Inspraak minder parkeervergunningen

Print Friendly, PDF & Email

In de rode gebieden op de kaart wordt elk half jaar het maximale aantal uit te geven parkeervergunningen verlaagd.

Het college wil een limiet stellen aan het aantal parkeervergunningen. Doel is om tot 2025 7.000 tot 10.000 parkeerplekken op straat op te heffen zonder parkeeroverlast te veroorzaken. Door het aantal beschikbare parkeervergunningen ieder half jaar te verlagen, zijn er per jaar ongeveer 1.100 minder parkeerplekken nodig. De inspraakperiode voor het beleidsvoornemen om vergunningenplafonds te verlagen loopt tot en met 8 mei 2019.

De gemeente Amsterdam gaat minder parkeervergunningen uitgeven. Dat heeft geen gevolgen voor huidige vergunninghouders en geen beperkingen voor bijzondere vergunningen. Wie al een parkeervergunning heeft, kan deze gewoon behouden. Alle andere vergunningen (bijzondere vergunningen voor hulpverleners, mantelzorgers en gehandicapten, de autodeelvergunning, maatschappelijke vergunningen en de bezoekersvergunning) vallen buiten deze maatregel.

Amsterdam wil een toegankelijke, prettig leefbare stad. Een stad met ruimte voor groen, schone lucht en een veilige openbare ruimte. Om deze ruimte te maken, vermindert het College van B&W het aantal geparkeerde auto’s op straat. Zo wordt per 1 juli 2019 – als onderdeel van de Agenda Autoluw – de uitgifte van het aantal parkeervergunningen beperkt om het aantal auto’s op straat terug te kunnen brengen. Dit is het zogenaamde derde instrument (naast het verhogen van de parkeertarieven voor bezoekers en het verplaatsen van parkeerplaatsen naar ondergrondse garages).

Voornemen
Vanaf 1 juli 2019 tot en met 1 juli 2025 wordt ieder half jaar het maximaal beschikbare aantal parkeervergunningen verlaagd en hiermee ook het aantal parkeerplekken dat op straat nodig is. Voor meer plek voor voetgangers, fietsers, spelende kinderen of groenvoorzieningen. In de rode gebieden op de kaart (hierboven) wordt elk half jaar het maximale aantal uit te geven vergunningen verlaagd. Dit omdat in deze gebieden de ruimte schaars is en om de ruimte van stilstaande auto’s een andere invulling te geven. Buiten deze gebieden is het voornemen om het aantal beschikbare vergunningen niet verder te laten stijgen, om verdere groei van het autobezit niet te stimuleren. Voor nieuwe aanvragen stijgt vanaf 1 juli 2019 de wachttijd met gemiddeld twee maanden.

De volledige tekst: Beleidsvoornemen verlaging vergunningenplafonds (PDF, 174 kB)

Uw mening
Tot 8 mei 2019 kunt u uw mening en opmerkingen aan de gemeente kenbaar maken. Dit doet u door het formulier op www.amsterdam.nl/inspraak in te vullen. Over de inspraak kunt u mailen via: inspraak.parkeren@amsterdam.nl, onder vermelding: inspraakreactie verlagen vergunningenplafond.

Meer informatie