreuken door een lidstaat, een lagere overheid of een andere instelling op de rechten van de Europese burger. In 2015 had de Partij voor de Dieren bezorgde bewoners op de Valkenburgerstraat en Overtoom bijgestaan om Brussel vragen te laten beantwoorden of de NO2-grenswaarden een resultaatsverplichting zijn (ja dus).

CIJFERS NO2-VERVUILING
AFKOMSTIG UIT GGD-RAPPORTEN LUCHTVERONTREINIGING AMSTERDAM. Jaargemiddeld NO2-gehalte per meetpunt volgens GGD-rapport 2012, bijlagen 21 en 18; GGD-rapport 2013, bijlagen 20 en 17; GGD-rapport 2014, bijlagen 7 en 8 en GGD-rapport 2015, bijlagen 7 en 8.

Adres meetpunt Straatcode 2003 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pr. Hendrikkade 150 HEN150 58,3 59,5 58,5 53,0 55,0 56,8
Stadhouderskade 55 STD55 59,1 58,5 52,9 54,8 53,8
Pr. Hendrikkade 124 HEN124 66,2 74,2 69,2 65,4 59,3 56,9 56,3 51,1 55,8 52,4
Pr. Hendrikkade 68 HEN68 61,7 57,6 53,9 55,9 55,1 51,3 55,6 50,7
Overtoom 89 (1e CH) OVT89 54,5 55,7 55,0 56,0 54,3 50,0
Valkenburgerstr.(hoek.) VLK/hoek 60,3 60,2 53,9 52,2 53,4 52,6 54,3 50,4
Stadhouderskade 30 STD30 54,4 59,1 56,6 55,1 51,5 54,6 53,2 48,8 49,4 49,4
Haarlemmerweg GGD HLW_GGD 53,6 64.9 61,4 60,3 58,7 62,5 59,1 52,5 55,8 49,0
Foeliestraat 6 (IJ-tun.) FOEL6 52,1 49,7 50,8 48,3 47,8 47,0
Amstelveenseweg 390 AVW390 52,2 54,8 56,7 56,4 50 50,6 50,7 47,1 47,5 46,8
Jan van Galenstr 255 JVG255 57,2 58,6 54,7 58,6 52 49,9 51,6 49,4 48,4 46,7
Einsteinweg (A10-w) ESW 007 59,4 60,0 64,4 58,0 58,1 55,3 55,0 53,0 51,5 45,7
Damrak t.o. 23 DAM23 48,8 46,4 46,7 45,3
Stadhouderskade 115 STD115 66,3 62,3 59,0 #N/B 48,1 47,5 47,0 45,3 47,0 45,1
2de H de Grootstr 7 2HDG7 54,4 54,7 49,6 47,2 40,8 43,7 47,7 44,3 45,0 44,3
Haarlemmerweg 77 HLW77 49,1 43,6 46,4 43,3
Stadhouderskade 137 STD137 58,7 55,6 51,2 #N/B 42,3 45,4 42,8 38,9 41,0 43,0
Jan van Galenstr 105 JVG_GGD 57,2 52,0 49,5 48,2 48,1 44,3 45,5 42,9
Beursstraat 19 BS19 44,6 43,2 43,4 42,1 43,7 42,6
De Ruijterkade 6 RTK6 55,8 52,0 49,9 48,7 45,4 46,5 45,0 42,5 43,3 40,7
Europaplein 61 EUP61 57,6 48,7 45,7 51,3 50,0 44,7 41,7 40,6
Overtoom 557 (O’sluis) OVT557 48,6 46,8 46,2 46,1 43,8 40,5
Spaarndammerdijk 53 SPD53 52,7 54,2 51,8 49,4 #N/B 44,1 43,5 38,4 40,5 #N/B
Tasmanstraat 373 TAS373 51,1 54,6 51,0 50,3 44,5 44,6 45,6 37,4 40,5 40,5

Download hier het voorbeeld verzoek-handhaving-milieunorm

Lees hier het vervolg op de handhavingsverzoeken bericht van 25 april 2017: Onopeisbaar?