Agenda Democratisering

Print Friendly, PDF & Email

Dinsdag 26 maart 2019, een jaar na de verkiezingen, was Wethouder Rutger Groot Wassink aanwezig in het kader van de Agenda Democratisering; zijn beleid voor democratische vernieuwing en participatie in de stad. Die agenda werd daar niet gepresenteerd, want die maken we met zijn allen, aldus de wethouder.

De Agenda Democratisering gaat o.a. over buurtrechten, buurtbudgetten en over in co-creatie met maatschappelijke partners en burgers nieuw beleid ontwikkelen. De plannen van de gemeente Amsterdam op het gebied van democratisering en participatie zijn ambitieus.

De bedoeling was dat de wethouder zijn Uitvoeringsagenda Democratisering en participatie voor de stad Amsterdam presenteerde. Over welke informatie is het afgelopen jaar opgehaald, hoe de gemeente haar plannen de komende jaren (verder) gaat omzetten in concrete acties, en hoe deze agenda zich verhoudt ten opzichte van de praktijk in de stad.

Rutger Groot Wassink : “Ik ga hier niet de Agenda Democratisering presenteren want die heb ik namelijk niet. Ik wil dat u dat met mij doet.”

Praktijk
Die avond werden ook (nog) lopende trajecten besproken. Zo werd begin 2018 in de Kbuurt in Amsterdam Zuid-Oost een participatiestaking uitgeroepen. “Top-down” vonden bewoners opzet en uitvoer van het participatietraject van de gemeente. Eind 2018 werd voor het eerst in een ontwikkelbuurt het participatieproces door de bewoners zelf vormgegeven. Dit gebeurde binnen een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, Stichting !WOON en het bewonerscollectief Hart voor de Kbuurt.

De 610.000 euro die voor de Kbuurt beschikbaar was gesteld (bestemd voor het doorvoeren van fysieke verbeteringen in de openbare ruimte). Dat geld is verdeeld over de ideeën die Hart voor de Kbuurt in de buurt had opgehaald. Niet door klassieke inspraakavonden te organiseren, maar door de buurt in te gaan om de wensen van de mensen te horen en het zelf-organiserend vermogen in de buurt te verhogen. Bijna alle (75) aangedragen werkbare ideeën, variërend van het plaatsen van bankjes, speeltuinen en verlichting op straat, kunnen worden uitgevoerd, met en voor de bewoners.

Bekijk hieronder de video van de avond